S.R.D. “Štuka” Velika Kladuša

Posjetite stranicu Udruženja

Osnovano davne 1953.godine, na inicijativu tadašnjeg nastavnika biologije Ante Sušilovića koji je tada vodio resor poljoprivrede u Srezu Bihać.

Službeno su registrirani kao ribarsko društvo a najpoznatiji kladuški ribari su:

– Meho Ćane

– Ante Sušilović

– Hajro Ćerimagić

– Muhamed i Ibrahim Talakić

– Hašim Sarajlija

– Selim Trgić

– Jusuf Toromanović

– Zlatko Sulejmanagić

– Zlatko Miljković i drugi.

1960 godine društvo ima svoje prostorije sa restoranom i mnogobrojnim članstvom.

Tada je izrađena prva ribarska studija u suradnji sa Ribarskim institutom u Sarajevu i kreće se u poribljavanje rijeke Glinice i Stabandže sa potočnom pastrmkom pastrmkom.

Društvo je imalo profesionalnog ribočuvara kojeg je plaćala općina.

Prekid  u radu društva nastaje u ratnom periodu, a na rijekama vlada bezumlje, tako da je riblji fond devastiran.

Suočeni sa tom realnošću ribari pokreću inicijativu da se organizuju i spriječe daljnje uništavanje ribljeg fonda.

01.12.1996. godine  osnovano je novo uudruženje sportskih ribolovaca pod punopravnim nazivom „ ŠTUKA“ Velika Kladuša.Predsjednik skupštine je Mehmed Okanović, a predsjednik upravnog odbora Goran Jukić..

Društvo je u tom periodu samo-preživljavalo.

U januaru 2007. godine održana je izborna skupština udruženja i na čelo udruženja izabran je za predsjednika UO Muhamed Miljković – HAPO,

za predsjednika skupštine je Asim Pajazetović – BRACO,a članovi UO pored predsjednika :

Muhamedagić Sead – Zetra(zamjenik predsjednika),

Filipović Ibrahim – Biban (član)

Karajić Asim –Ćazo (član)

Bajrektarević Elvis (član)

Ćano Mirsen (član)

Čelebić Mirsad (član)

Nova uprava udruženja stupa odmah u akciju omasovljenja članstva tako da smo iste godine sa 70 članova imali 150 članova udruženja. Vrši se i prvo poribljavanje sa šaranom, vrlo atraktivnom ribom za sportski ribolov.

Na rejonu Rudnik poribljava se u skladu sa ribarstveno gospodarskom osnovom sa  2 tone šarana težine od 1 – 4 kg i manjom količinom soma.

Od smetlišta na mjestu gdje se izvozila ruda upornim radom iskopano je jedno malo jezero koje služi kao pokusno mriještilište štuke, sagrađena je ribarska nastrešnica 10 x 9 metara, izgrađena pecana, dovedena pitka voda, mjesta za kotliće i roštilje, a bivše smetlište pretvoreno je u atraktivno izletište.

Mnoge firme na ovom mjestu feštaju, a u 2008. godini ovo izletište je posjetilo preko 1000 osoba.

U 2008. godini izvršili smo poribljavanje rijeku Glinicu sa potočnom pastrmkom sa 3000 komada riblje mlađi i pustili u jezero oko 40 kg štuke kako bi ove godine očekivali njen mrijest.

Društvo u 2008.godini broji 175 članova, a nastojanja su da se taj broj još poveća.

Imamo i ribočuvara i broj krivolovaca koji je sveden na tolerantan broj.

U protekloj 2008.godini udruženje sportskih ribolovaca „Štuka“ Velika Kladuša

Je poslovalo na razini nule.

Izmirili smo sve obaveze i prema Savezu i prema svim dobavljačima.

Udruženje je registrirano u poreznoj upravi pod identifikacijskim brojem 4263344620003

Sjedište udruženja ju u Ulici Huske Miljkovića broj 4, sekretar je Aziz Bajrektarević.

Udruženje ima svoj Statut koji još nije usaglašen sa novim Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, ali je njegova izrada u toku.

Ribočuvar je Safet Durić – Sajo sa značkom i ribočuvarskom legitimacijom.

Za opremanje ribočuvarske službe udruženje je izdvojilo u 2008.godini oko 2,000,00 KM.

Žiro račun udruženja je :   3385102200110458 kod Raifeisen banke BiH filijale Velika Kladuša.

U martu mjesecu 2009. godine udruženje je posjetila komisija za prijem staze za federalno takmičenje „ lov ribe udicom na plovak“ koja je sačinila i protokol i primila stazu tako da smo13 – tog i 14 – tog. 06.2009.godine domaćini Federalnog takmičenja seniorau ovoj disciplini gdje očekujemo oko 100 takmičara iz cijele Federacije.

Naše obaveze su  velike kako bi smo uredili ribarsku stazu i teret moramo zajednički preuzeti.

Odrađena je i prva obavezna radna akcija 15.03.2009., a predstoji ih još mnogo.

Kontakt:
Ulica Huske Miljkovića 4, 77230 Velika Kladuša – BiH
Tel. 037 777 777
e-mail: info@usrstuka-vk.com