Najnovije vijestiOstale vijesti

Profesore, kako se kaže „mala zmija“?

IMG_6100 (Large)
Klijen – infekcija

Vjerovatno vam naslov zvuči bezobrazno, seljački, arogantno, nekulturno, primitivno i kako sve još ne u negativnom kontekstu jer se obraćam nekome ko bi trebao biti sušta suprotnost gore pobrojanim epitetima, te samim tim smatrate da ne zaslužuje da se u obraćanju njemu, u naslovu koristi ovaj citat iz jedne od Top Liste Nadrealista.

No nažalost, istina je da sam ja samo naslov prilagodio cjelokupnom dojmu koji je nosilac titule iz naslova ostavio na nas, posebno mene, prilikom saradnje na izradi Ribolovne osnove za ribolovno područje 6 Kantona Sarajevo, odnosno na vodama na teritoriji opštine Ilijaš koje su nam pripale na korištenje.

Da budem precizan, radi se o prof. dr. Enadu Korjeniću.

Da krenemo redom…

U 2014. godini dobijamo Odluku Ministarstva privrede KS da će nam finansirati izradu revizije Ribolovne osnove u iznosu od 4.680 KM na osnovu predračuna koji smo dobili sa PMF-a iz Sarajeva. 28. aprila dobijamo dozvolu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da možemo krenuti u izradu, i onda je bio dogovor sa PMF-om da čim prije krenemo sa radovima.

No…

Prolongiranje izrade Ribolovne osnove

Prvo je došlo do prolongiranja roka vršenja terenskih radova koji su bili dogovoreni za juni mjesec, a na našu više puta ponovljenu molbu (postoji sačuvana e-mail korespodencija sa sekretarom PMF-a) da to obavimo što prije, jer smo željeli pokrenuti rijeku Misoču i izvršiti poribljavanje. Plan je bio napraviti izdvojenu stazu na rijeci Misoči, ali nismo mogli poribiti da ne bi ubačena riba ušla u postojeći fond prilikom izrade RO, jer smo bili svjesni da je sitacija sa ihtiopopulacijom katastrofalna. Također, u mjesecu aprilu smo imali incidentnu situaciju u vidu eksploatacije šljunka iz rijeke na dijelu koji smo htjeli urediti, te pokušaj izgradnje kupališta koji smo prijavili policiji i inspekcijama. Iako je prof Enad Korjenić vidio devastaciju toka, nije je zabilježio prilikom izrade RO. Predložio je da se uradi stručna studija. Pravdanje prolongiranja je bilo godišnji odmori i Ramazan. Ipak, nakon mog maila u kojem navodim da je prolongiranje bezrazložno, da mnoge moje kolege rade i dok je Ramazan, dogovaraju se terenski radovi za, čini mi se, 15. juli.

Terenski radovi

Odmah po dolasku profesora na dogovoreno mjesto (benzinska pumpa HB u Semizovcu), a sa 45 minuta kašnjenja koje mu nisam ni spomenuo, na moj bezazleni upit gdje ćemo vršiti ispitivanja, arogantno, vještačkim dubokim basom odgovara  da će on to odrediti. Tada, više informativno, nadajući se da će mu prenijeti, sekretaru sam rekao da nije dobro počelo i da imam osjećaj da ćemo profesor i ja imati problem u komunikaciji.

Na prvoj lokaciji, dok smo se pripremali za radove, dajem  fotoaparat Feridu Husejnoviću, kolegi iz Udruženja, da napravi koju fotografiju radova za našu arhivu i za objavu na stranicama www.bistrobih.ba i www.udruzenje.bistrobih.ba , gdje profesor, opet istim arogantnim, tačnije nazvano, bezobraznim i zapovjedničkim tonom govori da ne možemo fotografisati. Upitao sam zašto, na šta sam dobio odgovor zato što on to kaže i da ćemo dobiti fotografije od njega. Tada sam rekao da to nigdje ne stoji u Ugovoru i da je krenuo sa ponašanjem kako ne treba. Rekao sam mu da i ja mogu jako bezobrazan biti, i da je bolje da krenemo ispočetka, te pružio ruku i rekao: „Ja sam Kapo Senad, profesore, hajmo raditi!“, te sam krenuo sa asistentima u vodu da snimim ulov. Napominjem da je profesor došao u papučicama i šortsu kao na izlet i kao dirigent prstićima navodio asistente, prema kojima se također ponašao nipodaštavajuće. (moj dojam)

Nakon tog momenta, od prvobitnog ignorantskog i arogantnog pristupa, potpuno je okrenuo ponašanje koje je išlo čak i do snishodljivog, gdje me je počeo zvati „Senči“.  Ne znam da li je na to uticala njegova svjesnost da je pogriješio ili određena količina teletine ispod sača pojedena u restoranu „Diana“ u Ilijašu, ali je ostatak izrade RO proveden bez problema. Nisam insistirao na detaljnijim radovima, nadao sam se da će mu vizuelno biti jasno kakva je sitacija sa vodotocima. Da mu je jasno da to ne može biti ni ublizu kao što je RO iz 2003. godine pokazala.

