S.R.D. “Vrbas” Bugojno

Ovo Sportsko ribolovno društvo je nastalo 1946 godine i trenutno broji oko 450 članova.Gazduje rijekama na području općine Bugojno, a evo i jedan kratki opis same općine sa tim vodama.

Bugojno ima veoma povoljan geoprometni položaj. Nastalo je na prostoru gdje se iz kotline najlakše prelazi u susjedne prostore. Sjeverno od Bugojna nalazi se prevoj Komar (927m), preko kojeg je Bugojno povezano sa dolinom Lašve i dolinom Bosne. Na sjeveroistoku se nalazi drugi prolaz koji vodi na isto područje, a ide prevojem Rostovo (1.025m). Na jugoistočnoj strani Bugojno je prevojem Makljen (1.123m) povezano sa dolinom Rame i Neretve. Kupreška vrata (1.384m) na jugozapadu otvaraju put prema Splitu i srednjoj Dalmaciji. Bugojno je cestovno približno jednako udaljeno od Banjaluke, Sarajeva, Mostara i Splita. Najveća udaljenost iznosi 205 km (Bugojno-Split), a najmanja 111 km (Bugojno-Banjaluka).

Vode općine Bugojno

Geološka građa reljefa i dovoljna količina padavina omogućili su da se na ovom području razvije relativno bogata riječna mreža. Rijeke su uglavnom kratkog toka i pripadaju slivu Vrbasa. Vrbas izvire ispod Zec planine (Vranica), a Bugojnom teče na dužini od 40 km. Dolina Vrbasa je kompozitna, a površina sliva na prostoru opštine Bugojno iznosi 1.034 km². Proticaj vode se između Gornjeg i Donjeg Vakufa kreće od 0,45 do 6,50 m³/s.

Vrbas i njegove pritoke u ovom dijelu imaju dva maksimuma i jedan minimum vodostaja. Prvi maksimum je krajem marta, početkom aprila, a drugi u septembru i oktobru. Minimalni vodostaj je u avgustu. Prvi maksimum nastaje kao posljedica otapanja snijega sa okolnih planina, a drugi je posljedica pojave dugotrajnih jesenjih kiša.

Dakle, Vrbas i njegove pritoke imaju nivalno-pluvijalni režim. Usljed kolebanja vodostaja u proljeće i jesen na potezu Bugojno-Gračanica dolazi do izljevanja vode iz korita. Ova pojava predstavlja problem poljoprivrednom stanovništvu tog dijela, jer Vrbas svojom snagom erodira poljoprivredno zemljište.

Sliv Vrbasa na prostoru opštine Bugojno je asimetričan. Od većeg broja pritoka duže su lijeve, a najznačajnije su Poričnica, Vesošnica, Okašnica i Gračanica. Od desnih pritoka Vrbasa treba istaći Odžačku i Vilešku rijeku, Vitinu i Drvetinsku rijeku. Kada je riječ o vodama ne treba izostaviti ni termalno vrelo Vruća Voda. Nalazi se u rasjedu između planine Kalin na istoku i Rostova na zapadu. Ovo termalno vrelo udaljeno je od centra grada tek 6 km. Temperatura vode na dubini od 36m iznosi 41ºC.

Najznačajnije pritoke Vrbasa na području Bugojna

Pritoke Vrbasa Nadmorska visina izvora Dužina toka Nadmorska visina gdje se rijeka ulijeva u Vrbas
Gračanica 1.200m 8,4 km 598m
Okašnica 580m 1,2 km 568m
Vesošnica 900m 7 km 599m
Poričnica 842m 14,5 km 558m
Odžačka rijeka 994m 5,5 km 598m
Vileška rijeka 1.000m 12,5 km 579m
Vitina 1.157m 10 km 575m
Drvetinska rijeka 590m 2 km 570m

Na prostoru općine Bugojno, nalazi se i jezero Zanesovići, koje je nastalo na mjestu nekadašnjeg površinskog kopa uglja, rudnika Gračanica. Jezero je od grada udaljeno 10 km, a do njega vodi novi asfaltni put. Od ribe je zastupljen: šaran, babuška, klen, zlatovčica, kalifornijska pastmka.

