Udruga ribolovaca “Šaran” Orašje

Udruga ribolovaca općine Orašje «ŠARAN» je osnovana davne 1946.g. odnosno nakon drugog svjetskog rata, te je uglavnom egzistirala bez zapaženijih rezultata. Istina tadašnja Udruga je bila registrirana od nadležnih organa pod imenom Udruženje sportskih ribolovaca općine Orašje «ŠARAN» i pod tim imenom je egzistirala sve do 1991.g. odnosno da izbijanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovine kada je rad tog udruženje faktično prestao.

Nakon završetka rata grupa ribolovaca se organizirala te je održana reosnivačka Skupština Udruženja sportskih ribolova općine Orašje «ŠARAN» gdje je dana 23.02.1997.g. donesena odluka da se reaktivira rad udruženja, a za prvog poslijeratnog predsjednika Udruge izabran je Joso Mijić iz Orašja. Također je izvršena i izmjena imena Udruženja tako da je sukladno Federalnom zakonu o udruživanju građana iz 1995.g. izvršena registracija kod nadležnog županijskog ministarstva udruge pod imenom Udruga ribolovaca općina Orašje «ŠARAN», te su sukladno zakonskim normama izvršena usklađivanja svih akata Udruge radi omogućavanja uspješnog poslovanja.

Nakon aktiviranja iza rata Udruga je od nadležnih organa na korištenje dobila ribolovne vode koje se prostiru na području općine Orašje i to:
– desnu stranu rijeke Save od Neđevaca do Vučilovca
– rijeku Tolisu sa usisnim kanalima u dijelu koji se prostire na području općine Orašje,

1. rovove na Ciglani i Dusinama,
2. rov na šljunčari u Oštroj Luci,
3. rov na šljunčari u Tolisi,
4. kao i sve ostale tekuće i stajaće vode koje nisu u privatnom vlasništvu a na području općine Orašje.

Nasljednik prvog poslijeratnog predsjednika Udruge Jose Mijića je bio Marko Topić iz Oštre Luke koji je bio na poziciji predsjednika do konca 2004.g. kada ga je naslijedio Christian Oršolić iz Tolise sa mandatom u 2005 i 2006 godina , a sada je predsjednik Udruge Ivo Zlatarević iz Ugljare.

Godine 2003.g. naše Udruga je postala članica saveza sportskih ribolovaca F BiH, a kao takva je automatizmom 2005.g. nakon potpisivanja sporazuma između entitetskih saveza i Udruga sa prostora Brčko Distrikta o osnivanju jedinstvenog sportsko-ribolovnog saveza, postala i članom jedinstvenog državnog saveza, te je učestvovala na takmičenjima u sportskom ribolovu na nivou BIH, gdje su postignuti solidni rezultati.

Kroz svoj aktivan rad Udruga je privukla velik broj zaljubljenika u ribolovni šport tako da se u poslijeratnom periodu aktivno ribolovnim športom bavi između 200 – 400 članova ribo-lovačke udruge svih kategorija.

PORIBLJAVANJE :
Nadalje, Udruga je velike napore ulagala u obogaćivanja i oplemenjivanje ribljeg fonda na vodama kojima gospodari, te je u poslijeratnom periodu svake godine vršeno poribljavanje plemenitom ribom i to uglavnom šaranom, šaranskom mlađi , amurom, tostolobikom i štukom, svih voda u prosječnom godišnjem iznosu od ukupno 3.000 kg.

RIJEKA SAVA :
Što se tiče naših ribolovnih voda najveći revir je u svakom slučaju rijeka Save koji se prostire u dužini od 41 km i to počevši od rejona njiva «Neđevac» točnije kilometar uzvodno od «Ivšina šljivika» pa do tzv. «Kitić bogaza» u Vučilovcu.

