S.R.D. “Ukrinski cvijet” Prnjavor

Sportsko ribolovno društvo “Ukrinski cvijet” Prnjavor osnovano je daleke 1956. godine. Zahvaljujući rijeci Ukrini i riječici Vijaci, te brojnim “staračama”, koje su nastale zbog promjena toka ovih rijeka, u Prnjavoru је ribolov uvijek imao mnogo poklonika.

Ekspanzija ribolova, kao rekreacijskog sporta i uopšte mogučnosti druženja ljudi sa prirodom zabilježena je izgradnjom ribnjaka početkom sedamdesetih godina i podizanjem brane u gornjem toku riječice Vijake 1976. godine, kada je napravljeno vještačko akumulaciono jezero. Prnjavorski ribnjaci davali su dodatne mogućnosti poribljavanja svih vodenih površina, а jezero Drenova, kao izolovan eko-sistem, sa velikom površinom i količinom vode, postao je najperspektivnije mjesto za razvoj sportskog ribolova. Rijeka Ukrina, kоја kroz opštinu Prnjavor protiče u dužini od oko 30 kilometara, takodje je davala izuzetne mogućnosti za bavljenje sportskim ribolovom.
Ipak, Sportsko ribolovno društvo Prnjavor najbolje rezultate, prije svega u organizacionom smislu bilježi krajem devedesetih godina, kada se i ustalio broj članstva izmedju 900 do 1000 članova. Već nekoliko godina, SRD Prnjavor organizuje «škole ribolova», koje su za rezultat imale povećano interesovanje mladih za ovај sport, što potvrđuje i podatak da je u članstvu SRD Prnjavor oko 250 pionira i omladinaca. Sa nijma se kontinuirano radi – uči kako se ponašati u prirodi, kako sačuvati naše vodotoke, te dati svoj doprinos u unapređenju sportskog ribolova, prije svega sa ekološkog aspekta – saživota čovjeka i prirode.
Rijeke Ukrina i Vijaka bogate su bijelom ribom (bijelica, crvenperka, klijen, babuska, plotica, deverika itd.), dok od «plemenitih» vrsta riba treba istaći: šarana, soma, smuđa i štuku. Čista voda, prije svega u Ukrini, te njena dužina toka kojim protiče kroz opštinu Prnjavor, čine je veoma atraktivnom za ribolov. Treba napomenuti da Ukrina jedina na prostoru BiH ima fenomen «cvijetanja vode». Naime, jednom godišnje, (sredinom augusta) iz larvi sa dna riječnog korita, samo jednu noć na pojedinim dijelovima rijeke izlazi na milione insekata/padavaca koji žive samo nekoliko časova, tek koliko im je potrebno da završe svoj reprodukcijski ciklus, toliko i žive. Vodeni cvijet, kako ga nazivaju ribolovci, jedan je od najboljih i najcjenjenijih mamaca za lov soma, tako da se u augustu, na obalama rijeke, okuplja na desetine ribolovaca iz srbije, koji «vodeni cvijet» koriste za lov soma na Dunavu.
Ipak, najatraktivnije mjesto za ribolov je jezero Drenova. Udaljeno desetak kilometara od grada u mjesnom području Drenove i Donjih Vijačana, nadaleko je poznato po kapitalnim ulovima soma i šarana. Prije dvije godine, samo za jednu noć su ulovljena dva soma težine 91 i 62 kilograma. Som od 91 kilogram, dug 238 centimetara, kao preparat i danas krasi prostorije SRD u Prnjavoru. Lovljeni su šarani i amuri od po 30 kilograma, dok se u jezeru, inače bogatom bijelom ribom, lovi i štuka, smuđ, mrena, klijen itd…..
Zbog izuzetnih pretpostavki za ribolov,čiste vode i očuvane prirode, te zahvaljujući velikom angažovanju prnjavorskih ribolovaca, koji redovno uređuju ovaj prostor, Sportsko ribolovni savez RS, prije tri godine je jezero Drenovu proglasio ribolovnim revirom. Na jezeru koji je pod stalnim monitoringom ribočuvarske službe SRD Prnjavor, važe posebna pravila ponašanja i ribolova, obzirom da je jezero Drenova i vodozahvat prnjavorskog vodovoda. Jezero se planski poribljava, čuva i uređuje, a po svojim ulovima jedno je od najatraktivnijih mjesta za ribolov na širim prostorima. Otvaranje ribolovne sezone na jezeru Drenova održava se svake godine, prve nedjelje mjeseca juna.

Pristup na jezeru Drenova je u dobrom stanju.

Uredenje i održavanje vrše clanovi SRD-a Prnjavor sa redovnim radnim akcijama.

Pristup ostalim vodenim površinama kojima upravlja SRD Prnjavor je dosta dobar s obzirom da se rijeke Vijaka a posebno Ukrina nalaze na magistralnom putu Doboj-Prnjavor i Prnjavor-Derventa.

Površina ribolovnog područja:
Ukrina, Vijaka, jezero Drenova i ostale rijeke na podrucju opštine Prnjavor
Kojim prevoznim sredstvom je dostupno ribolovno područje?
Svim prevoznim sredstvima.
Postojeća brojnost i bogatstvo ribljeg fonda:
Srednje bogato riblje podrucje.
Periodi u godini kada je ribolov zabranjen
Prema pravilniku o zabrani ribolova u vrijeme mrijesta.
Udaljenost ribolovnog područja od najbližeg grada i od većih gradskih centara:
10 km od Prnjavora
Dozvole koje izdaje vaše udruženje:
Godišnje i jednodnevne.
Cijena članarine na godišnjem nivou:

* Godišnja clanarina iznosi 50,oo KM, a za ostale kategorije do 50% popusta;
* Jednodnevna dozvola iznosi 10,oo KM.
* Domaci turisti 20,oo KM
* Strani turisti 50,oo KM

Sigurnosne mjere prilikom ribolova:
Organizovana profesionalna cuvarska služba.
Osobe koje su zadužene za posjetitelje (vodiči):
* Ribocuvar, Leburic Ljubomir 065/668-697
Manifestacije koje se održavaju u okviru vašeg udruženja:
Otvaranje ribarske sezone na jezeru Drenova poslednja nedelja maja mjeseca i Kup Prnjavora oko 20.08. tekuce godine

Adresa: Svetosavska bb, Prnjavor
Email: marin@prnjavor.ba
Telefon: +387 (051) 663-750
Kontakt osoba: Marin Marinkovic