Pokazali smo mu potok Gnionicu koji nam se vodi kao ribolovna voda, a koju nije ni naveo u ovoj RO, gdje je vidio da je to u potpunosti feklana voda.  Rijeka Bosna u Čifluku je zagađena do te mjere da su ribe po sebi imale otvorene rane od nekih bakterijskih infekcija, gdje se nije udostojio da uzme jednu od tih riba pa pokuša vidjeti koja je bolest u pitanju i šta je uzrokom, pa da se poduzmu određene mjere ako je potrebno. Nije se udostojio ni da ih navede u ribolovnoj osnovi, ni njih, ni mrtve ribice koje su primjetili članovi akipe koji su vršili izlov i prenijeli informaciju profesoru. Reče da bi trebalo izvršiti stručnu studiju.

Ali je naveo da je vršio ispitivanje količine kiseonika, što nije. Mi smo nekoliko puta do sada vršili ispitivanja priručnim sredstvima uzoraka rijeke Bosne (trakicama) koje su pokazale ogromnu količinu nitrita i nitrata u vodi, jer Bosna u Ilijašu smrdi gore nego Miljacka kroz Sarajevo u svojim najnižim vodostajima. U RO iz 2003. godine je navedeno da je rijeka Bosna u Malešićima zagađena, a sada je sigurno kompletan tok kroz Ilijaš u još gorem stanju. Ako se već, kako kaže „naslanjao na RO iz 2003.“ (tačniji termin bi bio „u popunosti kopirao i dodao još nešto“), zašto ne navede makar ovo za Malešiće!? A da ne govorim da nam je preporučio da u takvu vodu ubacimo 3.000 komada potočne pastrmke!? Potočnu pastrmku niko nije uhvatio godinama niže ušća Miljacke u rijeku Bosnu.

Posebna stvaka je bilo ispitivanje ihtiopopulacije jezera Starača gdje je ulovljeno svega 2 sunčanice, te je profesor rekao da će doći u septembru i uraditi izlov i napraviti pravo ispitivanje.  Ili je i tu trebalo napraviti posebnu stručnu studiju!? I iako profesor nije našao šarana, preporučuje poribljavanje sa 1000 komada. To bi ispalo, pošto ga nije našao, introduciranje nove vrste, a kad se već u RO hvatamo članova zakona čisto da bismo nabacali u nju materijala, da napomenem profesora da je introduciranje vrsta moguće samo po odobrenju federalnog ministra.

U mjesecu avgustu smo imali incidentnu situaciju u vidu presušivanja rijeke Misoče jer je Ilijaški Vodostan odvukao kompletnu vodu rijeke za potrebe građana. Sva ihtiopopulacija rijeke, rakovi, zoo i fito organizmi su uništeni na potezu ispod vodozahvata. Naši članovi i savjesni građani naselja Misoča su pokušali spasiti ribe iz lokvica premještanjem u veće površine vode u toku rijeke. Tom prilikom sam obišao teren i napravio video zapis i fotografije potpuno suhog toka rijeke. Pozvali smo inspekciju koja je došla sutradan kada je konstatovala da „nisu našli dokaze pomora riba i rakova“. Par dana nakon tog incidenta srećem profesora i pričam mu o tome, gdje opet izostaje bilo kakva reakcija. Osim prijedloga da se uradi stručna studija.

Pročitajte i:   Na rijeci Lašvi u Busovači održan Međunarodni SPIN Kup (VIDEO)

Zaboravio sam napisati da je svo vrijeme insistirao da ne objavljujem fotografije sa terenskih radova „jer će ostala udruženja u Kantonu početi praviti probleme kako je nama plaćena izrada…“ i neki drugi nesuvisli razlozi, a glavni razlog mi se pokazao na kraju – nije želio uopšte da objavljujem išta od mog materijala da ne bi bio u koliziji sa njegovom RO, jer ja bih naveo da je na rijeci Rači ulovljena samo potočna pastrmka a ne i peš, i da je na jezeru Starača ulovljeno samo dvije sunčanice, a ne pobrojano u tabeli u njegovoj RO.

