Najnovije vijestiOstale vijesti

Poziv komesara tri Premijer lige SRS BiH

U – 14.  kadeti i kadetkinje ; U – 18.  juniori i juniorke ; U – 23.  ml. seniori i ml. seniorke. Disciplina :  “Lov ribe udicom na plovak”
Na osnovu novousvojenog Pravilnika o SRT pozivam takmičare koji su nastupali na takmičenju Premijer liga u 2011 godini i takmičare koji su na Entitetskim takmičenjima 2011g. izborili pravo nastupa u Premijer liga za 2012 godinu
DA PISMENO POTVRDE SVOJ DOLAZAK NA TAKMIČENJE

i dostave Propozicijama određena dokumenta.

Takođe pozivam zainteresovane takmičarke iz kategorija U – 14. kadetkinje i kategorije U – 23 ml. seniorke da stupe u kontakt sa Komesarom liga ako žele da nastupe na takmičenju u Premijer ligama.  Za navedene takmičare Premijer lige su otvorene.
Sastavni dio ovog poziva su PROPOZICIJE i spisak takmičara po kategorijama koje možete pročitati u nastavku vijesti>>>

Pemijer lige SRS Bosne i Hercegovine za mlađe kategorije održat će se u disciplini ” Lov ribe udicom na plovak ” u slijedećim terminima :

PRVI SUSRET – Prvo i drugo kolo – Takmičarska staza ” Sava ” BROD dana 30. 06. i  01. 07. 2012 godine.

DRUGI SUSRET – Treće i četvrto  kolo –Takmičarska staza ” Usora”  U mjestu Jelah – Tešanj  dana  04. i  05. 08. 2012. godine

PROPOZICIJE

TAKMIČARI RAZVRSTANI U KATEGORIJE PO GODINAMA

KADETI  –  KADETKINJE

U – 14. – rođeni: 2001 (11) 2 000 (12) 1999 (13) 1998 (14)

JUNIORI – JUNIORKE

U – 18. rođeni: 1997 (15) 1996 (16) 1995 (17) 1994 (18)

MLAĐI SENIORI – SENIORKE

U – 23. – rođeni: 1993 (19) 1992 (20) 1991 (21) 1990 (22) 1989 (23)

Da bi takmičar dokazao pripadnost određenoj takmičarskoj kategoriji, potrebno je da isti obezbjedi dokument iz kojeg se vidi: dan, mjesec i godina rođenja.

To mora da bude:  Za kategoriju – U  14.  kadeti/tkinje.  i kategoriju – U  18.  juniori/ke.   Rodni list orginal ili fotokopija tog lista.

Za kategoriju – U 23  mlađi/e seniori/ke  kopija lične karte.

Navedena dokumenta dostaviti KOMESARU LIGE do 15. 06. 2012. god.

ADRESA :  HAJRULAHOVIĆ RASIM – 75 270  ŽIVINICE – Alije Izetbegovića 51

 Kontakt Tel.  035 / 774 – 753  Mobilni  061 / 397 – 455  E-mail  rhajrulahovic@gmail.com

PRAVO NASTUPA

Takmičari koji mogu nastupiti u Premijer ligi moraju imati plasman sa entitetskih takmičenja koja organizuju Takmičarske komisije SRS Federacije, SRS Republike Srpske i SRS Distrikt Brčko. Takmičar mora da bude član jednog od Saveza, ( dokaz članska karta matičnog Udruženja / Društva ) da se registruje i uplati na gore naznačeni račun(20 KM nova registracija) ili produži registraciju (10 KM ranije registrovan takmičar). Da u određenom vremenu ( do 15.06.2012 god.) pismeno najavi svoj dolazak na takmičenje Komesaru liga i u istom pismu pošalju kopiju uplatnice i gore naznačeni dokaz ( ako nisu ranije predali rodni list odnosno kopiju LK. ) o pripadnosti određenoj kategoriji.

Ove takmičarske sezone PROGLAŠAVAMO PREMIJER LIGU OTVORENOM za kategoriju takmičara  U – 14. kadetkinje i kategoriju U – 23. mlađe seniorke.  Svi takmičari ovih kategorija mogu nastupiti na ovom takmičenju uz predhodan dogovor sa Komesarom liga na gore označene kontakte i do gore naznačenog roka.

 ISPADANJE IZ PREMIJER LIGE

Kada se održi takmičenje u dva susreta ( I. II. III i IV kolo ) u svim kategorijama i dobije konačan plasman po Pravilniku iz svake kategorije ispada po 5 takmičara na osnovu lošeg plasmana.

Pročitajte i:   USR 'Štuka' Velika Kladuša: Održano Općinsko takmičenje u lovu ribe udicom na plovak

Prelaženje iz jedne lige u drugu odnosno iz jedne kategorije u drugu po godinama može ugroziti ( radi malog broja takmičara ) održavanje lige u pojedinim kategorijama.

