S.R.D. “Vrbas” Laktaši

Društvo ima zadatak:
· da okuplja ljubitelje prirode, ribolovnog sporta i ribolovnog turizma i da organizovano djeluje u pravcu unapređenja i zaštite ribljeg fonda i čovjekove prirodne okoline,
· da organizuje i sprovodi takmičenja i druge sportske i društvene manifestacije i susrete sportskih ribolovaca, da učestvuje u svim takmičenjima, donosi gorišnje kalendare takmičenja,te uspostavlja, održava i razvija prisnu saradnju i skladne odnose sa drugim organizacijama sportskih ribolovaca i njihovim članovima,
· da stalno i organizovano prati i analizira pitanja i probleme ribolovnog sporta, ribljeg fonda i ribolovnih voda i preuzima konkretne mjere i akcije za racionalno, humano i društveno opravdano korištenje ribljeg fonda,
· da organizuje čuvanje i zaštitu ribljeg fonda i da preduzima mjere u cilju stručnog usavršavanja sportskih ribolovaca-takmičara, sportskih sudija.

Uprava i članovi društva posvećuju jako veliku pažnju i sportskim takmičenjima u ulovu ribe udicom na plovak gdje su par godina bili ekipni pobjednici u RS u kategoriji seniorki, omladinaca i pionira o čemu govori veliki broj pehara i priznanja.

KONTAKT:
Adresa: Karađorđeva bb, 78250 Laktaši
Telefon: Karapetrović Ranko 051/532-112
e-mail: laktasi@srsbih.com