Najnovije vijesti

Odgovor U.O. SRS FBiH na zaključke sa sjednice U.O. SRS BiH

logo-srs-f-bih-baDopis iz SRS F BiH prema SRS BiH
U prilogu vam dostavljamo Zaključak UO sa zajedničkog sastanka Upravnog odbora SRS Federacije BiH, predsjednika i dopredsjednika Skupštine Saveza Federacije, predsjednika Nadzornog odbora sa članovima Upravnog odbora SRS BiH koji su iz SRS Federacije BiH.

Molimo vas da zakažete hitno sjednicu, UO SRS BiH, najkasnije do 25.06.2014 godine, da razmotrite zaključke Upravnog odbora SRS Federacije BiH donesenih na sjednici 07.06.2014.g. te utvrdite odgovornost onih koji postupaju mimo Statuta SRS BiH, Pravila takmičenja koja su na snazi i kodeksa ponašanja, pa bilo o kom da se to radi.

Posebno apostrofiramo na utvrđivanju istine oko događanja vezanih za način sazivanja 8. sjednice U.O. SRS BiH u Jajcu, jer tu postoje oprečna mišljenja i optuživanja.
Predsjednik SRS F BiH
Lelić Vahid

ZAKL JUČAK U.O. SRS Federacije BiH u povodu analize rada članova U.O. Federacije BiH u U.O. SRS BiH i analize zapisnika sa 8. sjednice U.O. SRS BiH  –  Pročitajte u nastavku vijesti >>>

 • Odbacuju se navodi dati u Zapisniku sa 8. Sjednice UO SRS BiH održane u Jajcu 22.5.2014. koji su datu pod d tačkom 7.
 • Utvrđuje se da je Zapisnik sa sastanka UO u Livnu friziran i naknadno traženo od gosp. Živkovića da se u njega ubace pitanja koja nisu ni raspravljanja na sjednici UO,
 • Konstatuje se da i po izjavama članova UO SRS BiH iz Federacije BiH da najmanje 25% zZapisnika iz Jajca ne odražava ono što se u Jajcu raspravljalo i zključilo te se traži utvrđivanje pojedinačne odgovornosti za izradu ovakvog zapisnika od strane ptredsjedavajuceg i srručnog radnika-sekretara,
 • Konstatuje se da Zapisnik sa Skupštine SRS BiH iz Banja Luke, nije talan ,friziran je i ne odražava ono sto je zaključeno. Traži se od članova UO u SRS BIH iz Federacije da utvrde odgovornost autora zapisnika i onog tko ga je ovjerio,
 • Konstatuje se da po Izjavama Predsjednika SRS Federacije BiH gosp. Lelića da je pozvan ma sastanak UO SRS BiH 22.5.2014 u Istočno Sarajevo, a sastanak je održan u Jajcu, te se zahtijeva. utvrđivanje istine i odgovornost sazivača sastanka,
 • SRS Federacije se ograđuje oko izbora Međunarodnog organizatora 35. SP u Jajcu jer ovaj savez nije razmatrao postavljanje Denijala Selimovića na tu funkciju niti dao bilo kakvu saglasnost, nego je se za njegov izbor znalo i prije sjednice UO u Jajcu i tko ga je predložio i podržavao,
 • Odbacuje se tekst e-mail poruke člana TK Milovana Živkovića i člana UO SRS BiH poslan dan prije ove sjednice predsjedniku TK Josipu Pjevcu, gdje se zahtijeva da imenovani sudci za JPK u Tuzli se izuzmu zbog godina, a iz zbog navodnog dopisa Pere Pejinovića i stava UO SRS RS koji nije nikad na UO SRS BiH razmatran, a niti je pokrenut disciplinski postupak protiv sudjer Đug Hajrudina.
 • Odbacuju se optužbe i navodi  da SRD Rudar Kreka nije uputilo zahtijev za potpis Sporazuma o međusobnim obavezama SRS BiH- SRD“Rudar –Kreka“ za organizaciju Jadransko podunavskog kupa u Tuzli.

O B R A Z L O Ž E NJ E :

