Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

U.G. ‘Bistro!’ Ilijaš: Odgovor JKP ‘Vodostan’ d.o.o. na saopštene za javnost i pravdanje sebe nakaradnim tumačenjem zakona

Povodom saopštenja JKP ‘Vodostan’ d.o.o. Ilijaš (kako oni to napisaše ‘u interesu istine’, a mi bismo rekli u plasiranju poluinformacija i prezentiranju onog dijela zakona za koji oni misle da je u interesu JKP ‘Vodostan’) u kojem pokušavaju opravdati svoj postupak koji je doveo do pomora kompletnog ekosistema u rijeci Misoči na potezu ispod vodozahvata, mi i zakoni za reći imamo sljedeće:

Dio članka 35. Zakona o slatkovodnom ribarstvu glasi:

Fizičke i pravne osobe koje provode određene djelatnosti na vodotocima i akumulacijama i dovedu do pomora ribe, a za koju se utvrdi da su je prouzrokovali, moraju korisniku ribolovnog područja nadoknaditi štetu.

Izgradnja ili rekonstrukcija brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi može se obavljati pod uvjetima da se osigura nesmetano razmnožavanje ribe, zaštita ribljeg fonda i migracija ribe.

Ukoliko se ne osigura slobodna migracija ribe iz stavka 2. ovoga članka, investitor, odnosno drugi korisnik brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja, dužan je nadoknaditi pričinjenu štetu korisniku ribolovnog područja suglasno odštetnom cjeniku u ribarstvu i donijeti program revitaliziranja životnih zajednica i dovesti ih u odgovarajuće stanje, uz osiguranje kontinuiranog poribljavanja radi održavanja prirodne reprodukcije.

Isto tako, kaznene mjere predviđaju sljedeće:

Članak 52.

Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 8.000,00 KM kaznit će se pravna osoba za prekršaj ako:

12. svojom djelatnošću prouzrokuje pomor ribe (članak 35. stavak 1.);

20. postupi suprotno članku 46. stavak 1. toč. 1, 5, 6, 7, 9. i 10.

A stavak 9. članka 46. na koji se poziva stav 20. člana 52. kaže

Na ribolovnom području i drugoj ribolovnoj vodi zabranjeno je:

9. zatvarati, odvraćati i crpiti vodu iz ribolovne vode, ako to uzrokuje opasnost za opstojnost ribe;

A moramo napomenuti Upravu JKP ‘Vodostan’ i na članak 62. Zakona o vodama na koji se pozivaju, a gdje isti svjesno preskaču. Taj članak govori o ‘Ekološki prihvatljivom protoku’ i glasi:

(1) Ekološki prihvatljiv protok predstavlja minimalni protok koji osigurava očuvanje prirodne ravnoteže i ekosustava vezanih uz vodu.

(2) Ekološki prihvatljiv protok utvrđuje se na temelju provedenih istražnih radova i sukladno metodologiji za njegovo određivanje, utvrđenih propisom iz stavka 4. ovoga članka.

(3) Do donošenja propisa iz stavka 4. ovoga članka, ekološki prihvatljiv protok utvrđuje se na temelju hidroloških osobina vodnoga tijela za karakteristične sezone, kao minimalni srednji mjesečni protok 95%-tne vjerojatnoće pojave.

(4) Federalni ministar u suglasnosti s federalnim ministrom mjerodavnim za okoliš donosi propis o načinu određivanja ekološki prihvatljiva protoka. Ovaj propis naročito sadrži: metodologiju i potrebna istraživanja, uzimajući u obzir specifičnosti lokalnoga ekosustava i sezonske varijacije protoka i procedure određivanja ovoga protoka.

(5) Troškove potrebnih istraživanja snosi investitor odnosno korisnik.

Pitamo Upravu JKP ‘Vodostan’, imate li ovaj akt?

Pročitajte i:   Satnica III i IV kola Premijer lige BiH u mušičarenju

Šta kaže on, je li suho korito definisao kao minimalni protok?

Nadamo se da će inspekcijski organi čim prije primjeniti zakone kako treba i kazniti krivce, a ne selektivno, birajući određene članove koji idu u korist Upravi JKP ‘Vodostan’, kako su to oni uradili u svom saopštenju.

