Zaključci i odluke Takmičarske komisije SRS BiH

Na vjerovatno jednoj od poslijednjih  sjednica  u ovom sazivu održana je 17.11.2012.godine u Banja Luci 10.  sjednica  Takmičarske komisije SRS BiH  uz prisutnost predsjednika entitetskih Takmičarskih komisija, sekretara Saveza BiH i sekretara SRS RS.

Doneseni su sljedeći zaključnci i odluke:

 • Z1. Zapisnik sa prethodne sjednice Takmičarske komisije  jednoglasno je usvojen
 • Z2. Izvršena je  verifikacija takmičarskih rezultata domaćih liga i nastupa na međunarodnim takmičenjima. . Verifikovana su domaća takmičenja i međunarodna takmičenja na kojima su učestvovali  naši takmičari  i reprezentacije u 2012 godini i to:

Domaće lige i kup takmičenja:

 1. I liga (ekipno seniori plovak ),
 2. Premijer liga seniora-plovak,
 3. Premijer liga seniorke–plovak
 4. Premijer liga invalidnih osoba-plovak
 5. Premijer liga mlađih kategorija U-14 do U-23 plovak,
 6. KUP BiH za seniore i seniorke-plovak,
 7. Otvoreno prvenstvo veterana plovak,
 8. Zaostalo kolo Premijer mušičarske lige iz 2011.,
 9. Premijer mušičarska liga BiH za seniore,
 10. Prvenstvo u mušičarenju za  U14 i U-18,
 11. KUP BiH u mišičarenju(ekipno seniori),
 12. Premijer liga lov šarana i amura – seniori,
 13. Premijer  SPIN liga BiH-seniori.

Međunarodna takmičenja i nastupi:

 1. SPIN Prvenstvo svijeta Poljska – 8. mjesto od 14 učesnika,
 2. Svjetsko prvenstvo u mušičarenju – 9.mjesto od 26 zemalja,
 3. Jadransko podunavski KUP u plovku Ohrid – 4. mjesto Jelah i 6. mjesto Banja Luka, (Piknjač Nemin – ‘Jelah-Tešanj’ pojedinačno 2. mjesto),
 4. Sastanak JPZ u Ohridu,
 5. KUP Jadransko-podunavskih zemalja u lovu šarana Maribor – 3. mjesto CT Kiseljak,
 6. Svjetsku klupsko prvenstvo Portugal – nije nastupila ekipa SRD Banja Luka,
 7. Jadransko-podunavski KUP u mušičarenju, Bosanska Krupa – 1. mjesto USR ‘Krušnica’ iz Bosanske Krupe, 2. mjesto SRD Banja Luka i 3. mjesto RIZ “Krajina” ; pojedinačno 1. mjesto Beganović Almir, 2. mjesto Bovan Siniša, 3. mjesto Beganović Samir,
 8. Svjetsko prvenstvo U-23 Slovenija – nije nastupila reprezentacija BIH,
 9. Svjetsko prvenstvo u lovu šarana, Rumunija – 20. mjesto BiH od 20 učesnika,
 10. Svjetsko prvenstvo nacija, seniori plovak – 8. mjesto od 37 reprezentacija

Konstatovano je da se u većini domaćih takmičenja, a nakon ukidanja kotizacije, povećao broj takmičara. Nije bilo nekih značajnijih problema, osim na KUP takmičenju u Tuzli zbog naplate kotizacije od strane komesara i evidentnog problema specijalizacije sudija za suđenje u šaranskoj ligi BiH.

Što se  tiče međunarodnih takmičenja, evidentiran je problem  kod nastupa  na SP mušičara u Sloveniji i zaključeno da  Upravni odbor razmotri pisma Slovenačkog saveza i Predsjednika FIPS-Mouche Federacije i o tome zauzme stav i utvrdi eventualnu odgovornost ako  ista postoji. Konstatovano je da je selektor vrlo šturo u svom izvještaju opisao problem nastupa u Sloveniji.

Vođa ekipe šaranaša nije dostavio Izvještaj sa nastupa u Rumuniji i mora to odmah učiniti.

Zaključeno je da po pitanju utvrđivanja odgovornosti o nenastupanju U-23 selekcije koja je bila u prioritetu Saveza za nastup na SP, Takmičarska komisija se proglašava nenadležnom i prepušta da odgovornost  o nenastupanju utvrdi Upravni odbor saveza, kako je to zaključio na  prošloj sjednici.

Takmičarska komisija konstatira da je nastup gotovo svih reprezentacija više nego zadovoljavajući osim reprezentacije u lovu šarana.
Posebno je istaknut dobar plasman u plovku reprezentacije seniora. Sve reprezentacije, i one koje su bile u prioritetu i one koje nisu, samofinansirale su svoj odlazak na SP.

Bilten br.2 Takmičarske komisije koji je usvojen u formi prijedloga, biti će upućen Upravnom odboru SRS BiH  radi verifikcije rezultata od strane Upravnog odbora SRS BiH.