 • Skupština SRS Federacije BiH na   Izvještajnoj sjednici ove godine održanoj u Donjem Vakufu dana 8.02.2014 i odluke Skupštine broj 60/01-2014/SK, u skladu sa statutom saveza FbiH, ovlastila je Upravni odbor SRS Federacije BiH da od delegata iz Federacije u UO SRS BiH traži zastupanje interesa ovog Saveza sukladno Statutu i Sporazumu o udruživanju u SRS BiH, ppotpisanom 2010 , i obavezu da o radu u organima SRS BiH, podnose pismene izvještaje.     U tom smislu Predsjednik saveza gosp.Lelić pismreno se obrattio UO SRS BiH, a isti nije postupio po zahtijevu iz SRS F BiH, nego je kroz zakljzčak izneseno niz optužbi i insinuacija o navodnom mješanju u rad i rad članova SRS Federacije u UP SRS BiH što nije tačno i Upravni odbor je to na sjednici 7.6.2014 dokazao. U tom smislu odbacuju se zaključci sa 8. Sjednice UO SRS BiH ioz Jajca datu u Zaključku 7. I traži ponovno preispitivanje i utvrđivanje zašto se tako postupilo, mimo Sporazuma o zajedničkom udruživanju u SRS BiH od 2010 kojim se regulišu prava osnivača SRS BiH
 • Zpisnik u Livnui kada je završen , član TK i član UO SRS BiH, gospodin Živkovićje naknadno od Josipa Pjevca tražio da se u Odluke dopišu(po izjavi Pjevca) i stvari koje nisu raspravljne na sjednici , pa prema tome nisu naknadno upoznati ostali članovi UO iz Federacije, a i nije bilo ni zvaničnog kvoruma, jer se udomaćila praksa da kad nema kvoruma, i ne dođu članovi UO BIH na sjednicu, što je suprotno odredbama člana 34. Statuta koji tačno definira način utvršivanja kvoruma i prisustva skjednicama organa SRS BiH.
 • 4 od 5 članova UO SRS BiH ,prisutnih na sjednici u Sarajevu,tvrde da je Zapisnik u Jajcu friziran- i da 25 % zapisnika je netačan, , onda je jasno tko brani stavove iz zaključaka 7 i tačke 5..Onaj tko stalno frizira podatke time vrši težu povredu Statuta, a onaj koj je zaposlen u savezu profesionalno i čini povredu radne obaveze jer za to prima lični dohodak da sjednicu snima i tačno interpretira ono što se na njoj utvrđivalo i kakve su odluke donesene..
 • Zapisnik sa Skupštine u Banja Luci nije autentičan i nedostaju mnoge stvari koje su se raspravljale, jer onaj tko ga je pisao nije korektno odradio posao, a prema izjavama   prisutnih delegata koji su snimali sjednicu u Banja Luci , zapisnik je netačan- friziran što se može lako dokauzati.Za to nije utvrđena odgovornost jer  se to ponavlja
 • SRS Federacije, poslao je prijedlog za međunarodnog organizatora SP u mušičarenju 2015, potpisan od strane predsjednika SRS Federacije gosp. Lelića i taj dopis nije razmatran , nego se pristupilo glasanju i obrazloženju da imenovani u prijedlogu SRS Federacije ne želi da tu funkciju obavljsa , a nikad mu to niko nije ni nudio, a utvrđuje se da predloženi kandidat Selimović ima sve reference za obavljanje tog delikatnog zadatka. Po izjavi predsjednika SRS Federacije BiH gosp. Lelića, za taj prijedlog se znalo ranije još prije mjesec dana, te prema tome nove pridloge nije po mišljenju nekih članova UO SRS BiH , ni trebalo ni slati , jer će o tome odlučivati uski krug ljudi na čelu sa Klepićem.
 • Iluzorno je ukazivati na „reference“ predloženog i izabranog kandidata (njegov istup na JPK u mušičarenju u Bosanskoj Krupi-zasjedanje žirija, EPO u Banja Luci odbijanje naredbi vrhovnog sudije, kvalitet suđenja u ligi invalida itd, nedolazak na neka kola lige kao sudija itd za što imaju izjave i nedvojbeni podaci, a i neki članovi UO SRS BiH su bili prisutni kad se ovo deešavalo, a optet su glasali za nevedenog sudiju.
 • Samo dan prije sjednice UO SRS Federacije Živković Milovan , upučuje e-mail predsjedniku TK Josipu Pjevcu i, i tp 10 mjeseci poslije SP u Čapljini na kojem nije bio, i iz njemu poznatih razloga , a i svima iz Federacije BiH i SRS BiH i iznosi neosnovane optužbe na račun Kučinskog kako je on krivac za neuspijeh invalidske reprezentacije po izjavi Pere Pejinovića i UO SRS RS..  Članovi UO SRS Federacije , baš suprotno, neposredni učesnici, zamjernici vrhovnog sudca, sektorski sudci su iznjeli, motive zbog kojih Živković ovo iznosi, netačnost.,i vezane za optužbu, jer oni koji se optužuju su se sasvim drugačije ponašali u Čapljini od Živkovića(koji nije bio učesnik takmičenja i zna se šta je predviđao takmičenju), sad protežira, to sve , pokriva sjednicom UO SRS RS a zna se tko je član tog UO (Pejinović, Živković,Ostojić,itd.,Što se tiče godina prozvanih sudija Kzučinskog i Nastića i tu je još jedna neistina, a istina je da oni nisu ni tražili da budu sudije, već ih je sudijsko koordinaciono tijelo predložilo.Odjednom sad se ne zna tko je u Zenici odredio raspored sudija delegaqta itd, čuđenje tko je to predložio i nadležan da ptredloži Istina je da se je sudijsko koordinaciono sudijsko tijelo sastalo se u Zenici i utvrdilo raspored sudija i da na tom tijelu, samo je sa spiska skinut gosp. Đug Hajrudin, protiv koga se očekivalo da se vodi postupak ,jer je navodno suspendovan , a nije dobio odluku,zbog istupa u Čapljini,a nije ni pokrenut bilo kakav postupak do danas. Zbog  navedenog Đugu je onemogučeno da sudi na JPK ,takmičenju gdje je domaćin takmičenja njegovo matično društvo ,SRD“Rudar-Kreka“
 • Nevođenje postupka i ovako ponašanje je suprotno odredbama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti učesnika sportsko ribolovnih takmičenja, koji je donio   UO SRS BiH, Tko ga sad krši ? Netačno je da se u Zenici nije sastalo sudijsko koordinaciono tijelo, i napravilo raspored sudija i delegata, koji se sad osporava. Šta treba reči o prekršaju Pravilnika o disciplinskoj ornosti tko ga je povrijedio ? Đug, Kučinski, Nastić ili Živković koji se sad krije iza organa (RS) čiji dopisi i zaključci nikad nisu razmatrani na UO SRS BiH, a sada to Živković iz njemu poznatih razloga aktuelizira i želi nekog da diskredituje.
 • Stojimo na stanovištu da tko je za nešto kriv , treba da odgovara, i bude kažnjen ,ali tek kad mu se to i dokaže u postupku pred organima koji su za to nadležni i terminima kako to predviđaju pravila, a ne na temelju paušalnih ocjena i otvorenim terminima, koji omogučavju pojedincima da se iživljavaju i traže odgovornost drugih, a i sami krše pravila koja su donesena od strane organa čiji su članovi.
 • Odbacije se navod SRS BiH, da navodno SRD“Rudar-Kreka“ nije uputilo zahtijev za potpis Sporazuma o međusobnim obavezama , jer je nedvojbeno utvrđeno ko i kad je uputio taj dopis, ali je i utvrđeno da predsjednik Saveza BiH Klepić nije pismeno odgovorio i izbjegavao je potpis Sporazuma u više navrata a on i Indir Melić stalno su sporazum revidirali, stavljali primjedbe itd, a nikad se nije pristupilo njegovom obostranom usaglašavanju i potpisu, niti u Banja Luci niti na bilo kom drugom mjestu gdeje se to očekivalo i tražilo.  Bitno je da je vršena jednostrana analiza, čak optuživanje drugih, iz SRS F BiH, koji nisu imali apsolutno nikakve veze sa Sporazumom i predračunom JKP u Tuzli, a potpisivanje se u nedogled odugovlačilo da bi isti bio potpisan 3.6.2014. gotovo pred početak takmičenja.
 • Upravni Odbor utvrđuje ovaj Zaključak, a od članova UO SRS BiH iz Federacije traži da najkasnije 25.06.2104. godine , traže zakazivanje sjednice UO SRS BiH i da se na njoj rasprave ovi Zaključci , prije svega utvrde krivci za permanentno friziranje dokumenata u SRS BiH, od strane Predsjednika saveza, sekretara i svih koji rade na izradi dokumenata, odluka i zaključaka poslije sjednica organa SRS BiH.
 • Od SRS BiH traži se da po ovom Zaključku dostavi svoje Odluke i upozna UO SRS Federacije BiH .