A za cjelokupan biljni i vodeni svijet rijeke Misoče ispod vodozahvata je već kasno.

I jedan savjet – promijenite pravika koji je ovo uzeo kao argument u Vašu korist:

Zakonom o vodama (Sl.novine FBiH br. 70/06) članom 47.stav (2) definisano je:

”Korištenje vode za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, sanitarne potrebe i potrebe protivpožarne zaštite ima prednost u odnosu na korištenje vode za ostale namjene iz člana 44. ovog Zakona”.

‘Korištenje vode’ se odnosi na korištenja koje čine fizička i pravna lica, a ne ribe i živi svijet vodotoka. Mi ne vršimo uzgoj ribe, to je njihov habitat.

P.S. Da vas podsjetimo kako obezbjeđujete ‘Ekološki prihvatljiv protok’ – ovo je fotografija od prije šest godina kada ste uradili istu stvar. Na njoj se vide daske i kamenje kojom ste i posljednju kap vode rijeke Misoče preusmjerili u rešetke vodozahvata.

Ejvalah Vam na saopštenju i svemu što radite.

Pokušaj pravdanja JKP ‘Vodostan’ d.o.o. pročitajte u nastavku:

Saopštenje za javnost povodom pisanja pojedinih medija vezano za vodozahvat Misoča

JKP ”Vodostan” d.o.o. Ilijaš u interesu istine i zaštite ugleda ove kompanije daje saopštenje za javnost a u vezi sa optužbama koje su upućene od strane Udruženja građana ”Bistro” u kome su označeni kao krivci zato što je rijeka Misoča presušila.   

Pročitajte i:   Održan Kup Saveza sportsko ribolovnih društava Ze-Do Kantona

-“Preduzeće vrši djelatnost vodosnabdijevanja građana općine Ilijaš iz rijeke Misoče, na zakonit način i u skladu sa Vodnom dozvolom br.UP-I/25-3-40-563-6/19 od 22.01.2021 godine,  u kojoj je dozvoljeno zahvatanje 150 l/s, a ovo Preduzeće zahvata u prosjeku 60 l/s što je manje od pola dozvoljene količine propisane dozvolom.

Zakonom o vodama (Sl.novine FBiH br. 70/06) članom 47.stav (2) definisano je:

”Korištenje vode za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, sanitarne potrebe i potrebe protivpožarne zaštite ima prednost u odnosu na korištenje vode za ostale namjene iz člana 44. ovog Zakona”.

U članu 44. Zakona o vodama navodi se: Korištenje vode, prema ovom Zakonu, obuhvata:

  1. Zahvatanje, crpljenje i upotrebu površinskih i podzemnih voda za različite namjene (snabdijevanje vodom za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, navodnjavanje i dr.),
  2. Korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije i druge pogonske namjene,
  3. Korištenje vode za uzgoj ribe,
  4. Korištenje vode za plovidbu,
  5. Korištenje vode za sport, kupanje, rekreaciju i druge slične namjene.

Posebno ističemo da kiša nije padala mjesecima, da su sva izvorišta na hirološkom minimumu kao i činjenicu da uzvodno od vodozahvata gradskog vodovoda Ilijaš postoje i drugi vodozahvati: dva izvorišta u Zubetima za naselje Budoželje, Kadarići, Ravne i Dole na teritoriji Vareša za njihove građane, te izvorište Mahmutović rijeka za naselje Župča, izvorište Zmajevac za naselje Slivno na teritoriji općine Breza,  što  sve skupa utiče na smanjenje kapaciteta i izdašnosti rijeke Misoče.

Zbog svega navedenog želimo da informišemo javnost da su kvalifikacije koje su iznesene na naš račun od strane udruženja ”Bistro”, u momentu kada smo zbog suše 24 sata dnevno provodili na terenu u cilju urednog vodosnabdijevanja građana Ilijaš, netačne  i  neutemeljene  i da su za cilj imale samo nanošenje štete i rušenja ugleda ovog Preduzeća”.

JKP ”Vodostan” d.o.o. Ilijaš

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.