Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zapisnik sa 10. redovne izvještajne skupštine SRS F BiH

Zapisnik sa 10. redovne izvještajne skupštine SRS F BiH održane dana 19.02.2011. godine u konferencijskoj sali općine Busovača.

Uvodnom riječi skupštinu je otvorio predsjednik skupštine gosp. Zlatko Hodak nakon čega je slijedio izbor radnog predsjedništva.

1. Izbor radnog predsjedništva
Za radno predsjedništvo izabrani su :

Predsjednik Zlatko Hodak Članovi : Aršić Muhamed, Tiho Popović
Verifikaciona komisija: Marcel Kučinski, Indir Melić, Ivica Tomičić
Zapisničar: Slaven Petrović
Ovjerivači zapisnika: Zijo Terović, Ahmo Gogić

Ivica Tomičić ispred USR Busovača, domaćin ove skupštine pozdravio je nazočne te uputio rijeći dobrodošlice.
Predsjednik UO SRS FBiH pozdravio skupštinu i poželio dobrodošlicu.

Dnevni red skupštine.
1. Izbor radnog predsjedništva, verifikacione komisije, zapisničara iovjerivača zapisnika (što smo već uradili).
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine iz Zenice.
3. Izvješća o radu SRS FBiH za 2010
a) Rad UO SRS FBIH
b) Financijsko izvješće za 2010. godinu.
c) Izvješće Nadzornog odbora,
4. Program rada saveza u 2011.
5. Finansijski plan za 2011
6. Prijem novih članica u SRS FBIH
7. Razno.

Nakon toga Predsjednik skupštine predložio je dnevni red skupštine na usvajanje.
Za dopunu dnevnog reda javio se Josip Pjevac iz Čapljine te predložio točku dnevnog reda u kojoj bi se izabrao novi delegat skupštine iz ovog kantona.
S obzirom da je ova tema bila predviđena pod točkom razno skupština se složila sa dnevnim redom predloženim od strane radnog predsjedništva te je dnevni red jednoglasno usvojen.

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine iz Zenice.

– Kristijan Oršolić –
Obrazložio je zapisnik sa prethodne izvještajne skupštine iz Zenice

Skupština je jednoglasno usvojila izvješće.

