S.R.D. “Visoko” Visoko

OVDE MOŽE BITI VAŠA PREZENTACIJA, POTPUNO BESPLATNO !!!

Kontakt:
Adresa: Dom ribolovaca 71300 Visoko
Telefon:061/750-504 ; 062/187-987
E-mail: visoko@srsbih.com