 • Z3. Termini i kalendar takmičenja za 2013. godinu.
  Zaključeno je da do 25.11.2012. godine, komesari i  zaduženi članovi TK za pojedine discipline dostave za svaku ligu prijedlog termina takmičenja predsjedniku TK Živković Milovanu, koji će ih objediniti, a nakon toga će se raspisati Natječaj za domaćine staza koji će  trajati do kraja decembra, i na osnovu kog bi se konačno napravio Kalendar i tačno utvrdile staze i mjesta provođenja takmičenja u 2013. godini.
 • Z4.  Razmatrani su prijedlozi Izmjena i dopuna takmičarskih pravila i Upravnom odboru SRS BiH će se predložiti  dopune Pravilnik za SPIN takmičenja –  Dopuna Pravila u smislu uvođenja opomene takmičaru, Pravilnik za mušičarenje –  Dopuna pravila u smislu uvođenja čuvarica za ulovljenu ribu i eliminiranje mjerača ulova ribe. Pravilima  bi se propisao potreban broj sektorskih sudija, način mjerenja ulova u toku takmičenja-sektorske sudije. Pravilnik za lov ribe udicom na plovak-I liga – predlaže se Upravnom odboru da se broj takmičara potreban u ekipi sa 5 smanji na 3 takmičara, tako da bi obavezan broj takmičara za 2013. bio 3+1. Ovo se obrazlaže sa  činjenicom da se zbog troškova, a i ne postojanja u većini SRD-a potrebnog broja takmičara, smanjuje broj ekipa u ovoj ligi. Ekipe svakako na SP imaju pravo da se pojačaju sa 2 takmičara iz drugih društava i na taj način I Liga bi osigurala povećan broj ekipa i veću zainteresiranost SRD za nastupe u noj.
 • Z5. Nagrade i priznanja. Predloženo je da se Upravnom odboru dostavi zahtijev da u skladu sa članom 4.  Pravilnika o dodjeli nagrada i priznanja, formira komisija i raspiše Javni oglas za prijavu, kako bi se određenim  zaslužnim takmičarima, sportskim radnicima i sudijama dodjelila zaslužena priznanja.
 • Z6.  Imenovano je Koordinaciono tijelo u sastavu:
  1. Golić Slobodan, predsjednik TK SRS RS,
  2. Fuad Vrgovčević, predsjednik TK SRS F BiH.
  3. Jagar Milan, član sudijskog koordinacionog tijela SRS BiH iz SRS F BiH,
  4. Katalina Mirosav, član sudijskog koordinacionog tijela  SRS BiH iz SRS RS,
  5. Hodžić Bajro, član TK SRS BiH,
Pročitajte i:   Želimo potpune odgovore i vidljive korake zaštite rijeke Sanice

Zadatak ovog tima je da napravi:
a) Plan edukacije sudija za 2013. godinu. Na temelju  suđenja na svjetskim i Evropskim takmičenjima te  jadransko- podunavskim KUP-ovima , sačini prijedlog imenovanja međunarodnih sudija, te  predlože oblik i formu izdavanja iskaznica  i akreditacija nakon doobuke  za međunarodne sudije u SRS BiH
b) Ovo koordinaciono tijelo na istom sastanku treba da odredi Delegate i vrhovne sudije za suđenje u  državnim ligama 2013. godine, kada se utvrde  termini i mjesta održavanja-staze za lige.

 • Z7. Zaključeno je da se nakon 25. 11.2012. raspiše Javni natječaj i to za:
 1. Takmičarske staze i domaćine takmičenja u 2013. godini,
 2. Javni natječaj za izbor selektora za sve reprezentacije (mandat od 2013.-2017.),
 3. Javni natječaj za izbor komesara svih liga i KUP takmičenja za period 2013.-2017.,
 •   Z8. U strategiji organizacije  liga  zaključeno je da broj kola liga za 2013. godinu ostaje na istom nivou kao i za 2012. godinu, a eventualno povećanje može se vršiti s tim da se na početku lige mora znati broj kola koji je mimo kalendara i utvrditi izvori finansiranja. Predlaže se Komisiji za izradu Finansijskog plana da poštuje sve ostale troškove  kako je to rađeno u 2013 .godini, s tim da se predlaže da se razmotri na Upravnom odboru SRS BiH, mogućnost ukidanja kotizacije za KUP takmičenja.
 •  Z9. Utvrđen je prioritet nastupa na SP u 2013. godini koji će biti predložen Upravnom odboru i to:

1.  Reprezentacije invalida i veterana  za nastup na SP – Čapljina 2013.
2. Reprezentacija seniora u plovku za nastup na SP u Poljskoj
3.  U-23 plovak juniori za nastup na SP – Francuska
4. Mušičarska reprezentacija za nastup na EP – Slovačka

Sve ostale reprezentacije mogu nastupiti na SP, pod uslovom da rukovodstva tih reprezentacija zajedno sa Upravnim odborom osiguraju  izvore i način finansiranja.