Objava ovog Zaključka izvršit će se na WEB stranici i FB profilu SRS F BiH.

PREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BiH
Lelić Vehid

VEZANA VIJEST: Zapisnik sa 8. sjednice U.O. i I.K. SRS BiH

U prostijama SRS Federacije BiH subotu sa početkom u 10,30 sati održanja je redovna sjednica na kojoj su razmatrani Izvještaji o radu SRS Federacije BiH, utvrđen pregled društava koja nisu izvršila zakonske obaveze sa 1.6.2014, data informacija o izradi aplikacija u 2014, godini donesena odluka da se ne organizuju takmičenja na nivou Federacijr-za to predviđena sredstva usmjere kao pomoć društvima koja su pretrpjela štete i klod kojih je uništen riblji fond katastrofalnim poplavama u USK, SBK, ZE-DO,TK , SK i Posavskoj županiji.
Donesene su u tom smislu odluke o načinu pružanja pomoći i prikupljanja sredstava koja bi dse u mjesecu septembru dodjelila članicama, na temelju dokumentacije koju trebaju do 23.juna dostaviti u SRS Federacije BiH.

Normalan tok sjednice zasjenila je rasprava pod tačkom 5. u kojoj se vodila rasprava o Zapisniku sa 8 sjednice UO SRS BiH održane u Jajcu i nepostupanje UO za dostavu podataka, koji je svoj zahtijev za dostavu podataka temeljio na
odluci Skupštine SRS Federacije BiH broj 60/2014 od 8.2.2014 kojom se obavezuju članovi u UO SRS BiH i drugim organima SRS BiH, a delegirani su iz Saveza Federacije BiH da poštuju stavove Skupštine SRS BiH, a ne da se
friziraju kao u Livnu, bez kvoruma, naknadno u zapisnik dodaju podaci na inzistirranje člana TK iz RS inače člana Upravnog odbora, a time zapisnik je friziran i ne odražava ono sto se raspravljalo.

Donošenje odluka bez konsultacija o izboru kadrova za SP 2015 u Jajcu , nerazmatranje zvaničnih dokunenata SRS Federacije BiH, neodgovaranja na njih, a onda upućivanja kritika , i optužbi na račun onih koji su radili, zamjenom teza da je kriv onaj tko radi i drži se rokova i planova.
Na temelju ovakvog ponašana, prije svega predsjednika SRS BiH, sekretara koji ne odgovaraju na dopise iz SRS BiH, krive druge ili tvrde da nisu dobili nikakve dopise, zahtijeve, pokrenuta je incijativa o održavanju sastanka UO SRS Federacije BiH sa delegatima ovog saveza u Upravnom odboru SRS BiH.

Neposredni povod je bila 8.sjednica UO državnog saveza održana u Jajcu 22.05. 2014 na kojoj se ponovo frizirao zapisnik, donesene Odluke , bez prethodnomobavljenih ikakvih konsultacija u SRS Federacije, onemogućili pojedini članovi UO iz Federacije BiH da dođu na sjednicu dajući im pogrešne podatke o mjestu održavanja sastanka UO SRS BiH, a sjednica ponovo nije imala kvorum kako to nalaže član 34 Statuta SRS BiH.
Sjednica UO u Sarajevu je održana i tonski snimana i obilovala je optužbama na relaciji UO SRS Federacije koji je bio u punom sastavu (10 članova), predsjednika Skupštine, Nadzornog odbora , a na drugoj strani član UO SRS BiH Indir Melić je branio stavove i odluke koje su donošene na spornim sjedniciama UO SRS BiH i Skupštine SRS BiH.

Pročitajte i:   Obavještenje o prijavama za Premijer Feeder ligu SRS BiH

Rasprava od više sati dovela je do usijanja kada su predsjednik i dopredsjednik Saveza ponudili ostavke, jer su tražili da se izvrši opoziv Indira Melića iz UO SRS BiH. I ovaj je na kraju nudio ostavku pritisnut dokazima i zajedničkiom
mišljenju svih članova UO SRS BiH, kada se raspravljalo o ključnim temama kao što su nesporno utvrđenja činjenica da se materijali UO SRS BiH permanentno friziraju, da nema kvoruma, i da delegati iz RS predlažu donošenje ključnih
odluka od interesa za SRS BiH, ali su u suprotnosti sa stavovima SRS F BiH.

Kompromis je nađen tako što će se uputiti SRS BiH Zaključak u vezi svega i tražiti da se postupi po istom , utvrdi pojedinačna odgovornost članova UO koji postupaju u državnim organima mimo Zaključaka skupštine SRS Federacije BIH i odluke na donesene na Skupštini broj 60-2014, a ako se to ponovo ne  uradi , Upravni odbor ce poduzeti mjere sukladne toj odluci Skupštine.

I Z V O D  IZ ZAPISNIKA SA SJEDNICE UO SRS FEDERACIJE BiH održanog dana 07.06.2014.god.

Dana ,07.06.2014.g. godine u prostorijama SRS Federacije održanja je redovna sjednica Upravnog odbora sportsko ribolovnag saveza Federacije BiH, na kojoj su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora Saveza, Skupštine, Predsjednik Nadzornog odbora,i 5(pet) članova Upravnog odbora , koji su ispred SRS  Federacije BiH izabrani u Upravni odbor SRS Bosne i Hercegovine.

PRISUTNI ČLANOVI UO SRS F BiH:
===========================
Lelić Vehid, Marcel Kučinski,Ašić Muhamed,Christian Oršolić, Bahrudin Vrana, Stanko Bošnjak,Igor Gromilić, Vrgovčević Fuad,Lelić Vehid i Josip Pjevac.

