Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Re-osnivačka skupština kantonalnog saveza Unsko-sanskog Kantona

Na inicijativu Hikmeta Harbaša, člana kantonalnog predsjedništva, održana je re-osnivačka Skupština kantonalnog saveza Unsko-sanskog Kantona.Zbog problema u neefikasnosti dosadašnjeg saziva kantonalne skupštine, Udruženja sa područja USK su održali sastanak na kojem je predloženo i izglasano novo rukovodstvo kantonalnog saveza.
Na sastanku su istaknuti problemi sa kojim se susreću Udruženja, a koje bi, po mišljenju učesnika sastanka, postojanje jačeg kantonalnog saveza te bolje saradnje udruženja USK lakše i dugoročnije riješili.
Isto tako, zastupnici Udruženja prisutni na ovom sastanku su i mišljenja da bi jači i efikasniji kantonalni savez bio garant adekvatnog zastupanja Udruženja, a preko delegata u tijelima Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine koji bi zastupali interese svih Udruženja u USK.
U istu svrhu, odluka Upravnog odbora USR «Krušnica» je da se na novi nacrt Statuta koji bi se trebao usvojiti na sljedećoj sjednici Skupštine SRS F BiH predloži amandman na član 30, a koji glasi da «ako je više kandidata sa jednog kantona, izjašnjavanju o odabiru delegata prisitupaju samo delegati sa područja Kantona iz kojeg dolaze delegirani».
Kako kažu predlagači, «Mislimo da bi to bilo najpoštenije».
U nastavku slijedi zapisnik sa skupštine:

Z A P I S N I K

sa sastanka Kantonalnog sportskog ribolovnog saveza USK-a koji je održan 14.04.2008.god. u 11,00 sati u restoranu UR“Alga“ Bosanska Krupa.

Sastanku su prisustvovali prestavnici Udruženja:
1. Muhamed Miljković USR „Štuka“ V. Kladuša,
2. Aziz Bajrektarević USR „Štuka“ V. Kladuša,
3. Šefik Mršić, SRD „Ključ“ Ključ,
4. Besim Pudić, SRD „Ključ“ Ključ,
5. Midhad Midžić, USR“Una“ Bihać,
6. Senad Šahinović, SRD“Šaran“ Bužim,
7. Husein Šarić, SRD“Šaran“ Bužim,
8. Izet Suljkanović, USR“Otoka“, Bos. Otoka,
9. Hikmet Harbaš, USR“Krušnica“ Bos. Krupa,
10. Anes Halkić, USR“Krušnica“ Bos. Krupa,
11. Arif Badnjević, USR“Krušnica“ Bos. Krupa,
12. Muhamed Ašić, USR“Mutnica“ Cazin,
13. Sedina Velić, USR“Krušnica“ Bos. Krupa, sekretar i zapisnicar sa održanog sastanka.

D N E V N I R E D:

1. Daljni rad Kantonalnog saveza.

Hikmet H.
Razgovarao sam sa Fifijem, i rekao mi je da ne postoji Kantonalni savez. Sarajlije vode glavnu riječ, a nemaju vode nikako, ali su zato dobro organizovani. Fifija nisam pozvao, mi smo ga izabrali i on je trebao trebao sazvati satanak i reći da ne postojimo, a pošto mi imamo najbolje vode, u komisijama moraju biti naši ljudi ne može on sam sebe delegirati, ovdje smo da vidimo hoće li biti savez, ako hoćemo da imamo svoj ž. racun, ID broj, molim Vaše mišljenje.
Besim P.
Ja sam potencirao da Savez mora postojati i biti jak, moramo imati svoje predstavnike, znate naš slučaj, a slažem se da budemo jedinstveni i da imamo savez.
Muhamed M.
Slažem se sa Besimom, dok je bio Kantonalni Savez imali smo i Kantonalno takmičenje to je sve stalo, u interesu je drugima, u Federalnom su počeli neke igre a sve to ide da se mi razbijemo, a ja sam zato da mi krenemo iz početka, i ovaj Statut i ova normativna akta sve je van snage.
Midhad M.
Ovdje sam ispred USR „Una“ i ujedno ispred Upravnog odbora Federalnog Saveza. Sam Kant. Savez mora postojati, vrhunac našeg rada bio je izdavanje lista, pa smo imali takmičenja. Podržavam sazivanje ove sjednice, i oživaljavanje rada Kant. Saveza, dobio sam mandat od Udruženja da podržim ovaj sastanak pres. Alibabić novi momak. Najbitnija stvar je vode, mi nemamo vode samo na 2 godine. Što je Ministarstvo tražilo sve smo uradili kako treba. Došla je nova Ministrica i jedan tajkun misli da može dobiti naše vode. Treba izabrati novog presjednika, treba vidjeti šta je to što Ministrica nije odradila, udruženje Una je donijelo pismo od Riza, jedino su ribolovna Društva ulagala, nek se prijavi na konkurs. Formirati Savez i sazvati sastanak i poslati pismo u Ministarstvo, ona se izgleda nekog boji zna da sve uslove jedino ispunjavaju ribolovna Društva, odredjene su cijene.
Husein Š.
Podržavam ovu incajtivu i mislim da je sastanak sazvan na vrijeme Federalni Savez je napravio grešku kod našeg Jezera, mi smo poribljavali jezero a oni su dozvolili da se formira Udruženje „Jezero“. Podržavamo ovaj sastanak i da se nikako nema neko buniti, zaključke ovog sastanka poslati u Sarajevo, da izaberemo svoje delegate u Federalni Savez mi se moramo obracati K. Savezu.
Hikmet H.
Na sastanku u Ključu oni su podnijeli zahtjev da ih primimo u K. Savez te mi nismo prihvatili. Problem je što je Mangan napravio to i dao im izgleda papir pa su oni na osnovu toga i tražili registraciju.
Midhad M.
Nikom se nemože zabraniti da formira Društvo to je po zakonu F. Savez mora svakog primiti u Savez, ali oni jedino ne mogu dobiti dozvole. To je voda industrijska i to je problem, što vodom upravlja rudnik. Na Kantonu kada bude dodjela voda ako je to opšto dobro onda ćete to Vi dobiti a ako je industrijska voda onda to rudnik može dati kome hoće.Na Kantonalnom biranju u Kant.Savezu, preko 500 članova imaju 2 delegata i putem tih delegata biraju se u Fed. Savez. Ako nemaju podršku od kantona ne mogu biti ni izabrani.
Hikmet H.
Ja ću na Statut dati amandman, da delegate biraju . Starim Statutom piše mora biti na skupštini da bi bio izabran prema tome Fifi je nelegalno izabran. Koliko delegata ide sa našeg Kantona ide u F. Savez.
Midhad M.
Tamo je drukčije birano, trenutno samo sam ja tu, Fifi u skupštini ima 30 ljudi. Dobili smo domaćinstvo u Fly fishingu ali je nosioc R. Srpska.
Hikmet H.
Znači jedan delegat ide sa našeg Kantona, ako gledamo ko bira članove nama pripada 2 člana da imamo u F.Skupštini.
Midhad M.
Fifi je član Skupštine, a ja sam član Presjedništva i Skupštine.