 • Z10. Usvojena je kraća Informacija  o posjeti predstavnika FIPSed Federacije Čapljini i konstatovano  da se kasni oko priprema, posebno formiranja Organizacionog odbora te se predlaže da Predsjedništvo saveza (Predsjednik i 2. dopredsjednika) hitno sastanu i pozovu predstavnike SRD “Bjelave” Čapljina i ostale koje je potrebno da bi se Konstituisao Upravni organizacioni odbor i Izvršni komitet i utvrdili  konkretni zadaci pojedinaca, njihova nadležnosti i obaveze. Posebno se apostrofira, poslije sastanka Prezidijuma FIPSed i konačnog stava oko dobivanja prvenstva, da se hitno svim zemljama koje će doći u BiH uputi pozivno pismo i BILTEN kako bi isti mogli pravovremeno da planiraju svoj dolazak u BIH i izvrše potrebne rezervacije.
Pročitajte i:   Održano 3. i 4. kolo Premijer lige u lovu ribe udicom sa hranilicom - Feeder

Pod tačkom razno, predsjednik Takmičarske komisije SRS BiH u nadahnutom kraćem govoru, osvrnuo se na  rad ove  komisije od 2005. godine, istaknuvši da smo imali dosta problema kada se TK prvi put sastala 28.7 .2005., pravila  prve
planove za odlazak na Olimpijadu u Portugal, organizirala prva liga takmičenja.

“Tada  smo praktično počeli od nule. Nismo normativno imali ništa regulisano. Krovni savez  je  formiran 15.4.2005. i počeli smo zaista skromno i bez nekih većih iskustava u radu. U međuvremenu organizovali smo liga takmičenja. Bili domaćini SP 2007.  godine na Karaotoku, organizovali Evropsko prvenstvo u mušičarenju 2010. godine u Banja Luci, KUP jadransko-podunavskih zemalja 2009. godine u Kulen Vakufu, KUP jadransko-podunavskih zemalja 2011.  u Pelagićevu, KUP jadransko-podunavskih zemalja u mušičarenju 2012. godine u Bosanskoj Krupi.
Kupili smo dijelom sredstava ostalih od organizacije SP i EP poslovne prostore SRS RS, zatim SRS  Federacije  BiH. Krovni savez ima nov i funkcionalan prostor i opremu.
Nabavili smo 12. čamaca sa potrebnom opremom i motorima za  takmičenja na jezeru – disciplina mušičarenje – lov iz čamca.
Sve je to poslijedica naše organiziranosti.
Istina bilo je problema u radu, nesuglasica između pojedinaca, takmičara, posebno u situaciji  kada nemamo
dovoljno čvrstih izvora finansiranja, kada takmičari sami moraju da finansiraju  svoj odlazak na SP ili EP.
Nesporazumi su rješavani u hodu i mislim da iza nas nešto ostaje, a posebno bi se htio zahvaliti svim onim koji su tom doprinjeli ulažući sebe, svoje vrijeme i  zapostavljajući  pritom i druge  za njih važnije prioritete – posao, porodicu it.d…
Plasmani naših ekipa na SP su odlični. Koliko ulažemo i imamo sredstava, uspjeli smo da dobijemo  Evropskog prvaka 2010. u mušičarenju Prpić Željka, svjetskog prvaka u kategoriji invalida  Kelečević Radeta i u istoj  viceprvaka
svijeta Salkić  Esada.
Bile su to naše prve svjetske i evropske medalje.
Ekipa Jelah-Tešanj je bila 4. na svijetu, a ove godine na JPK naši  takmičari pobjedili su u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji i osvojili 6 medalja u mušičarenju, te jednu medalju u Ohridu – plovak.”, rekao je Živković

“Međutim”, istakao je predsjednik TK Živković, “moramo nastaviti i još bolje se organizovati i naći načine da isfinansiramo naše aktivnosti. Svi oni koji  će biti izabrani u narednom mandatu u organe Saveza, posebno u takmičarsku
komisiju koja je u dosadašnjem periodu bila motor naših aktivnosti,  moraju nastaviti gdje je ova generacija stala. Smjene generacija su neminovne, ali svi moramo dalje raditi na afirmaciji ribolovnog  sporta u BiH i prije svega SRS BiH.
Moramo se sjetiti uvijek svih onih koji  svojim radom i zalaganjem doprinjeli  bilo kakvom našem pojedinačnom ili kolektivnom uspijehu. “
Na kraju, gosp. Živković posebno se zahvalio članovima  Takmičarske komisije čiji mandat uskoro ističe, naglasivši  njihov doprinos u razvoju sportskog ribolova u BiH, posebno takmičarskog dijela.

U prilogu Bilten broj 2. TK SRS BiH za 2012. godinu (Prijedlog za U.O. SRS BiH)

B I S T R O !
TEKST I SNIMCI: Marcel Kučinski

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.