Ihtiološka struktura ribe u vodi rijeke Save je vrlo raznovrsna, te se u istoj može loviti kako sitna bijela riba tako i izuzetni kapitalni primjerci soma. Također na rijeci Savi postoji i privredni ribolov tako da je tok rijeke Save kojim gospodari naša Udruga podijeljen na tzv. crvene i žute zone, gdje su žute zone rezervirane striktno za sportske ribolovce i u kojima je zabranjeno obavljanje privrednog ribolova.

REVIRI :
CIGLANA
Rovovi na Ciglani i Dusinama su nastali iskapanjem zemlje za potrebe Ciglane i sastoje se od 6 zasebnih vodenih površina poredanih jedna do druge ali fizički odvojenih naspama i prolazima ukupne površine od oko 9 hektara različitih dubina gdje se dosta često lovi kapitalni amur, som, štuka, a posebice tostolobik i to težina preko 30 kg, , a poribljavanje se uglavnom vrši sa šaranom i amurom

OŠTRA LUKA
Šljunčara u Oštroj Luci je nastala zbog potrebe iskapanja šljunka za građevinske radove i sastoji se od jedne cjeline u ukupnoj površini od oko 9 hektara, gdje se maksimalna dubina vode spušta i do 10 metara, a po ulovima najčuvenija je po ulovu većih primjeraka soma i amura uz redovno poribljavanje uglavnom šaranskom mlađi i šaranom.
Posebno je potrebno naglasiti da se na Oštroj Luci 2003.g. održalo prvo državno kvalifikaciono natjecanje u disciplini lov ribe udicom na plovak, a da je također tijekom 2005..g održano prvo i drugo kolo premijer lige BIH također u disciplini lov ribe udicom na plovak gdje su kao učesnici bili ribolovci iz cijele BIH i na kojoj vodi se faktično birala reprezentacija BIH koja će predstavljati BIH na svjetskom i europskom prvenstvu, što dodatno govori o vrijednosti i kvaliteti voda naše Udruge.

„ŠPIONICE“ TOLISA
Šljunčara „Špionice“ u Tolisi je nastala također zbog potrebe iskapanja šljunka za građevinske radove i sastoji se od jedne cjeline u ukupnoj površini od oko 6 hektara, gdje je maksimalna dubina vode negdje oko 8 metara, a po ulovima najčuvenija je po ulovu lijepih primjeraka amura i smuđa, a također i šarana uz redovno poribljavanje uglavnom šaranskom mlađi i šaranom.

PRAVO KORIŠTENJA RIBOLOVNIH VODA
Tijekom 2006 godine sve ribolovačke Udruge koje postoje na području Županije Posavske su osnovale Županijski savez ribolovaca .
Ovaj Županijski savez je u 2007 godini od nadležnog ministarstva dobio na korištenje cijelo Ribolovno područje Županije Posavske .
Neposredan nadzor nad ribolovnim područjem na terenu bit će vršen od strane članica Županijskog saveza .

RIBO-ČUVARSKA SLUŽBA
Do 2008 u našoj Udruzi su posao ribo-čuvara obavljal volonteri i to 15 do 20 ribočuvara volontera koji su obavezno bili članovi udruge.
Od početka 2008 godine će biti uposlen profesionalni ribočuvar kom će u radu pomagati i još 3 do 5 volontera .

Aktivnosti Udruge
Redovno zimsko čišćenje revira od plastike i korova, uredjenje novog objekta Udruge koji je naše vlasništvo 1/1 u ukupnoj površini od 114 kvadratnih metara, obavezno godišnje poribljavanje koje se obavlja početkom decembra na posebnim revirima, a koji su nakon poribljavanja pod zabranom ribolova do početka marta.

MINIRANA PODRUČJA ILI ZA KOJE SE SUMNJA DA SU MINIRANA SU ZONA SAVE U MJESTIMA VIDOVICE I KOPANICE

ADRESA: Ulica III (treća)bb,
TEL/FAX: 063 331 913
PREDSJEDNIK: IVO ZLATAREVIĆ