Izet S.
Otoka podržava ovaj sastanak i treba nam jak K.Savez.
Muhamed M.
Dajemo podršku ovom sastanku prošle godine nisam prisustvovao ni na jednom sastanku, kontakt imamo samo sa F.Savezom moje Udruženje sa 160 članova to podržava.
Hikmet H.
Evo svi smo saglasni, trebamo izabrati Presjednika, zamjenika i gdje će biti to, ko će uskladiti Statut, osnovati Savez i sazvati Skupštinu, a ovdje da se izjasnim kako nastupiti, po meni Fifi ne može biti i da imenujemo nekog. Ja predlažem gos. Muhameda iz Cazina koji voli da radi, da bude presjednik K.Saveza. Šefik Mršic da bude član u F. Skupštini umjesto Fifija. Anes Halkic ispred našeg Udruženja. Deni je u toku kom. u Fly fishingu, ima prijedlog da Otoka ima jednog člana u takmičarskoj komisiji na plovak pošto su otvorili i poribili jezero.
Midhad M.
Podržavam prijedloge za ove rukovodeće ljude naravno to ćemo potvrditi na Skupštini ali da to bude naš zajednički stav. Želim im da u K. Savezu sve na dobrobit Društva, drago mi je da smo potvrdili jedinstvo danas. Ja cu gdje god bio uvjek im pomagati davati im maksimalnu podršku.
Muhamed M.
Voli bih da oni kažu nešto o sebi.
Muhamed Ašic.
Hvala na delegiranju ja sam rodjeni Banjalučanin od 1977.god. živim i radim u Cazinu, 84 god. sam preuzeo Društvo, prije 3 godine sazvali smo vanrednu Skupštinu. Sada sam presjednik UO u Cazinu, radim u opštini Cazin, što se tiče sporta zaljubljenik sam u ribolov , bio sam i prije kada smo osnovali K.Savez 87.god.Mi smo 98 god. Poribili 2 manja jezra sa šaranom. Proglasićemo to revirom, bili smo nekoliko puta domaćin K. Takmičenju. Dugo sam u ovom sportu. Ranije smo imali dobre odnose sa Kladušom, sad smo uspostavili dobre odnose sa DGS-om pošto naši kriminalci idu u V. Kladušu.
Šefik Mršić
Iz Ključa sam, aktivan sam član bio sad sam član UO. Sanirali smo oko 35.000,00 KM duga koji su ranije napravili. Imam namjeru napraviti ribogojilište. Izdao sam jednu knjigu.
Anes Halkić
Član sam USR“Krušnica“ Bos. Krupa, drago mi je što smo se sakupili, što se tiče ribolova mi postavljamo standard. Otvorili smo 2 revira, ja vodim revir „Mladica“ a ujedno sam i u ronicima, napravili smo reklamu za revir
Glasanje:
Jednoglasno su usvojeni svi prijedlozi
za presjednika Muhamed Ašić, da registruje kantonalni savez, a kad se registruje uplatićemo troškove,
Izet dajem podršku, otočki će član biti u takmičarskoj komisiji
Glasanje: jednoglasno
Šefik Mršic da bude član Skupštine,
Anes Halkić clan F. Skupštine i član UO.
Muhamed M.
Kada se ovo osnuje pa da bude i sjednica K. Skupštine.
Muhamed A.
Bio sam više puta u proceduri registracije, hoću da Vam kažem da je to posao, mi se moramo uklopiti u ovaj nacrt F. Statuta. Mi smo u S. Mostu donjeli odluku da Kantonalna dozvola ostaje Kantonima, a da se dozvola kupuje isključivo u Opštini prebivališta. Ovo nam je prestavljalo veliki problem i mi smo ovu odluku svi potpisali, mislim da nema potrebe da to ugradjujemo u Satatut.
Opet imamo dojave da Deni izdaje dozvole, imali smo komisiju i da se takve stvari nedešavaju.
Izet S.
Prošle godine u S. Mostu potpisali smo Odluku koja se odnosi na sve, sastavni dio te Odluke bio je neki džentlimenski dogovor koji nije po Zakonu ja apelujem da samo radimo po Zakonu.
Hikmet H.
Mi smo ista opština a isto ne poštujemo,
Izet S.
Zakon o Udruženjima ne kaže da on mora biti rodjen u istoj Opštini, Krupa nam je poslala dopis u vezi Sivka i mi smo to riješili.
Izet S.
Ja bi da što prije ovo uradimo, i da odmah nastupimo zajednički pred Ministarstvom.
Sastanak završen u 12,24.