Iz tog razloga neće biti ispadanja u kategoriji U – 14. Kadetkinje i U – 23. mlađe seniorke.

Takmičari iz kategorije U – 23.  ispadaju iz Premijer lige kada navrše određeni broj godina .

 PLASMAN U REPREZENTACIJU

Takmičari koji imaju 14 (1998) i takmičari koji imju 18 godina (1994) mogu iz svoje kategorije preći u višu kategoriju radi izbora u Reprezentaciju BiH.

Ovi takmičari ne mogu izboriti mjesto u reprezentaciju (svoje kategorije) jer reprezentacija nastupa naredne godine kada oni imaju 15 odnosno 19 godina. Daje se takmičaru da sam odluči hoće li se boriti za ulazak u reprezentaciju u višoj kategoriji ili će se takmičiti u svojoj kategoriji bez prava nastupa u reprezentaciji. Odluku takmičar saopštava Komesaru liga pismeno uz potvrdu dolaska na takmičenje.

PLASMAN U PREMIJER LIGU

Sa održanih entitetskih takmičenja takmičari imaju plasman u Premijer ligu iz svake kategorije po 5 ( F. 2+RS.2+DB.1 ) takmičara i  3 ( F.1+RS.1+ DB 1 ) takmičara u rezervi.

PROGRAM I SATNICA TAKMIČENJA.

Kada bude dogovoren Program i satnica takmičenja  Komesar liga če takmičarima koji budu dostavili pismenu potvrdu dolaska na takmičenje do 15. 06. 2012 gopdine, pismeno obavjestiti putem E- pošte i drugim srestvima.

SPISAK TAKMIČARA.

Spisak takmičara koji su izborili pravo na ova takmičenja je sastavni dio ovih PROPOZICIJA.

VAŽNO SAOPŠTENJE.

Takmičar koji nije pismeno najavio svoj dolazak na takmičenje do gore navedenog roka neče imati pravo nastupa u Premijer ligama bez obzira na dolazak na dan takmičenja. Takmičarima, trenerima, sudijama i ostalim učesnicima želimo sretan put i prijatan boravak na takmičarskim stazama.

SPISAK TAKMIČARKI I TAKMIČARA

Kadetkinje   U – 14.

  1. Vrgovčević Nadina / 1998 /  SRD. ” BOSNA” Maglaj.
  2. Debeljak Anđelina   / 1999 /  SRD. ” SAVA”  Brod.
  3. Hajrulahović Ines      / 1998 /  UGSR. ” SARAJEVO 1906” Sarajevo.
  4. Bosić Ljubinka            /1998 /   SRD.  ‘’ OPTIMA ‘’ Modriča.

Poslije održanih entitetskih takmičenja / 2011/ pravo nastupa u ovoj kategoriji imaju takmičari:

5.   Karkelja Zerina            SRD. “ BOSNA “ Maglaj.
6.   Pinjić Jasmina             SRD. “ BOSNA “ Maglaj.
7.   Kovačević Kristina      SRD. “ SAVA “    Brod.

Kadeti    U – 14.

1.    Railić Slađan       / 1998 /    SRD. “ PRIJEDOR “ Prijedor.
2.    Džinić  Mahir       / 2002 /   UGSR. “ MRENA “   Živinice.
3.    Banović Luka     / 1999 /    UGSR. “ MRENA “ Živinice.
4.    Lazarević Peđa  / 1998 /   SRD. “ OPTIMA “ Modriča.
5.    Gračić Jasmin    / 1998 /   SRD. “ BOSNA “  Maglaj.

Poslije održanih entitetskih takmičanja / 2011/ pravo nastupa u ovoj kategoriji imaju takmičari :

6.    Grahić Benjamin      SRD.  “JELAH- TEŠANJ “ Tešanj.
7.    Gapo Eldar               SRD.  “ JELAH-TEŠANJ” Tešanj.
8.    Gračić Asmir             SRD. “ BOSNA “ Maglaj.
9.     Kovačević Dejan    SRD. ‘’ UKRINA’’ Derventa.
10.     Jovanović Đorđe    SRD. ‘’ OPTIMA ‘’ Modriča.

Juniorke   U – 18.

1.     Božanović Nataša   / 1997 /    SRD. ‘’ SAVA ‘’ Brod.
2.     Ferhatbegović Emina  / 1996 /  UGSR. ‘’MRENA ‘’ Živinice.
3.     Jamaković Majda   / 1995 /  SRD. ‘’ BOSNA ‘’  Žepče.
4.     Koler Maja        / 1996 /  SRD. ‘’ RUDAR-KREKA ‘’ Tuzla.
5.     Josipović Diana  / 1996 / SRD. ‘’RUDAR-KREKA ‘’ Tuzla.
6.     Stojčević Snežana  / 1994 / SRD. ‘’ OPTIMA ‘’ Modriča.
7.     Jarić Bojana  / 1995 / SRD. ‘’ SAVA ‘’ Brod.
8.     Mičić Suzana   / 1995 /  SRD. ‘’ OPTIMA ‘’ Modriča.

