U.S.R. “Drinjača” Kladanj

OVDE MOŽE BITI VAŠA PREZENTACIJA, POTPUNO BESPLATNO !!!

Adresa: Ugost.preduzeće, 75280 Kladanj
Telefon: 035/621-360 ; 061/292-165
E-mail: kladanj@srsbih.com