S.R.D. “Rudar-Kreka” – Tuzla

SRD Kreka – Rudar ove godine slavi 80 godina svoga postojanja. Prije rata udruženje je brojalo preko 2000 članova. Danas ono broji izmedju 700 i 1000 te se svrstava u najveća SRD-a u BIH.

Cijena godišnje ribolovne dozvole je 40 KM a važi na cijelom TK, a od ove godine i na teritoriji svih udruženja koja su ušla u Zajednicu kao npr Brčko, Orašje, Bijeljina, Teočak, Čelić, Doboj-Jug, Srebrenik… tako da naši članovi mogu pecati na vodama ovih društava po istom režimu kao i članovi tih društava.

I naravno oni na vodama kojim mi gazdujemo-sve na teritoriji općine Tuzla. Mada je i vrlo moguće da vam čuvari na nekim mjestima, uz tu dozvolu, traže da platite i pola dnevnoga izlazka. Sve to je rezultat nesuglasica izmjeđu društava.

Novi predsjednik IO je Lelić Vahid a ostali clanovi IO su: Filipović Alija, Gusković Zvonko, Filipović Mirsad.

Predsjednik takmičarske komisije je Djug Muris, Predsjednik sudijske Djug Hajrudin.

♦SRD ‘RUDAR-KREKA’, Tuzla
Ul: Ludvika Kube br. 7
Seketar:
Predsjednik: Sevret Barčić 060 308 2416
E-mail:  srd.rudarkreka@gmail.com