OSTALI POZVANI IZ SRS F BiH
==========================
Hodak Zlatko (Predsjednik Skupštine, Ivica Tomičić (predsjednik NO)
izostanka nije pravdao Mitko Pirkić , podpredsjednik Skupštine

POZVANI ČLANOVI UO SRS BIH:
==========================
Indir Melić, Nikola Puce,Tihomir Popović Christian Oršolić,Lelić Vehid,
nije orisustvoiovao Krrtović Fikret, niti pravdaom izostanak

AUDIO SNIMANJE:
================
Lidija Bogić sekretar saveza,

Sjednica je počela u 10,15 minuta. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora SRS Federacije BiH, LELIĆ VEHID.Sjednica je audio snimana i trajala je do 16,15 sati sa jednim kratkim prekidom od 15 minuta.Najviše vremena utrošeno je za rasprave pod tačkom 5.,a u raspravi su učestvovali svi osim jednog prisutnog
člana UO Stanka Bošnjaka. Na sjednici je utvrđen jednoglasno slijedeći

D N E V N I R E D :
========================
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO SRS Federacije BiH , održane 11.01.2014. godine,
2. Razmatranje i Usvajanje Izvještaja o Finansijskom poslovanju SRS Federacije BiH od 01.01.2014 do 01.06.2014,sa osvrtom na pregled izvršavanje obaveza članica SRS Federacije BiH,
3. Informacija o izradi aplikacija od strane SRS Federacije BiH,
4. Razmatranje Zahtijeva članica SRS Frederacije BiH, po dostavljenim pismenim zahtijevima,
5. Razmatranje Informacije sa sastanka UO SRS BiH i Zaključaka vezanih za zahtijev i stavove UO SRS Federacije BiH zahtijeve, vezane za informaciju o utrošku sredstava i neizvršenje obaveza prema članovima i članicama SRS Federacije BiH (analiza Zaključaka sa 8.sjednice UO SRS BiH iz Jajca).

Nakon što je usvojen dnevni red sa zamjenom pojedinih tačaka, kako bi se ostavilo više vremena za rasprave pod tačkom 5. Prišlo se radu i doneseni su slijedeći zaključci i odluke.

TAČKA 1.
Na Zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora nije bilo primjedbi te je jednoglasno donesena odluka o usvajanju zapisnika.
ODLUKA 1/1
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa sjednice UO od 11.01.2014. sa sjednice Upravnog odbora SRS Federacije BiH,

TAČKA 2.
Pod ovom tačkom dopredsjednik SRS Federacije BiH, Marcel Kučinski je dao obrazloženje Plana prihoda i rashoda za prvi pet mjeseci te njegovu realizaciju. Karakteristika je da su neka društva kao USR “Mostar 1933“ počela da redovito izvršavaju zakonske obaze i uplačuje sredstva.Neka udruženja ponovo provode staru praksu i ne državju se zakonskih obaveza.što je vidljivo iz pregleda datom u prilogu zapisnika.
U planuu prihoda vidljivo je da je dio sredstava prikupljen na ime donacija za reprezentatince u SPIN-u i Fly Fishingu , kao pomoć reprezentacijama i članovima tih reprezentacija, Plan rashoda kretao se u granicama planiranih.
Savez je sa 01.06.2014 ispunio sve svoje finansijske obaveze osim uplate 2 rate članarine SRS Bsne i Hercegovine za mesec april i maj u izniosu 2 x 2.083 KM = 4.166 KM.
Sredstva nisu uplačena SRS BiH, temeljem Odluke Upravnog odbora SRS F BiH, sve dok SRS Bosne i Hercegovine ne dostavi Izvještaj o utrošku sredstva udruženih putem entitetskih saveza za 2014. godinu i obrazloži analitički utroška istih.
Za prvih 5 mjeseci ostvareni su slijedeći finansijski efekti.

PRIHODI U 2014.GODINI (prvih 5 mjeseci do 1.6.2014.)
Planirani prihodi………………………… 101.973,30 KM
Ostvareno do 01.06.2014……………….50.057,24 KM
Index ostvarenja prihoda……………… 49,08 % u odnosu na plan

RASHODI u 2014.GODINI (prvih pet mjeseci do 01.06.2014.)
Plan za 2014. godinu…………………….99.127,81 KM
Ostvarvareno do 01.06.2014……………..36.835,57 KM
Inndex ostvarenja rashoda……………….37,15 % u odnosu na plan rashoda

Razlika sredstava između ostvarenog plana prihoda i rashoda nalazi se na žiro računu saveza i u blagajni.
DO 01.06.2014 godine 29 članica nisu izvršili obaveze prema SRS F BiH i nisu se ponašali sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i tromjesečno vršili uplate 10% od prodatih svih vrsta dozvola, te o tome dostavljali izveštaj SRS Federacije BiH i Ministarstvu poljoprivrede Federacije BiH kako to nalaže Zakon slijedeca
va po kantonima/županijama.
PREGLED DRUŠTAVA KOJA NISU IZVRŠILA
OBAVEZE DO 01.06..2014.GOD.:

UNSKO SANSKI KANTON
=====================
1. USR“Krušnica“ Bos. Krupa, 2. DSR“Sana“ Sanski Most 3. USR“Štuka“ Velika Kladuša

2. POSAVSKA ŽUPANIJA-KANTON
==========================
Sve članice vršile uplatu sredstava

3. TUZLANSKI KANTON
===================
1.. UGSR“ Klen“- Banovići, 2.SRD“Sastavci“ -Čelić 3.SRD“Drijenča“- Gračanica 4. SRD“Spreča“- Doboj Istok 5. USR RVI“Stara Spreča“ 6.. USR „SERD“-Banovići.

