S.R.D. “Ulog” – Ulog

srd_ulog_kalinovikSportsko ribolovno društvo “Ulog” iz istoimenog mjesta smještenog na Neretvi je nastalo 1997. godine i ima oko 100 članova.

Na osnovu člana 5 i 7. Zakona o ribarstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:4/02 i 58/ 09) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je sa SRD „Ulog“ Kalinovik zaključilo Ugovor o ustupanju ribarskog područja na korišćenje .

Ribolovno područje opštine Kalinovik čine sledeće ribolovne vode sa utvrđenim granicama

 1. Rijeka Neretva od teritorijalne granice sa opštinom Gacko u mjestu Krupac do granice sa Entitetom FBiH sa njenim pritokama,
 2. Borilovačko i Orlovačko jezero u teritorijalnim granicama opštine Kalinovik,
 3. Kotlaničko i Štirinsko jezero,
 4. Kladopoljsko jezero,
 5. Crvanjsko jezero,
 6. Jezero Gvozno,
 7. Rijeka Dobropoljka u teritorijalnim granicama opštine Kalinovik sa pritokama,
 8. Graiseljski potok sa vještačkom akumulacijom i pritokama Graiseljica i Tatinac.

Visina naknade za dozvole određena je Odlukom Ministarstva poljoprivrede RS.

Svi ribolovci na našim ribolovnim vodama su dužni da se pridržavaju sledećeg:

 1. Dozvoljen ribolov uz posjedovanje važeće ribolovne dozvole,
 2. Dozvoljen maksimalan dnevni ulov je 5 riba iznad 25 cm,
 3. Zabranjen ribolov prirodnim mamcima

1896803_277042389126185_958575926_n

Kontakt:

Adresa: Karađorđeva 37 ,71230, Kalinovik
Fax: 057/623-570
Predsjednik UO: Duško Bozalo, 065/602-300
Sekretar: Miroslav Sladoje, 065/934-820.

E-mail:srdulog@hotmail.com