– Bugojanska regija sa svojim prirodnim bogatstvom različitih vodotoka čini prostor sa nadprosječnim uslovima za proizvodnju ribe. Na rijeci Okašnici, lijevoj pritoci Vrbasa nalazi se “Ribogojilište Bugojno”. Nakon organoleptičke i fizikalno hemijske analize vode ustanovljeno je da je voda odličnog kvaliteta. Proizvodni ciklus ribogojilišta je u potpunosti zaokupljen proizvodnjom konzumne ribe i mlađi za poribljavanje. Kapaciteti ovog ribnjaka su:

1) Bazeni za matičnjake (3.000 komada ribe)

2) Ribogojilište za mlađ (1.500.000 komada ribe)

3) Rastilište za mlađ (6.000 kg ribe)

4) Proizvodni kapaciteti konzumne ribe (80.000 kg ribe)

Uzgojem mlađi omogućena je vlastita reprodukcija, ali i otvorena mogućnost stvaranja reprocentara za snadbijevanje ribnjaka manjeg kapaciteta uzgoja konzuma kako u Bugojnu, ali i šire. Ribnjak je danas u privatnom vlasništvu.

Kontaminiranost zemljišta na širem području sliva Vrbasa

Najozbiljniji problem sa aspekta poljoprivredne proizvodnje jeste gusta koncentracija mina i drugih ubojitih sredstava zaostalih iz rata. Po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu minirano zemljišta do njegovog deminiranja ne smatra se poljoprivrednim. To znači da je ono za njegove vlasnike dok traje takvo stanje formalno i praktično izgubljeno. Mine su postavljane na sva mjesta koja su se smatrala strateški važna. Na prostoru Bugojna to je uglavnom poljoprivredno zemljišta i šumske površine na graničnim lokalitetima sa Kupresom, Gornjim Vakufom i Donjim Vakufom. Informacije o minama su bazirane na kartama i zapisima koji su nepouzdani. Ovdje se radi o dugoročnom problemu korištenja znatnih površina Opštine, za proizvodnju hrane, šumarstvo, turizam i rekreaciju.

Minirana područja opštine Bugojno

(Izvor: Prostorni plan Srednjebosanskog kantona/Županije Središnja Bosna, str 120,Travnik,2001)

Najkontaminiraniji prostori od strane mina su Duboka, Pršljani, Seona, Mračaj, Planinica, Kandija, Kopčić, Lug, Čaušlije i Drvetine. Ovo su ujedno i prostori na kojim se stanovništvo bavilo isključivo poljoprivredom, odnosno ratarstvom, povrtlarstvom i stočarstvom .

Dakle, ovo Društvo gazduje rijekom Vrbas sa pritokama na području općine Bugojno,te jezerima Zanesovići i Radovan. Jezero Zanesovići je posebni revir.

Od riba u tim vodama nalazimo: u rijekama – potočna i kalifornijska pastrmka, lipljen, škobalj, mladica, a u jezerima – šaran,som,zlatovčica, kalifornijska pastrmka, klen, babuška.

Ribolov se obavlja isključivo vještačkim mamcima, a dozvoljena količina ulovljene ribe, minimalne mjere, te cijene dozvola su usaglašene sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.

Dozvole se mogu kupiti u Lovačkom domu u Bugojnu, svaki dan od 13 do 17h. kod Murisa Ćurića.

Članovi SRD “Vrbas iz Bugojna svake godine se vrše poribljavanje Vrbasa i jezera Zanesovići u suradnji sa ribogojilištem Bugojno, vrše se i redovna čišćenja vodotokova.Zadnje takvo čišćenje je bila akcija čišćenja jezera Zanesovići u suradnji sa SRD Novi Travnik i SRD Gornji Vakuf koja je sprovedena u maju 2006.godine.

Na jezeru Zanesovići već tradcionalno se odrzavaju općinska i kantonalna takmičenja udicom na polovak za sve kategorije.

Do sada određene potrebe i akcije društva su finansirali općina Bugojno i «Sport, lov i ribolov Bajrić» Bugojno.

Na pitanje o saradnji, kako sa susjednim Udruženjima, tako i sa Savezima, počevši od Kantonalnog pa do SRS BiH, dobili smo sljedeći odgovor: “Saradnja sa okolnim udruženjima nije na posebno velikom nivou. Saradnja sa Kantonom je na najnižem mogućem nivou, zbog jeko teškog protoka informacija i finansijskih problema”.

Sastanci upravnog odbora se održavaju svaki mjesec ili češće po potrebi.

Kontakt:
Predsjednik: Đeno Mahmutbegović
Sekretar: Muris Ćurić
Adresa: Udruženje nema prostorije
Telefon: +387 62 239 435
E-mail: zamisli@yahoo.com