Pročitajte i:   Sretan Uskrs!

Posle održanih entitetskih takmičenja / 2011/ pravo nastupa u ovoj kategoriji  imaju takmičari :

9.    Karkelja Lejla         SRD. ‘’  BOSNA ‘’ Maglaj.
10.    Malešević Vanja   SRD. ‘’  SAVA ‘’ Brod.
11.    Cvitić Stefani         SRD. ‘’ SAVA ‘’ Brod.
12.    Jačimović Ivana   SRD. ‘’ SAVA ‘’ Brod.

Juniori   u – 18.

1.     Brajić Slaviša      / 1994 /    SRD.  ‘’ PRIJEDOR ‘’ Prijedor.
2.     Sarajlić Senad   /  1995 /   SRD.  ‘’ BOSNA ‘’ Žepče.
3.     Imamović  Hasan / 1996 / UGSR. ‘’ MRENA ‘’ Živinice.
4.     Huskić  Adis       / 1996  /   SRD. ‘’ BOSNA ‘’ Maglaj.
5.     Bajrić Belmin    / 1997 /     SRD. ‘’ BOSNA ‘’ Žepče.
6.     Panić Mirko      / 1997 /     SRD. ‘’ PRIJEDOR ‘’ Prijedor.
7.     Hodžić Faris      / 1997 /     SRD. ‘’ BOSNA ‘’ Žepče.
8.     Simikić  Grozdan / 1994 /  SRD. ‘’ UKRINA ‘’ Derventa

Poslije održanih  entitetskih  takmičenja / 2011 / pravo nastupa u ovoj kategoriji imaju takmičari:

9.     Balaban Milan     SRD.  ‘’ PRIJEDOR ‘’ Prijedor.
10.     Subašić Slaven    SRD.  ‘’ VRBAS ‘’ Laktaši.
11.     Gapo Haris          SRD.  ‘’ JELAH ‘’ Tešanj.
12.     Čaušević Kasim  SRD.  ‘’ JELAH ‘’ Tešanj.
13.     Mehinović Sabit  SRD. ‘’ JELAH ‘’ Tešanj

Mlađe seniorke  U – 23.

1.     Zlatović Dragana   /  1993 /  SRD. ‘’ SAVA ‘’ Brod.
2.     Ajdinović Amra       /  1993 /  SRD. ‘’ MANJIĆ ‘’ Kalesija.
3.     Omerčić Merima    /  1992 /  SRD. ‘’ BOSNA’’ Žepče.

Poslije održanih entitetskih takmičenja / 2011/ pravo nastupa  u ovoj kategoriji imaju takmičari:

4.   Božanović Aleksandra  SRD. ‘’ SAVA ‘’ Brod.
5.   Zlatović Dragana           SRD. ‘’ SAVA ‘’ Brod.

Mlađi seniori  U – 23.

1.    Bižić Aleksandar   / 1990 /  SRD. ‘’ AMUR ‘’ Gradiška.
2.    Ćerić Srđan           / 1992 /  SRD. ‘’ SAVA ‘’ Brod.
3.    Omerović Jasmin / 1992 /  SRD. ‘’RUDAR-KREKA’’ Tuzla.
4.     Hasić Kemal          / 1990 /  SRD. ‘’ RUDAR-KREKA ‘’ Tuzla.
5.     Njegomirović Ognjen / 1992 / SRD. ‘’OPTIMA ‘’ Modriča.
6.     Borojević Bojan           / 1993 /  SRD ‘’ AMUR ‘’ Gradiška.
7.     Kojić Bojan                   / 1993 /  SRD. ‘’ OPTIMA’’ Modriča.
8.     Vidaković Nemanja    / 1993/  SRD. ‘’ OPTIMA ‘’ Modriča.

Poslije održanih entitetskih takmičenja /2011/ pravo nastupa u ovoj kategoriji imaju takmičari:

9.    Radovanović Branimir    SRD. ‘’ SAVA ‘’ Brod.

NAPOMENA :  Takmičarke iz kategorije U – 14 kadetkinje i U – 23 mlađe seniorke mogu nastupiti na takmičenju Premijer liga bez obzira što nemaju plasman sa Entitetskih takmičenja. Potrebno kontaktirat sa Komesarom liga.

B   I   S   T   R   O   !
Živinice 16. 05. 2012 godine
Komesar liga,
Hajrulahović Rasim

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.