4. ZENIČKO.DOBOJSKI KANTON
===========================
1. SRD“Bistro“- Kakanj 3. VIZIJA,d.o.o..Olovo (Sarajevo)

5. BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
==============================
1. USRD“Toplik“- Prača, 2. USR“Halil Sofradžija“- Ustikolina

6. SREDNJOBOSANSKI KANTON
============================
1. USR“ Busovača“ –Busovača 2. UGSR“Fojnica“- Fojnica 3. SD“Vrbas“ G.Vakuf- Uskoplje 4. USR “Kreševo”- Kreševo 5. USR “Bila“ –Mehurići

7. HERCEGOVAČKO -NERETVANSKA ŽUPANIJA / KANTON“
===============================================
1.USRR“Glavatica“ Jablanica“ 2. SRD“Bregava“- Stolac 3.SRD“Dunajac“ Čitluk

8. ZAPADNO-HERCEGOVAČKA ŽUPANIJA
====================================
1. DSR“Borak „Široki Brijeg,

9.. KANTON SARAJEVO
======================
1. USR“Ilidža“ Ilidža 2.SRD“Miljacka“ Stari grad 3. USR“Alić Hidajet-Hitko“- Ilijaš

10. HERCEG BOSANSKA ŽUPANIJA
================================
1. SRD “Unac“ Drvar 2. EUSR“Livno“ Livno 3. EUŠR“Strižanj“ Šijica“ 4. Voda-riba-sport-Tomislavgrad

Ukupno 29 članica nije izvršilo do 1.6.2014 zakonske obaveze prema SRS Federacije BiH.Donesene su slijedeće odluke:

ODLUKA 2/1
============
Da se se odmah svim članicama uputi molba da izvrše obaveze prema savezu za
prva 2(dva) kvartala u cilju prikupljanja sredstava za dodjelu pomoći društvima kojima je uništen riblji fond nedavnim poplavama.

ODLUKA 2/2
============
Donosi se odluka da se u 2014 godini ne organizuju takmičenja u okviru Federacije BiH, te da se sva sredstva namjenjena za provođenje takmičenja po Finansijskom planu usmjere za dodjelu pomoći društvima koja su pretrpjela štete nastale od poplava, s tim da ce savez napraviti hitno obrasce za prijavu štete ,sukladno obavljenim razgovorima u Ministarstvu poljoprivrede Federacije BiH..

ODLUKA 2/3
=============
Zadužuje se član UO Darko Ružić da što prije sa dopredsjednikom saveza Marcelom Kučinski obave razgovore u Ministarstvu poljoprivrede FBiH, radi dobivanja instrukcija o utvrđivanju šteta i prijavi šteta nanesenih ribljem fondu kod članica u USK, TK, ZE-DO kantonu i Posavskom kantonu.Nakon tog razgovora dati ce se instrukcije članicama kako da postupe, a do tada sve članice saveza treba da pijave štetu Općinskim komisijama koje procijenjuju štetu nastalu od poplava..

ODLUKA 2/4
==========
Početkom mjeseca septembra zakazat ce se posebna sjednica Upravnog odbora, na kojoj ce se raspravljati o dodjeli pomoći članicama, na osnovu sredstava kojima će savez raspolagati i na temelju kriterija koji će i utvrđeni, i na osnovu dostavljene dokumentacije i provedene ankete,

TAČKA 3.
==========
Podnesena je informacija o urađenim aplikacijama po raspisanim konkursima od strane Ministarstva sorta i kulture Federacije, Ministarskog vijeća BiH, te sporazumi koji su urađeni .SRS Federacije BiH do 1.6.2014. godine uradio je slijedeće aplikacije i sporazume:

APLIKACIJA 1.
Urađena je aplikacija za Ministarstvo sporta Federacije BiH kojim se traži dodjela sredstava od lutrije BiH prema raspisanom konkursu. Aplikacija je urađena 5.3.2014. i Ministarstvo je u postupku rješavanja.
Sredstva koja se traže su za pomoć reprezentativcima i rad stručne službe saveza Federacije BiH,

SPORAZUM SA AGENCIJOM ZA SLIV RIJEKE
“SAVE” i SLIV JADRANSKOG MORA

Sporazumi su trebali biti potpisani upravo kada su nastupile poplave, Odloženi su
za neko vrijeme radi angažiranosti rukovodstva sliva rijeke „Save“ na sanaciji šteta od poplava,

APLIKACIJA 2.
Za potrebe Svjetskog prvenstva u mušičarenju 2015 Jajce, objedinjene su 3. aplikacije članica iz D.Vakufa ,Jajca i Ključa i poslate Agenciji za vodno područje sliva rijeke „Save“ prema zajedničkom dogovoru kako bi agencija planirala sredstva za uređenje staza u aprilu/maju 2015. godine kao pomoć u organizaciji 35. svjetskog prvenstva u mušičarenju Jajce 2015..

SPORAZUM O ZAJEDNIČKIM REŽIMIMA RIBOLOVA u FEDERACIJI BiH

Trideset i dva (32) društva) su na temelju zaključaka Skupštine saveza i na temelju provedene ankete izjasnila o zajedničkim režimima ribolova i za 10 dana očekuje se da će sva društva koja su se za to izjasnila potpisati sporazum i isti će se dostaviti potpisnicima, a time počinje i njegova formalna primjena.

APLIKACIJA 3.
=============
Aplikacija prema Ministarstvu civilnih poslova i poslata 28.4.2014 , a odnosi se na traženje dodjele sredstava za sufinansiranje- organizacije međunarodnog takmiče nja KUP-a jadransko-.-podunavskih zemalja u Tuzli od 26-29.6.2014.god.plovak

RADIONICA U ORGANIZACIJI AGENCIJE FAO i EU
========================================
Organiziran je sastanak sa predstavnicima Agencije FAO Ujedinjenih nacija koja za potrebe Evropske unije i snimak stanja ribarstva u Federaciji BiH i BiH, na temelju kojih bi se snimilo stanje i Evropska unija mogla uraditi kriterije za dodjelu sredstava BiH iz pristupnih fondova IPA , za razvoj ribarstva.

APLIKACIJA 4.
=============
Urađena je Aplikacija prema Ministarstvu sporta Federacije BiH , po njihovom raspisanom konkursu za finansiranje rada Saveza Federacije BiH i pomoć reprezentativcima iz Federacije BiH za nastupe u državnim selekcijama u 2014 godini.Aplikacija je predata 14.05.2014. godine prema konkursnim uslovima.

NAREDNE APLIKACIJE U 2014. GOD.
==================================
Zaključeno je da se do kraja godine urade aplikacije prema BH.Telecomu, ERONETU i svim onim tvrtkama i institucijama koje daju donatorska sredstva za razvoj sporta u Federaciji BiH i BiH.

ODLUKA 3/1
================
Jednoglasno se usvaja podnesena Informacija o urađenim Aplikacijama i sporazumima i konstatira da su izvršene po tom pitanju odluke i zaključci upravnog odbra i Skupštine SRS Federacije BiH.