Ribolovna osnova

Posebna stavka je RO koja je sve samo ne naučni rad, čisti plagijat koji nema 10% originalnog teksta i materijala. Sve je preuzeto iz:

Osim preuzetih kompletnih pasusa iz ovih dokumenata gdje je samo umjesto originalnih područja za koja su izrađivana ubacivani nazivi sa opštine Ilijaš (jedan dio teksta se odnosio na Igman i Bjelašnicu, a ubačeno je „Crnorječka visoravan“, drugi na Fojnicu, ubačen „Ilijaš“ i sl), negdje je kontrola opcije „copy-paste“ pravila previde pa su nam najznačajniji vodotoci na ribolovnom području 6 „Zujevina, Krupa i Bijela“ koje su ostale iz RO koja se radi za Hadžiće. Isto tako, u istom poglavlju ostalo je da Udruženje Bistro! ima 115 članova što se također vjerovato odnosi na kolege iz Hadžića, jer na kraju RO je ubačen tačan broj članova koji su kupili godišnju ribolovnu dozvolu od našeg udruženja.

Asistenti na agregatu su radili posao po pravilima, ali čudna profesorova percepcija dužina je u RO od 50 metara na terenu upisana kao 200 metara i sve dužine uzimanja uzoraka su makar 4 puta uvećane. Broj ulovljenih riba u Misoči i Stavnji je približno tačan, a Rača, Ljubina, Bosna i u jezeru Starača je proizvoljan i čak do 10 puta uvećan. Da ne pominjem izmišljenog peša u Rači a ne ulovljenog u Misoči, ne upisanog raka iz Misoče ili Rače, proizvoljno upisanih riba iz jezera Starača bez ikakve makar verbalne konsultacije sa nama koji znamo čega i koliko ima u našim vodama.

Apsurd kod proračuna profesorovih je da je ukupan riblji fond jezera Starača jednak 29kg ribe/ha, iz čega dolazimo da jezero Starača po profesoru ima cca. 45 kg ribe. Pitamo se kako je onda moguće da se na jednom takmičenju koje traje 4 sata uhvati 109,3 kg ribe na tom istom jezeru?

Kako kaže profesor, neće niko meni udarati na moju struku. Neće, profesore, vaši podaci vam udaraju na struku.

Iako profesor ne voli da se njemu udara na struku, voli udariti svojim kolegama na istu, pa tako na moj upit o funkcionalnosti riblje staze kod TE u Kaknju i da se njen eventualni negativan uticaj navede u RO (čime bismo mogli pokušati dobiti kakvu pomoć u poribljavanju od ministarstava ili JP EP BiH, te tražiti izmjenu trenutnog člana u Zakonu koji određuje da se naknada isplaćuje samo korisniku ribolovnog prava na području opštine na kojoj je pregrada izgrađena, a da glasi da se obeštete i svi drugi korisnici ribolovnog prava na istom vodotoku), baca drvlje i kamenje na nestručnost onog koji je odobrio riblju stazu u formi u kakvoj jeste, ali sa ogradom da se ne bi upuštao u prozivanje istog. (što jest’ – jest’, nije pomenuo ime, očito ga se dobrano boji). Da i tu treba uraditi stručnu studiju.

Kopirajući RO iz 2003. godine, osim paušalnih tekstova koji, hajde da ne budemo sitničavi, i nije neko plagiranje, kopira i broj jedinki zoo i fito bentosa, a dodaje i neke novonađene, a ja vidjeh samo na jednom mjestu da je uzet uzorak trave, čini mi se na prvoj lokaciji rijeke Ljubine.

Stavka finansijskog plana na osnovu naših prihoda i rashoda je, malo je reći, smješna. Naše poslovanje sa gubitkom profesor predstavlja pozitivnim tako što, citiram: „Sve NAMJENSKE donacije treba preusmjeriti u poribljavanje“, pa će Prema naprijed navedenom, ostvareni godišnji prihodi pokrivali bi očekivane rashode, pa s razlogom smatramo da udruženje građana „Bistro!“ iz Ilijaša (!?), uz veliko zalaganje, može osigurati pozitivno poslovanje i ispuniti sve propisane mjere i obaveze, te doprinjeti unaprijeđenju ribarstva i razvoju sportskog ribolova na području voda općine Ilijaš. “

PRIHOD:

14 dozvola x 100,00 KM 1.400,00 KM
8 dozvola x 50,00 KM 400,00 KM
400 dozvola x 10,00 KM 4.000,00 KM
Ukupno 5.800,00 KM

RASHOD:

Ribočuvarska volonterska služba 1.060,00 KM
članarina SRS FBIH 595,00 KM
Naknada Ministarstvu privrede KS 3.550,00 KM
Troškovi prevoza i drugo 600,00 KM
Ukupno 5.805,00 KM

Tako je profesor ukalkulisao donaciju Federalnog ministarstva kulture i sporta  za izgradnju takmičarske staze i Ministarstva kulture i sporta KS za dva takmičenja na jezeru kao prihod koji trebamo potrošiti ne za šta su namijenjene, nego za šta on kaže.

