S.R.D. “Prijedor” Prijedor

OPIS RIBOLOVNOG PODRUČJA
Podrucje ribolovih voda koje pripadaju SRD Prijedor cine rijeke Sana i Gomjenica sa pritokama, vještacka jezera u Ljubiji, Busnovima, Tomašici i Gradini, obodni kanal ribnjaka Sanicani, šljunkare i starace u Brezicanima, Gacanima, Tukovima i Omarskoj.
Svi vodotokovi su bogati svim vrstama ciprinidnih riba.Poslije rata prestankom rada velikih zagadivaca u slivu rijeke Sane, cistoca same rijeke i pritoka je u znatnoj mjeri poboljšana, a samim tim došlo je do poboljšanja i u ribljem fondu.
Medutim privatizacijom rudnika Ljubija i pocetkom rada istog, stanje voda u slivu rijeke Gomjenice i jezera „Gradina” je u znatnoj mjeri pogoršano. Clanovi SRD Prijedor pokušavaju da sa rukovodstvom rudnika pronadu zajednicko rješenje problema zagadenja i na taj nacin svim ribolovcima omoguce da i dalje u jezeru „Gradina” love kapitalne primjerke ribe.
Pristup svim vodotokovima je moguc svim prevoznim sredstvima.

Površina ribolovnog područja:
Vodotokovi na podrucju opštine Prijedor.
Sana, Gomjenica, vještacka jezera u Ljubiji, Gradini, Tomašici, Busnovima, obodni kanal ribnjaka Sanicani.

Kojim prevoznim sredstvom je dostupno ribolovno područje?
Svim prevoznim sredstvima.

Postojeća brojnost i bogatstvo ribljeg fonda:
Sve vrste ciprinidnih riba.

Periodi u godini kada je ribolov zabranjen
* Mladica od 01.02.-31.05.
* Smud 01.03.-31.05.
* Šaran 01.04.-31.05.
* Som od 16.04.-15.06.
* Mrena od 01.04.-15.05.
* Klen od 15.05.-30.06.

Udaljenost ribolovnog područja od najbližeg grada i od većih gradskih centara:
* 500 m – 25 km od Prijedora,
* od Banja Luke 50 km,
* jezero Gradina od Banja Luke 30 km.

Dozvole koje izdaje vaše udruženje:
Godišnja, jednodnevna, dozvole za poseban revir jezero Gradina.

Cijena članarine na godišnjem nivou:

* 50,oo KM + 25,oo KM jezero Gradina – godišnja clanarina
* 20,oo KM – dozvola za domace turiste
* 30,oo KM – dozvola za strane turiste

Sigurnosne mjere prilikom ribolova:
Ne

Da li udruženje pruža mogućnost osiguravanja turista?
Ne

Osobe koje su zadužene za posjetitelje (vodiči):
Draško Jeftanic,
jezero Gradina – Radenko Stojnic.

Druge djelatnosti koje pruža vaše udruženje:
Ne

Da li u okviru udruženja postoji trgovina sa opremom za ribolov ili iznajmljivanje?
Ne

Manifestacije koje se održavaju u okviru vašeg udruženja:
Smudijada na jezeru Gradina – u oktobru
Šaranski kup – u avgustu

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca br.1, Prijedor
Email: Email to: SRD Prijedor info@ljeto-zima.com
Telefon: +387 (052) 215 806
+387 (065) 667 102
Fax: +387 (052) 215 806
Kontakt osoba: Nenad Panic