TAČKA 4.
===========
Pod ovom tačkom dnevnog reda razmatrani su prispjeli zahtijevi od članica, te obaveze koje ima savez Federacije. Razmatrano je slijedeće:

1. Zahtijev UG“SERD“ Banovići za dodjelu pomoći,
2. Molba UGSR“ Bila „ za dodjelu finansijske pomoći,
3. Zahtijev USR“Neretva 1933“ za participaciju u kupovini motora za čamac ribočuvara,
4. Zamolba UŠSR“Kravica „Ljubuški za dodjelu pomoći,
5, . Molba za pomoć UGSR“Sarajevo 1906“ za pomoć za izgradnju takmičarske staze,
6 .Molba SRU“Zlatovčica“ Jajce za participaciji troškova izrade analize vode prilikom trovanja“Plive“ i pripremi SP,
7. DSR“Sana“ Sanski Most“ za pomoć u sanaciji šteta od poplava,
8. Potvrđivanje Odluke o otvaranju prolaznog žiro računa za potrebe 35. SMP u Jajcu,
9. Razmatranje zahtijeva za prijem u članstvo SRTD“Ramske vode“ Prozor/Rama,
10. Razmatranje UR“Šaran“ Orašje“ za dodjelu pomoći za sanaciiju šteta od poplava“
1. Zahtijev USR „Vrbas“ Donji Vakuf za sanaciju šteta od poplava i dodjelu pomoći za zakazan pregled staza za SP u mušičarenju 2015,
12. Razmatranje dopisa SRD „Bjelave Čapljina za pomooć oko izmirenja obaveza SRS BiH za SP u 2013 godini u Čapljini.
13. Zahtijev SRD“Rudar-Kreka za pomoć.

Na temelju prispjelih pisanih zahtijeva uvrštenih u dnevni red, Upravni odbor, je donio slijedeće odluke i zaključke :

ODLUKA 4/1
===========
Zahtijevi za pomoć pod 1, 2,3,4,5,6,7,10, 11 i 13 se odgađaju do septembra mjeseca kada će Upravni odbor , na temelju prikupljenih sredstava za pomoć, sredstava namjenjenih za takmičenja, a sad preusmjerenih za pomoć članicama za sanaciju šteta od poplava, donijeti konačno pojedinačno odluku o pomoći svakoj članici koja je pretrpjela štetu u poplavama.

ODLUKA 4/2
============
Jednoglasno je donesena Preporuka da USR“Neretva 1933“ Mostar kupi moror za čamac do iznosa 1.000 KM iz sredstava, članarine, koju članica treba da plati u II kvartalu, pošto savez treutno za te potrebe nema sredstava , a na narednoj sjednici ce se donijeti odluka o visini pomoći za kupovinu istog anici USR“Neretva 1933“ Mostar.

Pročitajte i:   Kalendar takmičenja Sportsko ribolovnog saveza BiH za 2024. godinu

ODLUKA 4/3
===========
Jednoglasno je donesena Odluka o otvaranju prolaznog žiro računa za potrebe prikupljanja sredstava 35 svjetsko mušilčarsko prvenstvo 2015 Jajce.. Za potpisnike se određuju Lelić Vehid , predsjednik Federacije BiH i predsjedniok IK 35. svjetskog mušičarskog prvenstva, gosp. Klepić Đorđe. Oba ovlaštena predstavnika moraju, svaki virmanski nalog-isplatu ovjeravti svojim potpisima istovremeno ,to znači da na nalogu ne može biti samo jedan potpisnik, već istovremeno oba.

ODLUKA 4/4
==========
Preporučuje se članovima UO iz SRS Federacije BiH u UO SRS BiH , da na narednoj sjednici Upravnog oddbora razmotre pitanje plačanja obaveza iz zahtijeva SRD“Bjelave“ Čapljina i konačno riješe pitanje isplate svih zaostalih obaveza za SP u Čapljini 2013 godine, utvrde istinitost navoda, a ako su istiniti da se odmah neodložno izvrše obaveze prema SRD „Bjelave „ Čapljina u iznosu 800 KM, Grafix 750 KM i hotelu „Mogorjelo“ 1000 KM, kako stoji u dopisu članice saveza iz Čapljine.

ODLUKA 4/5
===========
Donesena je Odluka o privremenom prijemu SRTD“ Ramske vode“ iz Prozora /Rama u SRS Federacije BiH na temelju njihovog zahtijeva i Zahtijeva Ministarstva poljoprivrede HNŽ da im se dostave dozvole , za 2014. godiinu. U ponedeljak 9.06.2014 izvršit ce se dostava Ministarstvu potrebnog broja dozvola po narudžbi, a društvu ce se poslati članske markice i ostali materijal, potreban pozakonu za vođenje evidencija sportskom ribolovu.
.
TAČKA 5.

Povod za ovu tačku dnevnog reda je održana sjednicia Upravnog odbora SRS BiH, dana 22.05.2014 u Jajcu na kojoj je izmedju ostalog razmatran Zahtijev Upravnoog odbora Federalnog saveza i traženo od delegta u Upravnom odboru saveza BiH da se dostavi informaciju o utrošku sredstava u 2014 što Savez Federacije kao osnivač krovnog saveza po Statutu ima pravo tražiti ,kako putem svojih delegata u
izvršnim organima (UO) tako i službeno puterm upućenog zahtijeva adiministrativnoj službi saveza BiH i Skupštini SRS BiH.

U diskusiji koja je trajala više sati, u međusobnim optuživanjima, gdje su na jednoj strani bili istog mišljenja članovi UO SRS Federacije BiH, a uglavnom na drugoj strani dopredsjednik SRS BiH Indir Melić koji je štitio stavove UO SRS BiH , donesene odluke, friziranje dokumenata i svoje djeloovanje i rad u UO SRS BiH:

Čule su se teške optužbe na rad pojedinaca prije svega ponašanje Klepića, Živkovića, Ostojića, Melića i dali zorni primjeri zloupotrebe ovlaštenja, nepoštivanja zaključaka Skupštine SRS Federacije iz Donjeg Vakufa od 8.2.2014.kojom se svi naši delegati u Upravnom odboru saveza BiH obvezuju da štite interese SRS Federacije BiH i istinito i pravovremeno izvještavaju o svom radu u SRS BiH, što očito nije do sada bio slučaj.