Pročitajte i:   Obavještenje o prijavama za Premijer Feeder ligu SRS BiH

One thought on “Re-osnivačka skupština kantonalnog saveza Unsko-sanskog Kantona

 • Postavio Buba 07 May, 2008
  Zao mi je sto izvjestaj sa re-osnivacke skupstine vaseg kantonalnog saveza nisam procitao prije odrzavanja skupstine Federalnog saveza.
  Mislim da su za kvalitetne informacije bili uskraceni i ostali delegati jer je ova vijest postavljena na NET 18.4 a mi smo sutra dan odlucivali o smjeni Fifija.Covjek je morao biti nervzan jer je uvidio da ga vecina ne zeli,ali ga clanak 30 jos neko vrijeme stiti.Ja sam mislio da ce riknuti kada mu je Pliva poceo mahati crvenim kartonom ispred lica jer je sjedio kod njega.Vecina ribolovaca Vama vjeruje.Da Fifi ima karaktera sam bi odstupio.Pozdrav kolegama iz USK. BUBA

  —————————————————————————–

  Postavio union 24 April, 2008
  sve je to isto i u bihacu. nedavno cirkus od skupstine udruzenja, smijenise denijala selimovica ista ekipa sa midhatom midzicem miskom, koji sada opet sjedi u UO UNA Bihac, pa u UO USK, pa u UO SRS BiH, a isti tip je prije nepunih godinu dana smijenjen jer je muljao i muljao…ne trebamo se mi cuditi sta se desava u drzavnom parlamentu, kod nas je cirkus veci nego tamo. za izvjestaj UO na celu sa denijalom selimovicem od prisutnih 21 glasalo 12, 7 protiv, 2 suzdrzana i miskov covjek hari midzic konstatovao da izvejstaj nije prosao. i sada isti lopovi od prosle godine drmaju udruzenjem a niko ne pita ni kako ni ko ih je ponovo postavio. uhhh, da Bog da ostali bez ribe na Uni, nismo je zasluzili…

  ——————————————————————————

  Postavio Pliva 21 April, 2008
  Prokomentarisao sam ovo na gornjoj vijesti sa odrzane Skupstine ali moram i ovdje…
  Lika treba smijeniti jer je ocito da provodi neku tamo svoju “politiku”. Iz njegove nervoze se dalo zakljuciti da nesto sa njim nije u redu a i kada se uzme da je od 8 udruzenja sa prostora USK, 7 bilo za smjenu, dovoljno govori o pomenutoj faci a treba se dodati da je bio clan i smjenjenog Upravnog odbora…

  ——————————————————————————

  Postavio Guest 21 April, 2008
  procita ovih par komentara pa da kazem svoje misljenje. Zalosno je to da se na onakav nacin vodi skupstina i gospodin presjedavajuci uporno hoce da provede odluke presjednistva vezano za amandman cl 30 da to nije u zakonskim okvirima o udruzenjima i fondacijama sto nije istina.Moram vam reci da je presjednistvo prije na dan razmatralo ovaj amandman da glasaju za clana presjednistva iskljucivo delegati sa tog kantona ili zupanije i za je bilo2 a protiv 6 clanova presjednistva.Prema tome ovo se moralo staviti na dnevi red i dati na glasanje gos Fifi je izlobirao ljude koi su se cvrso povezali ali njih veze kriminal i pokradene pare od polaganja ribolovackih ispita ali i to ce netko izganjai i istjerati na cistac ako nisam u pravu neka me tuzi.
  SMOKUSA

  ——————————————————————————

  Postavio Brzi 21 April, 2008
  A taj Fifi, sva udruzenja osim njegovog traze da se zamjeni i on i dalje hoce da ostane. Koje moralne karakteristike covjek treba posjedovati za tako nesto??? Mislim da to sve govori o kakvom se covjeku radi i u stvari opravdava sam zahtjev za smjenu istog.

  ——————————————————————————

  Postavio Kovach 20 April, 2008
  koliko mi se čini bilo je 12 suzdržanih i 7 protiv, a ako je tako onad je smjenjen jer je dovoljna nadpolovična većina prisutnih ( od 40 prisutnih 21 ZA). Diver jarane provjerite to.

  ——————————————————————————

  Postavio SADAM 20 April, 2008
  Bistro za sve koji su glasali za smjenu (21), Ostaviše ga oni 7 protiv i 14 suzdržanih koji opravdavaju napravljeni manjak komisije za polaganje ribolovnih ispita od oko 32.000 km. Udruženja preispitajte svoje delegate.

  ——————————————————————————

  Postavio diver 19 April, 2008
  no sikiriki nece se on jos pono zadrzati tek mjesec a najvjerovatnije ni toliko,inace nema niko nista protiv Fifija vec upravo zbog njegovog nerada i tjeranja licnih interesa .
  Mislim da mi se danas smucilo kad sam vidio na sto ona skupstina lici 🙁

  ——————————————————————————

  Postavio indir 19 April, 2008
  Nažalost nisu uspjeli skinuti tog Fifija malo im je falilo

  ——————————————————————————

  Postavio dzeno 19 April, 2008
  Imaš pozdrav od Divera, Hike i Damira 🙂 Danas smo sjedili kod Gojka ovdje u Jablanici malo se družili a bogami i janjetina je bila hehehehhee a i Sarajevska 🙂 🙂 Nije bilo Premingera 😛

  ——————————————————————————

  Postavio zander 19 April, 2008
  SUPER IDEJA HIKO :-).SAMO NAPRED,TAKO SE TO RADI KRATKO I JASNO I IDEMO DALJE .

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.