Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Konkurs za izbor domaćina/suorganizatora 71. Svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak 2025. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH i dobivene organizacije 71. Svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak od FIPS Federacije, na prijedlog TK SRS BiH, Upravni odbor Sportsko ribolovnog saveza BiH, dana 31.05.2023., objavljuje

KONKURS/NATJEČAJ ZA IZBOR DOMAĆINA/ SUORGANIZATORA 71. SVJETSKOG PRVENSTAVA U DISCIPLINI „LOV RIBE UDICOM NA PLOVAK“ 2025. GODINE

 1. OPŠTI USLOVI KONKURSA
  • Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva, koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu za narednu i tekuću godinu, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
  • Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti sportsko ribolovno društvo koje je prema entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan, sa nadležnim Ministarstvom.
 1. USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD/USR) MORA ISPUNITI
 • Svaki kandidat za domaćina/suorganizatora prvenstva mora ispuniti uslove da zajedno sa Sportsko ribolovnim savezom BiH bude tehnički suorganizator i domaćin  Svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak:
 • Da bi SRD/USR i opština ili grad kandidat za domaćina 71.Svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak postao zvanični domaćin i suorganizator svjetskog prvenstva pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove koje propisuje FIPS_ed federacija za ovakve manifestacije i uslove koje je propisao Sportsko ribolovni savez BIH, ovim Konkursom. Kandidat SRD/USR  i opština ili Grad domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ ponudi za domaćina  potvrdi da može osigurati i slijedeće:
 1. Smještaj max. 35 reprezentacije 35 x 8 ….…..…………….. 280 učesnika;
 2. Smještaj zvaničnika FIPS-ed ………………………………… 3 osobe;
 3. Smještaj zvaničnika SRS BiH ………………………….…… 7 osoba;
 4. Smještaj reprezenzacije BiH ………………………. ………….…. 8 osoba;
 5. Smještaj angažovanih sudija………………………………………….. 10 osoba;
 6. Osigura ujednačenu takmičarsku stazu, približno jednakih uslova, minimalne dužine cca 4000 metara – za 5 sektora. Minimalna širina takmičarske staze mora iznositi 25 metara, dubina vode bi morala  iznositi najmanje 1,5 metra cijelom dužinom takmičarske staze. Za svakog takmičara mora biti osiguran prostor za takmičenje ( boks)  od najmanje 10 metara, najviše 20 metara,  a  minimalna dubina boksa mora biti 20 metara. Svaki prostor za takmičenje (boks) mora biti dobro označen i uređen tako da je odvojen od gledatelja; zato      se može upotrijebiti ograda ili se prostor može označiti konopcima ili na neki drugi vidljiv način (boja i sl.). Duž čitave takmičarske staze osigurati pristupni put do prostora za takmičenje (boks)
Pročitajte i:   PREDSTAVLJAMO: Pribor i oprema za ribolov 'Fleshpot' doo Sarajevo

Tačne dimenzije prostora za takmičenje (boks) dogovorit će se zajedno sa tehničkom komisijom.

 1. Osigura rezervnu takmičarsku stazu u slučaju da neka od staza postane neupotrebljiva za vrijeme takmičenja zbog nevremena;
 2. Osigura salu za sastanke kapetana ekipa za 40 ljudi i video zid, i razglas u sali;
 3. Osigura prostor za rad Press centra (10 ljudi);
 4. Ponudi nivo vlastitog učešća SRD/USR i općine ili grada u pripremi i organizaciji otvaranja prvenstva i da lokaciju otvaranja prvenstva sa opisom (otvoreni prostor ili varijanta sala). U ponudi dati prijedlog kulturno zabavnog programa od 1-1,5 sati, predstavljanje SRD/USR i općine ili grada domaćina;
 5. Ponudi lokaciju zatvaranja prvenstva uz kulturno zabavni program-podjela medalja te ponuditi prostor gdje bi se to obavilo (otvoreni prostor- varijanta u slučaju nevremena sala);
 6. Osiguranje banket sale za smještaj 300 gostiju na završnom banketu i predložiti zabavni program;
 7. Ponudi brzi Internet u Press centru prvenstva 7 dana rada 24 sata;
 8. Dati detaljan opis takmičarske staze, karakteristike rijeke, podaci o dubini, vrstama riba, lovostajima u vrijeme prvenstva, i dr;
 9. U ponudi dati podatke o načinu angažiranja MUP-a , PTT , Doma zdravlja u samoj organizaciji prvenstva (dežurstvo i pomoć);
 10. Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima SRD/USR
 11. Dati pismenu Izjavu da može osigurati potreban broj kandidata za polaganje sudijskog ispita uz predhodnu edukaciju i spremanje od strane Saveza BiH;
 12. Priložiti reference u organizaciji dosadašnjih međunarodnih natjecanja;
 13. Pismeno se izjasniti da će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD/USR i opštine ili grada i potpisati sa Savezom BiH;
 14. Dati izjavu da će u vrijeme inspekcijskog pregleda takmičarska staza biti ekološki očišćena i u takvom stanju kako bi zadovoljila i dobila prolaznu ocjenu inspekcijskog tima da se na njoj može takmičiti i održati 71. Svjetsko prvenstvo.
Pročitajte i:   Više od 300 osoba će 21. aprila čistiti jezero Modrac, žele mu vratiti stari sjaj

Takmičenje će se održati u periodu (juni-septembar)  2025. godine prema opštoj satnici.

POSEBNI USLOVI KONKURSA/NATJEČAJA:

Pored uslova iz Konkursa SRD/USR, kandidati za domaćina 71 . Svjetskog  prvenstva moraju uz aplikaciju priložiti i slijedeće:

 1. Odluku  SRD kojom se kandiduje za domaćina/suorganizatora, da podržava organizaciju i prihvata da bude domaćin takmičenja, a njegova opština ili grad oficijelno mjesto smještaja takmičara, te da prihvata uslove i odredbe date u konkursu/natječaju Saveza BiH za domaćina takmičenja;
 2. Podrška lokalne zajednice SRD kao domaćina/suorganizatora Svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak  2025. godine.

Aplikacija za domaćina 71. Svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak 2025. godine u BiH, podnosi se isključivo u pisanoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata urađena u Power Pointu na CD-u sa slikama i podacima, dostavljena na adresu:

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica: Ive Andrića 4, 71 123 Istočno Sarajevo
sa naznakom: Konkurs za domaćina/suorganizatora 71. Svjetskog prvenstava  u disciplini „Lov ribe udicom na plovak“  2025.  godine  “NE OTVARATI”

Konkurs/natječaj ostaje otvoren do kraja 2023. godine, a aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 31.12.2023. godine.
Svi kandidati SRS/USR  za domaćina/suorganizatora  71. Svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak 2025.  godine, biti će pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biti će objavljen na WEB portalu SRS BiH, SRS F BiH, SRS RS, važnijim WEB portalima koji tretiraju ribolov u BiH, te direktno dostavljen SRD/USR  koja nakon objave na WEB portalu SRS BIH, izraze želju da im se isti e-mail poštom dostavi smatrajući da mogu konkurirati jer ispunjavaju uslove konkursa/natječaja.

Sve ostale informacije mogu se dobiti kod sekretara SRS BiH na tel: 065 521-686 ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

PREDSJEDNIK SRS BIH, Mulahalilović Bakir

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.