Sačinjeni su frizirani (netačni)zapisnici na sjednici UO SRS BiH u Livnu, a Živković Milovan delegat iz RS, je i nakon toga od kao član TK i član UO tražio od Pjevc Josipa, da se u zapisnik ubaci naknadno i ono što nije razmatrano.

Zapisnik sa Skupštine SRS BiH u Banja Luci je netačan i friziran i nije ga Savez BiH audio snimao, već je zapisnik ručno vođen, a i pored toga ne odražava ono sto je na Skupštini rečeno i usvojeno.
Snimanje su vršili neki članovi Skupštine–delegati iz Federacije, pa kad se uporedi pisani zapisnik i onaj što je nakon mjesec dana dostavljen utvrdili su friziranje i neistinitost, Nitko za ovo nije kriv niti , a UO SRS BiH po ovom pitanju se oglasio niti utvrdio zašto se ovo radi, a zna se tko je i kriv.
Po izjavi Predsjednika Saveza Federacije BIH prije mjesec dana znalo tko će biti izabran za za međunarodnog organizatora 35.SP u mušičarenju i time za vrhovnog sudiju prvenstva a, da ta osoba ne posjeduje kvalitete i reference za obavljanje tog posla na SP, niti ga SRS Federacije podržava ,a niti je o tom izboru bio bilo
kakav stav UO SRS F BiH. Isti se na prijedlog delegata iz RS Klepića i Živkovića
( isti nikad nisu vodili Fly Fishing i ne poznaju tehnologiju i samu organizaciju suđenja, obrade rezultata ) izabrali delegata kojeg oni predlažu., a članovi i delegati iz SRS Federacije u UO SRS BiH, aprpriori prihvataju to iako im je iznesen na sjednici stav od predsjednika USR“Zlatovčica“ Čato Safeta koji ih je upoznao sa stavom SRS Federacije BiH ,ali dse preko toga prešlo bez glasanja.

Posebno iritira činjenica da i oni iz Federacije koji su glasali za međunarodnog organizatora znali za “reference” predloženog Selimovića i probleme koji su bili na JPK u mušičarenju Bosanskoj Krupi 2011, EP u mušičarenju u Banja Luci 2010, na kolu lige invalida u Livnu, na kojima je učestvovao predloženi kao sudija, itd.

Izneseno je niz optužbi ,na drugoj strani optužbe bez argumenata, iznoseći netačne podatke INDIR MELIĆ , optužbe odbacivao kada su mu se iznosili konkretni primjeri , počevši od izbora sekretara Saveza BiH, optužbi za
JPK u Tuzli, njegovo preispitivanje rada i izbora TK po nacionalnoj osnovi, i vrijeđanje predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora SRS F BiH,nadzornog odbora i pojedine članove UO SRS Federacije BiH .

Bila su i dva konkretna prijedloga od strane predsjednika i dopredsjednika UO gosp. Lelića i Kučinskog da se sukladno Statutu i donešenoj odluci Skupštine iz D.Vakufa , opozove INDIR MELIĆ, zbog nezastupanja u interesa SRS Federacije BiH, što je argumentovano izrečeno od više članova UO (Ašić, Vrgovčević, Gromilić, Oršolić,predsjednika Nadzornog odbora Tomičića i zorno predočeno.

Vrhunac svega nastupio je kada je pročitan e-mail koji je pisao Milovan Živković predsjedniku TK od prije dva dana (6.6.2014) i u kom , temeljem zahtijeva Pere Pejinovića i UO SRS RS traži pokretanje disciplinskih postupaka protiv sudija iz F BiH, i zabranu suđenja Nastiću, Kučinskom zbog godina (što nije ponovo tačno, te traži pokretanje disciplinskih postupaka, iako o sudcima o kojima je riječ nikad nije pokretan disciplinski postupak, sad Živković 10.mjeseci poslije održanog SP u Čapljini (za koje je on odbio da se angažuje i radi) sinhronizirano sa još nekim istomišljenicima optužuje.one koji su radili u Čapljini , govorili istinu, a nema drugih koji su se ponašali nekorektno (mjenjali sobe, ucjenjivali tražili majice, benificije i na kraju uzimali takmičarsku hranu, došli na SP ranije, a zna se po čijem odobrenju (Klepić) trošeći tako neplanirana sredstva , da bi se i do danas dugovi SP protežirali.

Ponovnno diskusije optuživanje i konstataciju , da ono što Živković iznosi nije bilo nikad na sjednici UO SRS BiH, te se daje podrška TK SRS BiH, za utvrđeni raspored sudija, kalendara posebno rasporeda sudija za JPK u Tuzli.

Posebno je sve iritirala činjenica i izjava Predsjednika UO Lelića, kako je obmanut i pozvan na sastanak UO SRS BiH na 8. sjednicu UO SRS BiH u Istočno Sarajevo i i kad je došao ,Klepić Đorđe, ga je obavijestio da je sjednica u Jajcu.-, jer je ostale pozvao u Jajce , tako da Lelić nije mogao biti na sastanku UO SRS BiH u Jajcu.Na tom sastanku on je trebao da zastupa i stavove UO SRS Federacije kao predsjednik za bar dvije tačke za koji je uputio zahtijev za raspravu (Izbor međ.  organizatora SP 2015 Jajce i Zahtijev za dostavu podataka o poslovanju SRS BiH), a eto nom tko uputi zahtijev za raspravu ,onemogučuje se prisustvovo sjednici sjednici , apodaci friziraju i ne raspravlja po upučenim zahtijevima iz SRS F BiH,

Istaknut je primjer i nedavnog sastanka JPZ u Sarajevu na koji nije pozvan Lelić kao domaćin 9. KUP-a JPZ u plovku Tuzlka 2014 , a na kom su bili predstavnici JPZ , predsjednici i sekretari saveza zato je KLEPIĆ sam sebe predložio na nastavak mandata kao koordinatora JPZ, bez konsultacija sa ponovo sa entitetskim savezima i stavom entitetskih saveza čiju podršku ne bi sigurno imao.

Data je primjedba i na ponašanje predsjednika Skupštine Hodaka, na sastanku u Jajcu, gdje je imao stav predsjednika SRS Federacije o izboru međunarodnog organizatora, a nije postupio i iznio ga iako je u funkciji Predsjednika Skupštine preuzimao druge nametnute mu obaveze.