3. Izvješća o radu SRS FBiH za 2010.
a) Rad UO SRS FBIH
– Predsjednik UO SRS FBiH gosp. Igor Gromilić
podnosi izvješće o radu UO te kroz izlaganje potencirao poteškoće u radu saveza a posebice u naplati potraživanja od nekih članica saveza. Zbog ovih i drugih poteškoća u radu saveza koje je poteškoće pojašnjava odluku UO-a da se dužnicima ne izdaju ribolovnice i markice za 2011. Na kraju izvješće daje na raspravu.
– Amir Murgić – „SMUĐ“ Lukavac
U svojoj raspravi naglašava monopolističko ponašanje saveza kada je riječ o izdavanju i tiskanju dozvola. Zatim istiće velike troškove sastajanja UO SRS FBiH. Također se protivi objavljivanju dužnika na službenoj Internet stranici SRS-a. Na kraju istiće i nelegalno stjecanje prihoda saveza na osnovu tiskanja ribolovnica te smatra da se problem sa zateznim kamatama mogao drukčije riješiti sa poreznom upravom.
– Mithat Miđić – UNA Bihać
Protivi se odluci UO-a SRS FBiH o obustavi ribolovnica prema članicama saveza koje su dužne savezu a za dug svog udruženja okrivljuje lošu komunikaciju između SRS FBiH i SRS BiH. U svojoj raspravi potencira i pogrešku promjene lovostaja lipljena te da zbog toga uvelike ispaštaju udruge ribolovaca gubitkom članstva.
– Vahid Lelić –
Ističe naktivnost komisije za izmjene i dopune Zakona o slatkovodnom ribarstvu Protivi se plačanju tiskanja ribolovnica i te smatra da tu obvezu udrugama treba ukinuti jer ti troškovi su uključeni u 10% članarine koju plačaju udruge.
– Sulejman Čurić – USR „NERETVA 1933“ Mostar
Smatra da je UO odgovoran za neuspjeh naplate potraživanja jer se nisu poduzele aktivnosti kojima bi se naplata ostvarila te da se treba držati termina za izmirenje obveza.
Naglašava da se točno definiraju nadležnosti kantonalnog ministarstva i SRS-a kada je riječ o ribolovnicama. Kada govori o dugu svog udruženje prema savezu predočava spornu uplatnicu kojom pokušava dokazati uplatu koja nije u savezu adekvatno proknjižena.
– Kristijan Oršolić- odgovor na prethodno postavljena pitanja diskutanata
Naglašava da je naplata tiskanja legalna na osnovu odluke skupštine SRS FBIH. Pojašnjava kako se problem s kamatama nije mogao drukčije riješiti.
Zatim pojašnjava da se problem duga „UNA“ Bihač ne može riješiti prebijanjem između dva saveza.
Razjašnjava i problem s uplatnicom „NERETVE“ Mostar
Obrazlaže aktivnosti naplate potraživanja te da se poduzima sve što je u mogućnosti SRS-a
– Čusto Emir – „BLAGAJ“
Slaže se s prethodnicima o plačanju tiskanja ribolovnica . Pojašnjava nesporazum koji se dogodio kada se radi o dugu njegovog udruženja te da ovo udruženje nema duga prema savezu.
– Husein Odobašić –
Smatra da neizdavanje dozvola dužnicima nije rješenje problema te smatra da te probleme treba rješavati pravnim putem.
Što se tiče duga saveza prema poreznoj upravi smatra da se trebalo pokušati vanparničnom nagodbom.
Postavlja pitanje legitimiteta prošle skupštine zbog odlaska pojedinih delegata sa skupštine te zašto to nije navedeno u zapisniku sa prošle skupštine.
– Izet Fatkić- „KRIVAJA“ Zavidivići
Postavlja pitanje zašto nije odgovoreno na dopis upućen savezu po pitanju oprosta duga. Kako je društvo iz Zavidovića koje nije član SRS FBiH dobilo ribolovnice za prošlu godinu koje su prodavali po nižim cijenama.
– Amir Murgić – „SMUĐ“ Lukavac
Ponovo ističe krminalnom odluku o naplati tiskanja ribolovnica od udruga te nelegalno stjecanje profita u korist SRS FBIH te predlaže da skupština poništi navedenu odluku.
– Hiltner – „MRENA“ Živinice
Ističe nepravilnosti s federalnog natjecanja u Zenici – Drivuša te naglašava kako natjecateljka iz njegovog udruženja nije dobila zasluženi pokal.

Pročitajte i:   U Kiseljaku oboren rekord svjetskih ribolovnih prvenstava; Medalja i za BiH

– Kristijan Oršolić-
Pojašnjava kako je udruga iz Zavidovića na inicijativu kantonalnog ministarstva dobila ribolovnice za 2010.
Što se tiče pravnog puta naplate potraživanja kojeg je predložio Odobašić smatra da nije popularno niti ekonomično za savez te da financije to ne dopuštaju.
– Đolota Murat – Čelić
Smatra da UO nije dobro radio svoj posao u proteklim godinama te da su se desili propusti u poslovanju saveza. Predlaže da UO treba dati udruženjima rok od mjesec dana za uplatu dugovanja te da se riješi pitanje plaćanja ribičkih ispita.
– GLASOVANJE O USVAJANJU IZVJEŠČA UO SRS FBIH – 3a)
29 ZA 7 PROTIV 1 SUZDRŽAN

