Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Izvod iz zapisnika sa sastanka U.O. SRS F BiH

Dana 19.12.2009 godine održana je 23. Sjednica Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Bosne I Hercegovine sa početkom u 11, 00 sati.
Na sjednici su bili prisutni: 1. Christian Oršolić 2. Zijo Terović, 3. Hikmet Arnautović 4. Stipo Ćuljak 5. Ahmo Gogić 6. Milortad Ćurčić, te predsjednici Takmičarske i sudijske komisije : Vrgovčević Fuad i Marcel Kučinski, i član komisije za za zaštitu i unađređenje ribljeg fonda Nikola Tomić
Sastanku nisu prisustvovali pozvani: Josip Praljak, Tihomir Popović i Igor Gromilić koji su pravdali izostanak.
Radilo se po slijedećem dnevnom redu:…

1. Izvješće o trenutnom finansijskom stanju saveza,
2. Razmatranje pristiglog rješenja od Ministarstva financija Federacije BiH i eventualno donošenje odluke o pokretanju upravnog spora,
3. Razmatranje prijedloga Komisije za zaštitu i unapredjenje ribljeg fonda, o poribljavanju
cipridnih voda,
4. Razmatranje prijedloga za pomoć udrugama,
5. Razmatranje stanja u SRS BiH,
6. Razmatranje prijedloga i zauzimanje stavova po incijativi Takmičarske i sudijske komisije,
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen. Otvorena je rasprava nakon iste doneseni su slijedeći zaključci:

TOČKA1.
Izneseno Finansijsko izvješče o trenutnom stanju prihoda i obveza Saveza jednoglasno je prihvačeno.
Očekje se da će sve Saveza obveze sa 31.12.2009. godine biti izmirene.
Donosi se Odluka da se nakon izmirenja obveza iz tekuće godine, ostave sredstva za poslovanje u prva 3 mjeseca 2010 godine,pripremu Skupštine, a ostatak da se usmjeri u plaćanje poreznih obveza po rješenju Ministarstva finansija Federacije BiH.

TOČKA 2.
Razmatano je rješenje ministarstva vezano za plaćanje poreza i zaključeno je slijedeće:

1. Donosi se Odluka o pokretanju Upravnog spora kod nadležnog suda u svezi rješenja,
2. Donešena je Odluka da se pokrenu aktivnosti vezane za reprogramiranje plačanja obveza po pristiglom rješenju sukladno zakonskim mogućnostima,,
3. Donosi se Odluka da se od nadležnog tužiteljstva zatraži informacija o stanju spisa vezanog za pokretanje krivične odgovornosti, radi regresnog postupanja.
TOČKA 3.
Pod ovom točkom razmatran je prijedlog Komisije za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda, o u povodu raspisanog natječaja za poribljavanje voda cipridnim vrstama ribe.
Primljeno je po natječaju 20 zahtijeva za participaciju u poribljavanju. 11 zahtijeva je potpuno. Dva zahtijeva su došla od udruga koje nemaju cipridne vode, a 7 udruga prema Savezu nisu izvršila obveze i time nisu ispunili uvjete natječaja. Ukupni iznos od 14.000 KM raspoređen je na slijedeći način:

Pročitajte i:   Zagađenje Sane u nekoliko općina, mještani traže odgovore

1. SRD “ Mutnica “ Cazin……………………………. 1.500 KM

2. SRD ”Šaran” Teočak……………………………….. 1.200 KM

3. SRD “Hazna” Gradačac…………………………… 1.100 KM

4. SRD ” Stara Spreča” Dubošnica…………………… 1.000 KM

5. SRD “Krivaja” Zavidovići…………………………… 1.000 KM

6. SRD ” Visoko” Visoko………………………………. 1.000 KM

7. SRD ” Bosna” Maglaj………………………………… 1.000 KM

8. SRD ”Vrbas” G.Vakuf- Uskoplje……………………. 1,500 KM
9. SRD” Neretva2 Mostar……………………………… 1.500 KM

10. SRD “Odžak” Odžak”……………………………… 1.200 KM

11. SRD” Šaran” Orašje………………………………… 2.000 KM
U K U P N O 14.000 KM
Usvaja se prijedlog Komisije za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda da se sredstva uplate SRD do 30.12.2009 godine. TOČKA 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda razmatranio su zahtijevi SRD za pomoć zbog nastalih problema u radu, uništenja i pomora ribljedg fonda. Donešena je odluka da se slijedećim SRD dodjeli novčana pomoć i to:
1. SRD “Štuka” Velkika Kladuša…………………………. 500, KM
2. SRD “Kiseljak” Kiseljak………………………………… 1.000, KM
3. SRD Bugojno…………………………………………….. 1.000 KM4. SRD Gračanica………………………………………….. 500 KM
TOČKA 5.
Izvješče sa zadnje sjednice Upravnog odvora SRS BiH podnio je Ahmo Gogić. Naglašen je problem potpisnika računa Saveza i registracija istog koja još nije izvršena.
Marcel Kučinski informirao je Upravni odbor o radu Takmičarske komisije SRS BiH.
Nakon diskusije doneseni su slijedeći zaključci:
1. Odmah proslijediti pismo Predsjedniku i sekretaru SRS BiH, da članovi Upravnog odbora iz Federalnog saveza ne dobivaju na vrijeme pozive i materijale za sjednice u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora SRS BiH i ako se nastavi ova praksa , da se članovi iz SRS Federacije neće smatrati obveznima odazvati se pozivima.
2. Traži se da se zakaže Tematska sjednica Upravnog odbora SRS BiH, na temu problematike rada takmičarske komisije
3. Predijedlog za Takmičarsku komsiju na mjesto preminulog Harbaš Hikmeta, umjesto predloženog Milorada Ćurčića , delegira se Denijal Selimović iz SRD ”Una” Bihać:
4. Odlaže se razmatranje ostavke gosp. Kučinskog na mjesto člana Takmičarske komisije SRS BiH, do održavanja Tematske sjednice o Takmičarskoj komisiji uz usmenu suglasnosat gosp. Kučinskog.
TOČKA 6.
Pod ovom točkom dnevnog reda razmatran je BILTEN-2 Takmičarske i sudijske komisije SRS Federacije BiH . Bilten je jednoglasno usvojen i zaključeno je da se isti sa materijalima za Skupštinu pošalje delegatima Skupštine. Donesene su slijedeće odluke.
1. Donosi se Odluka o naknadi troškova telefona za sekretara komisije Adnana Dogloda u iznosu 150 KM za 2009.godinu,.
2. Zadužuju se Predsjednici komisija da do 31.12.2009 godine dostave Finansijski plan za rad komisija u 2010.godini.
3. Zadužuje se Takmičarska komisija da napravi Prijedlog izmjena i dopuna pravila sa sve takmičarske discipline i isti uputi Takmičarskoj komisiji SRS BiH kako bi se izmjene primjenjivale u 2010 godini , sukladno izmjenama donesenim na Kongresu CIPS,a I samoj praksi.
4. Prihvata se prijedlog Pravilnika o primanjima i drugim naknadama u skladu sa člankom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodaka ( Sl. Novine FBiH, br 67/08).
5. Donosi se Odluka o putnim troškovima za tajnicu u Savezu Lidiju Bogić u iznosu od 53 KM mjesečno poćev od 01.01.2010 godine,
6. Odobrava se kupnja diktafona za potrebe Saveza,
7. Odobrava se kupnja aparata za plastificiranje A-4 za plastificiranje isklaznica
8. Prihvataju se očitovanja SRD iz Goražda, Sarajeva , te Mostara da će trebovati dozvole tek nakon dobivanja voda na korištenje.
9. Donosi se odluka da se odgovori SRD” UNA” Bihać da je dužno platiti 3.060 KM obveza prema SRS Federacije BiH, a svoja potraživanja prema SRS BiH da realizira neposredno kod SRS BiH.
10 Donesena je odluka da se odmah popune certifikati o polaganju ribarskih ispita za one udruge za koje to nije uradjeno i isti dostave SRD.
Sastanak Upravnog odbora završen je u 16, 30 sati.
PREDSJEDNIK:
Christian Oršolić

Pročitajte i:   Jezero Mandek: Održano Prvenstvo SRS FBiH u lovu šarana i amura

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.