Prije nego što se prišlo glasanju predsjednik Lelić i dopredsjednik Kučinski , zbog izrečenih uvreda i lažnih optuživanja od strane Melića ,ponudili ostavku, koja je od strane članova Upravnog odbora odbijena i došlo se sa ponuđenim ostavkama u situaciju,da se mora sazivati Izvanredna Skupština. SRS Federacije izbor novih članova UO SRS BiH, problemi ok SP u Jajcu i izbor novih članova UO SRS BIH

Napravljena je pauza.

Nakon pauze INDIR Melić pritisnut argumentima večine članova UO SRS Federacije je ponudio svoju ostavku na članstvo u UO SRS BiH.

Predsjednik Lelić sagledavajući situaciju u kojoj bi se našli savezi nakon ostavke i provođenje nove procedure zamjene opozvanih, predložio je sijedeće zaključke koji su usvojeni jednoglasno:

ZAKLJUČAK 5/1
Zadužuju se članovi UO u SRS BiH da najkasnije do 25.6.2014 inzistiraju na sazivanju sjednice Upravnog odbora SRS BiH, na kojoj će se utvrditi krivci koji su frizirali zapisnike iz Livna, Skupštine u Banja Luci i posebno zadnjeg sastanka u Jajcu i koji ne odražavaju ono što je raspravljano i zaključeno..
Posebno se treba utvrditi okolnosti zašto je Predsjednik SRS Federaciju i član UO SRS BiH pozvan u Sarajevo , a sastanak je održan u Jajcu i zasto je sastanak sazivanu u jeku najvećih poplava.Treba utvrdirti krivca za ovakav postupak.

Od članova UO u SRS BiH, zahtijeva se poštivanje Odluke Skupštine SRSF BiH ove godine donesene u Donjem Vakufu ,dana 8.2.2014.,kojom se obavezuju članovi u UO SRS BiH iz Federacije, da moraju izvještavati svoj matični savez o svim aktivnostima posebno,dostavljati i Izvještaje o poslovanju i radu SRS BiH.

Ovi zahtijevi pismeno traženi kroz Zaključak 7 sa sastanka u Jajcu , skinuli su obavezu predsjedniku SRS BiH Klepić Đorđu, i zapisnikom je rečeno da on tu obavezu nema ,te di drugim stavovoma rečeno je kako se napadaju članovi UO iz Federacije, što je potpuno netačno. Obaveza državnog saveza je da osnivačima
Saveza u ovom slučaju SRS Federacije dostavljaju Izvještaje o svom poslovanju, a to se čak se Zapisnikom iz Jajca tvrdi da to ne mora činiti Predsjednik SRS BiH Klepić.

ODLUKA 5/1
===========
Sve dok se ne dostave analitički traženi Izvještaji o utrošku sredstava,od strane SRS BiH neće se vršiti nikakva uplata sredstava, SRS BiH, planiranih finansijskim planom za 2014. godinu

ZAKLJUČAK 5/2
===============
O odlukama i Zaključcima narednog Upravnog odbora, delegati iz Federacije BiH u tom organu treba da utvrde tko je odgovoran :

-za friziranje Zapisnika u Livnu i donošenje odluka bez kvoruma (statut ne poznaje glasanje na sjednicama ako delegat nije fizički prisutan i u kom se to organi u političkoj ili društvenoj sferi čini.a uvedena je praksa u SRS BiH i time kršenje Statuta, jer napr u Jjacu niije bio član UO SRS BiH iz Distrika Brčko,

-za friziranje zapisnika sa Skupštine u Banja Luci i nepostojanje konačne verzije FINANSIJSKOG PLANA SRS BiH, jer isti nije ni na Skupštini usvojen u konačnom obliku, a trebao ga je UO usvojiti u konačnom obliku,jer je to dobio kao
zadatak.

– tko je odgovoran za friziranje Zapisnika sa sjednice UO iz Jajca gdje i po izjavama prisutnih članova UO iz Federacije na ovoj sjednici bar 25 % zapisnika je netačnoi i nije odraz onog o čemu se rassprvljalo i odlučivalo i nije uopšte postupilo po zahtijevu članice i osnivača državnog saveza. SRS Federacije i donošene odluke koje nisu u skladu sa važečim regulama iz Statuta SRS BiH.
U tom smislu obvezuju se članovi UO SRS F BiH da na narednoj sjednici UO utvrde sve činjenice i pojedinačno krivce za ovo ponašanje.

– da se hitno u sve komisije SP 2015 angažuju stručni kadrovi koji mogu pomoći organizaciju SP, jer je konstatovano, da su isti raznim presijama izvođenjem iz takta, optužbama bili prisiljeni da se isključe iz rada, da se etiketiraju kao nosioci opstrukcije, a uložili su sav svoj sportski rad , znanje i vlastiti novac u razvoj mušičarenja, a sad su na perfidan način odstranjeni iz priprema i organizacije
35-tog svjetskog mušičarskog prvenstva u Jajcu kao što su ; Gromilić,Kučinski Alijagić, Hodak, Ašić ,Kardaš i drugi, a o izboru kadrova odlučuju ljudi koji o mušičarenjui znaju ponajmanje i baš rade ono sto ne bi smjeli.
Zahtijeva se od članova UO SRS BiH iz Federacije da sprovedu ovaj Zaključak i posebno na području Federacije gdje se takmičenja organizuju, i to na stazama u D.Vakufu, Jajcu, Ključu.i traže uključivanje kadrova iz Federacije BiH i time u praksi sprovedu zaključke Skupštine SRS F BiH iz Donjeg Vakufa od 8.2.2014.god.

Tekst svih diskusija i Zaključaka nalazi se na audio zapisu pohranjenom u
savezu F BiH

IZVOD IZ ZAPISNIKA SAČINILA
NA TEMELJU AUTIO SNIMKA

Sekretar SRS Federacije BiH
Lidija Bogić

One thought on “Odgovor U.O. SRS FBiH na zaključke sa sjednice U.O. SRS BiH

 • Mislim da nije uredu da se otkazuju takmičenja.Očigledno je jadno stanje u oba saveza što pokazuje i ova odluka.Krajnje je vrijeme da se iz oba saveza maknu manipulatori koji su tu iz osobnih interesa a ne na dobrobit ribolova i ribolovaca.BISTRO

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.