b.Financijsko izvješće za 2010. godinu.
c.Izvješće Nadzornog odbora

– Kristijan Oršolić-
Predstavio financijsko izvješće
Predsjednik skupštine predložio je prije otvaranje rasprave o financijskom izvješću da predsjednik NO SRS FBiH iznese izvješće NO SRS FBIH.
– Nikola Konjevod – Predsjednik NO SRS FBIH
Predstavio izješće NO SRS FBiH u kome je pozitivno ocijenjen rad UO-a te pozitivno ocijenio knjigovodstvo saveza. Naveo je dužnike prema SRS-u te zbog toga naglasio poteškoće u planiranju za iduću godinu.
– Igor Gromilić –
U ime SRS FBIH obećao da će djevojčici iz uduge „MRENA“ naknadno biti uručen pokal kojeg nije dobila na natjecanju u Zenici.
– Hikmet Arnautović – član NO SRS FBIH
Naglasio je statutarnu pogrešku SRS-a jer nije održan KUP FBIH. Isto tako predlaže bolju suradnju na relaciji SRS i udruženja odnosno interaktivni rad a rad UO SRS-a ocjenjiva pozitivnim.
– Nikola Konjevod-
U svezi rješavanja problema dugovanja predlaže da udruženja ubuduće razdužuju markice za tekuću godinu do 31.12. te da se nerazdužene markice s 31.12 smatraju prodanima.
– Mithat Midžić –
Ponovo potencira digovanje SRS-a BIH prema „UNI“ Bihać te da SRS FBIH pomogne u rješavanju ovih potraživanja.
– Plivičić Armin – Donji Vakuf
Predlaže tiskanje seniorskih markica u dvije boje kako bih se mogle razlikovati markice prodane za 50 i za 100 KM čime bih se i obveze prema savezu pravedno pbračunavale.
Suljo silajdžija – N. Travnik
Predlaže da se obveze članarine prema SRS-u isplačuju te da nema razloga neizmirivati obveze.
– Amir Murgić – „SMUĐ“ Lukavac
Prigovor na financijsko izvješće na razliku u prihodovanju od tiskanja ribolovnica i različito rashodovanje odnosno plačanje tiskanja.
Prigovor na velike troškove Internet stranice – plačanje domene.
Prigovor na velike troškove zasjedanja UO SRS FBIH
– Kristijan Oršolić- odgovor na pitanja gosp. Murgića
Pojasnio razliku u prihodima i rashodima kada je riječ o tiskanju ribolovnica pa kazao da je u ovogodišnjem izvješću prikazana polovina troškova tiskanja a da je u prošlogodišnjem bila prikazana druga polovina.
Kada je riječ o web hostingu nije mu poznato je li cijena prevelika te da će uvažiti sve prijedloge. Pojasnio je i troškove zasjedanja UO-a te dokazao upravo suprotno od onoga što je istakao Murgić.
– Ilhan Klančević – Vareš.
Smatra da rasprava o plačanju tiskanja nema smisla te ukazuje na sitničavost delegata te smatra da se treba nastaviti poštivati odluku skupštine o plačanju tiskanja.
– Fuad Vrgovčević – USR „BOSNA“ Maglaj – Predsjenik takmičarske komisije
Odgovor na prethodni prigovor da je federalno takmičenje za U 14 U18 U22 u Zenici održano u jednom danu a kotizacija plačena za dva dana naglasio je da se to desilo zbog dana žalosti – Srebrenica te je također pojasnio problem nedodijeljenog pokala djevojčici iz Živinica
– Husein Odobašić –
Prigovor na stavku rashoda Porezi plačeni upravi prihoda i želi odgovor koliko je ostalo ukupno duga po tom pitanju i koja je konačna cifra tog duga s kamatama.

Pročitajte i:   Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču

GLASOVANJE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
36 – ZA 1 SUZDRŽAN PROTIV 0

GLASOVANJE O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA
36 – ZA 1 SUZDRŽAN PROTIV 0

GLASOVANJE O ODLUCI O PLAČANJU TISKANJA MARKICA

Utvrđeno da nema Kvoruma jer je u tom trenutku skupštini nazočilo 34 delegata.

Pristupilo se sazivanju delegata da bih se mogao nastavit rad skupštine.
Pristupilo se ponovnom utvrđivanju kvoruma te je konstatirano da postoji kvorum 40 delegata.
Rad skupštine je nastavljen.
PONOVLJENO GLASANJE O ODLUCI PLAČANJA TISKANJA MARKICA
HOČE LI ODLUKA O PLAČANJU TISKANJA MARKICA OSTATI NA SNAZI
ZA 18 glasova konstatirano da odluka nije prošla te se ista ukida.