Profesore, NAMJENSKA donacija znači da je ista dobijena jer je NAMIJENJENA za neki konkretan projekat.

Nakon završenih terenskih radova, dogovoreno je da se u mjesecu septembru završi RO i dostavi nam se primjerak na uvid i da mi damo eventualne primjedbe i sugestije, a u dogovoru sa nadležnim iz Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Al’ prođoše od tad tri Baj… mjeseca, a prof. Korjenić se ne javi nama. U komunikaciji smo sa sekretarom Centra za ihtiologiju i ribarstvo i posljednji mail je od 27. novembra (petak) kada nas obavještava da bi RO trebala biti gotova iduće sedmice i da će nam je poslati mailom.

U ponedjeljak zove prof. Korjenić da dođem da se potpiše RO!?
Rekoh, meni treba jedan primjerak da ja to iščitam i vidim sa osobom nadležnom u ministarstvu da li oni imaju nekih primjedbi. Profesor to odbija, kaže da ćemo sve to na licu mjesta uraditi i LAŽE (naknadno ustanovljeno) da se čuo sa tom osobom prije našeg razgovora i da je isti rekao da nema primjedbi. Naravno, pretpostavio sam da to nije istina jer sam više puta sa tom osobom dogovorio reviziju drafta ribolovne osnove u segmentu obaveza poribljavanja, da se tekstualno prilagodi da se poribljavanja vrše u skladu sa finansijskom situacijom u udruženju.

Pročitajte i:   Poziv za učešće na Prvenstvu i Kupu FBiH u lovu ribe udicom na plovak

Ja ponovo insistiram da mi se pošalje RO kakav je bio prvobitni dogovor  i molim profesora da završimo razgovor jer vidim da ne ide u pravom smjeru. Tada meni profesor „prijeti“ da on može „napisati i više poribljavanja, da zna da je meni stalo samo do para…“ i posljednja rečenica koju sam čuo, a prije nego sam ja “uzeo riječ” je bila „da je ribolovna osnova bila završena prije mjesec dana a da se ja nisam udostojio da dođem po nju“  nakon čega sam mu lijepo, a koliko sam to mogao, rekao da smo završili razgovor, da ću pokrenuti raskid ugovora i o svemu obavjestiti ministarstvo, te da ću upoznati javnost preko medija o stručnosti i angažovanosti  profesora kod izrade RO, te njegovom pedagoškom pristupu i uopšte pristupu partnerima sa kojima sarađuje, te prekinuo vezu.

Odmah nakon tog završenog razgovora sam pozvao Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i tražio od nadležnih sastanak sa ministrom i/ili dekanom PMF-a, te ih obavjestio da pokrećem proceduru raskida ugovora potpisanog sa PMF-om, makar 50% plaćenih sredstava platio iz svog džepa.

Isti dan, nakon cca. dva sata, na moju mail adresu stiže ribolovna osnova koju mi je poslao sekretar Centra, gdje mu se zahvaljujem i obavještavam i njega da ću, zbog ponašanja prof. Korjenića pokrenuti raskidanje Ugovora o izradi ribolovne osnove, te obavjestiti javnost o stručnosti i karakteru „cijenjenog“ profesora.

Nakon dva dana dobijam poziv iz PMF kojim me obavještavaju da je prof. Korjenić suspendovan iz projekta, te mole da dođemo na razgovor i riješimo situaciju. Pristajemo jer je pokazana dobra volja institucije za koju pofesor radi, a čiji je ugled i reputaciju svojim ponašanjem narušio. U razgovoru sam samo naglasio da ja ovim ne odustajem od upoznavanja javnosti sa cijelim slučajem, a da mi nije cilj niti sam ijednom rječju do sada pomenuo instituciju za koju profesor radi u negativnom kontekstu. Također, nikad, nijednom rječju u 10-ogodišnjem radu na portalu BistroBiH, nisam činio ništa negativno prema PMF-u,  i ako nisam pomagao, odmagao nisam sigurno.

