EkologijaIz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za poribljavanje ciprinidnih voda

Predmet poziva prema zaključku upravnog odbora SRS FiH od dana 13.11.2009.godine i zaključku komisije za ekologiju, zaštitu i unapređenje ribljeg fonda od dana 24.11.2009. godine, je dostavljanje zahtjeva za poribljavanje ciprinidnih voda na području Federacije od strane sportsko ribolovnog saveza.
Sredstva za riblju mlađ ciprinidnih vrsta osigurana su iz proracuna saveza sukladno financijskom planu za 2009. godinu.
2. PRAVO KANDIDIRANJA I OSTVARIVANA PORIBLJAVANJA
Pravo kandidiranja i ostvarivanje poribljavanja po ovom pozivu imaju ribolovna udruženja sa područja Federacije koja ispune OPĆE I POSEBNE UVJETE:
OPĆI UVJETI:
1. Da je članica sportsko ribolovnog saveza F BiH ( utvrdit će se u registru članica)
2. Da su izmirene sve obveze prema savezu za 2008 godinu. (utvrdit će se u registru obveza)
3. Da su izmirene sve obveze prema savezu za prva tri kvartala 2009 godine. (utvrdit će se u registru obveza)
4. Dokaz o registraciji udruženja i ID broj. (dostavit dokaz)
POSEBNI UVJETI : ( dostaviti)…

1. Dokaz o pravu korištenja-gospodarenja ribljim fondom.
2. Dokaz o korištenju-gospodarenju ciprinidnih vodama (izvod iz ribarske osnove ili neki drugi dokaz da se gospodari ciprinidnim vodama koje su predmet poribljavanja)
3. Izjava udruženja o površini–dužini i kvaliteti vode planirane za poribljavanje i broju članova udruženja.
4. Dokaz o postojanju i funkcioniranju ribočuvarske službe ( kopija iskaznice-legitimacije i brojevi značke)
3. OBVEZE UDRUŽENJA
1. Poribljavanje obaviti sukladno zakonu o slatkovodnom ribarstvu , osigurati prisutstvo županijske – kantonalne nadležne veterinarske i poljoprivredne inspekcije te kopiju zapisnika inspekcije dostaviti savezu.
2. Poribljavanje obaviti uz prisustvo prestavnika U.O. Saveza sa područja svoje županije-kantona ili člana komisije za ekologiju,zaštitu i unapređenje ribljeg fonda,prestavnici su obvezni biti potpisnici zapisnika o poribljavanju.
3. Nakon obavljenog poribljavanja dostaviti savezu zapisnik o izvršenom poribljavanju.
4. Dostaviti kopiju računa i otpremnice od ribogojilišta
4. OPĆE ODREDBE
Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje poribljavanja objavljuje se:
1. na službenoj Internet adresi sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH: www.srsfbih.ba
2. na sve adrese udruženja koje su članice saveza
5. ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA
Sva udruženja,članice saveza podnose zahtjev sa kompletnom navedenom dokumentacijom iz općih i posebnih uvjeta do 12.12.2009 godine, koji se dostavljaju na adresu:
Sportsko ribolovnom savezu Federacije BiH
Trg Heroja do br.32, 71000 Sarajevo, – sa naznakom za javni poziv za poribljavanje voda.
Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka neće se uzimat u razmatranje.
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Stipo Čuljak, dipl.ing.

Pročitajte i:   Sretan Vaskrs!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.