Konstatirano da od 2011 godine troškovi tiskanja markica ne plačaju ali da se obveze nastale do 2011 moraju izmiriti.

GLASOVANJE:
UDRUŽENJIMA KOJA SU UPLATILA TISKANJE MARKICA ZA 2011 RAČUNATI ĆE SE KAO UPLATA DIJELA ČLANARINE
39 ZA 1 SUZDRŽAN 0 PROTIV

GLASOVANJE:
TISKANJE SENIORSKIH MARKICA U DVIJE BOJE OD 2012. GODINE
39 ZA 1 SUZDRŽAN PROTIV 0

– Odobašić Husein-
Prijedlog da se ribolovnice i markice ipak dijele svim članicama saveza ali da se dužne članice pismeno obvežu do 01.05. 2011. Mora izmiriti dug za 2009 i 2010.
– Tiho Popović-
Prijedlog da se ribolovnice i markice ne dijele dužnim članicama saveza dok ne izmir sve svoje obveze.

GLASOVANJE:
Prijedlog Odobašić Huseina
ZA 39 SUZDRŽAN 1 PROTIV 0

GLASOVANJE
Prijedlog NO SRS FBIH da se razduženje markica članica saveza vrše do 31. 12. za tekuću godinu a da se nerazdužene markice smatraju prodanima odnosno zaduženima.
Jednoglasno usvojen prijedlog

4. Program rada saveza za 2011
– Kristijan Oršolić-
Predstavio plan

– Predložena promjena komisije za izmjene i dopune zakona o slatkovodnom ribarstvu.
Za nove članove komisije predloženi Darko Ružić i Josip Pjevac da uz pomoć dva pravna suradnika rade na izmjenama i dopunama spomenutog zakona.
ZA 39 prijedlog jednoglasno usvojen
Zbog neopozive ostavke člana NO SRS FBIH Hikmeta Arnautovića cijeli dosadašnji NO razriješen dužnosti.
Predložen novi NO :
Nikola Konjevod, Ivica Tomičić i Indir Melić
Sa 39 glasova ZA prijedlog jednoglasno usvojen.

GLASOVANJE
Plan jednoglasno usvojen

5. Finansijski plan za 2011
– Kristijan Oršolić-
Predstavio plan

GLASOVANJE
Plan jednoglasno usvojen .

6. Prijem novih članica u SRS FBIH
O prijemu se glasovalo pojedinačno za svaki zahtijev,

Tko je za prijam.

1. VIZIJA d.o.o.
ZA 0 PROTIV 38 SUZDRŽAN 1
Zahtijev odbijen, dokumentacija nekompletna.

2. VODA RIBA SPORT d.o.o. Buško Jezero
ZA 39 PROTIV 0 SUZDRŽAN 0
Zahtijev prihvačen

3. „NERETVA 1933“
ZA 39 PROTIV 0 SUZDRŽAN 0
Zahtijev prihvačen

4. RIZ Krajina
ZA 38 PROTIV 1 SUZDRŽAN 0
Zahtijev prihvačen

5. UŠR „JUG“
ZA 37 PROTIV 0 SUZDRŽAN 1
Zahtijev prihvačen

6. UGSR „NAŠA SREDINA“ Zavidovići
ZA 0 PROTIV 37 SUZDRŽAN 1
Zahtijev odbijen dokumentacija nekompletna.

– Kristijan Oršolić iznio zahtijev koordinacijskog odbora udruga HNK-
Na zhtijev koordinacijskog odbora Udruga HNK

Sa 38 glasova ZA jednoglasno dužnosti razriješen delegat Josip Praljak a za novog delegata izabran Josip Pjevac

Predsjednik Zlatko Hodak zaključio je rad skupštine.

Zapisničar:
Slaven Petrović

One thought on “Zapisnik sa 10. redovne izvještajne skupštine SRS F BiH

  • Čestitam Josipu Pjevcu na izboru za novog delegata.Bistro

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.