Rezime:

Nažalost, većina naučnih radova se obavlja u kancelarijama, terenska istraživanja nisu ni ublizu kako bi trebala izgledati i kolika je cijena izrade Ribolovne osnove – 4.680 KM. Da li se mislilo da to što mi nismo dali sopstvene pare (finansiralo je Ministarstvo privrede kantona Sarajevo) nas neće interesovati kako će se izrađivati RO i kakva će njena kvaliteta biti, nije nam poznato, ali nije ni isključeno da je tako.

Jasno je nama i da većinu tekstualnog dijela rade studenti (zato se čekalo do septembra-oktobra da završi RO), ali barem se ista pročita od korica do korica i ustanove nelogičnosti i greške koje su nastale kopiranjem drugih sadržaja. Ali nam nije jasno da se profesor – pedagog  može ponašati na način kako je to radio prof. Korjenić.

Prilikom samih terenskih istraživanja, zbog početnih nesuglasica, nisam htio insistirati na temeljitijem uzorkovanju, ali sam iz razgovora sa drugim kolegama u ovom periodu saznao kako su to radili drugi profesori na terenu – mnogo bolje, i mnogo temeljitije.

Odgovorno tvrdim da bih kao električar po struci izvršio temeljitije istraživanje i dobio tačnije podatke o ihtiopopulaciji vodotoka ribolovnog područja 6. I da bih, ako ništa, temeljitije izvršio premetanje pojedinačnih riječi u tekstovima koji su ubačeni u RO a potiču iz drugih naučnih studija.

Moj zaključak, vjerovatno izveden u bijesu kojeg je izazvao profesor  i koji me drži danima, pa i sada je – najtačniji i najtemeljitiji podaci iz RO su oni agregatu za izlov ribe.

I kad se ne da – htjedoh kopirati ovde taj podatak i vidjeh da sam i tu pogriješio, piše da je rađeno sa dva agregata, a ono ustvari je rađeno sa jednim. Još stavljene slike oba agregata!?

agregat

Molio bih cijenjenog profesora samo da mi objasni ko je osoba na ovoj slici u šorcu i crvenoj majici koja nije bila s nama tokom terenskih istraživanja? Ili je bila, samo što je sada bila u boroletama, pa ne mogu da prepoznam ko je u pitanju?

I da, podesite datum na fotoaparatu, ovde piše da smo radili terenska istraživanja  17. jula 2010. godine.

I kako napisah na početku, možda sam zvučao bezobrazno, seljački, arogantno, nekulturno, primitivno i kako sve još ne u negativnom kontekstu, ali kod mene je „sa gospodinom – gospodski, sa kurvom – kurvinski“.  Svaka sličnost sa stvarnim osobama je namjerna.

Ne ide to tako, profesore…

P.S. Nakon svega napisanog, održan je sastanak u PMF – Centru za ihtiologiju i ribarstvo sa prof. dr. Samirom Đugom i dr. Ademom Hamzićem kojima se ovom prilikom zahvaljujem na razumjevanju i shvatanju ozbiljnosti situacije, jer bi ponavljanje ovakvog ponašanja prof. Korjenića dovelo dotle da institucija izgubi kredibilitet, a zbog ponašanja pojedinca. Nakon otvorenog razgovora dogovoreno je da se revidira sve u RO i ista napravi po standardima kako to nalaže Zakon o slatkovodnom ribarstvu i uskladi sa nalazima na terenu i situaciji na istom, a ne na osnovu paušalnih vrijednosti prepisanih iz RO izrađene 2003. godine.

Što se mene tiče, kako sam i rekao prof. Korjeniću na telefon, od mene ima negativnu kampanju na svakom koraku, ne zbog (ne)stručnosti u koju ne ulazim, nego zbog neozbiljnosti prilikom izrade RO za naše ribolovno područje, plagiranja podataka, i njegove arogancije i bezobrazluka u komunikaciji.

I ovo napisano je u svrhu da upoznam javnost, odnosno uprave udruženja da ne dozvole da im se RO, kao osnovni dokumenti koji određuju sve segmente upravljanja vodama, izrađuje površno i da se i oni koji ih izrađuju uozbilje i iskoriste te prilike da naprave prave naučne radove i terenska istraživanja.

Ako će se sve samo prepisivati i ako će iste raditi studenti (kako se sada radi), onda im ne vidim svrhu i žali Bože 4.680 KM koje smo dali za 5 sati šetkanja po vodama.

Bez namjere da u sve ovo uključim patetiku, nego da se vratimo u realnost današnje situacije – tih 4.680 KM  su nečija godišnja primanja.

3 thoughts on “Profesore, kako se kaže „mala zmija“?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.