Konkurs za izbor domaćina (suorganizatora) i takmičarskih staza za takmičenja SRS BiH u 2024. godini

Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH, odredbi Pravilnika  o organizovanju sportsko-ribolovnih takmičenja, važećih takmičarskih normativa Saveza, na prijedlog Takmičarske komisije,  Upravni odbor SRS BiH raspisuje:

KONKURS/NATJEČAJ ZA  IZBOR DOMAĆINA – SUORGANIZATORA  I TAKMIČARSKIH STAZA ZA TAKMIČENJA  U 2024. GODINI 

OPŠTI USLOVI  KONKURSA

 • Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva, koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu za 2023. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
 • Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti Sportsko ribolovno društvo koje je prema  entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan,  sa nadležnim Ministarstvom .

USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD/USR) MORA ISPUNITI

Da bi SRD/USR kandidat za domaćina  postao zvanični domaćin i suorganizator,  pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove   koje je propisao SRS BiH za ovakve manifestacije.  Kandidat domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ponudi – za domaćina potvrdi da može osigurati slijedeće:

 • Smještaj takmičara,sudija i drugih lica koja provode ovo takmičenje ( Troškove snose učesnici ).
 • Da osigura takmičarsku stazu za treninge i takmičenje.
 • Da osigura salu za sastanke kapetana ekipa.
 • Da ponudi nivo vlastitog učešća SRD i Općine ili Grada u pripremi i organizaciji otvaranja i zatvaranja takmičenja
 • Dati detaljan opis i karakteristike takmičarske staze sa podacima o dubini  vode i vrstama riba.
 • Da izvrši najavu održavanja takmičenja i obezbijedi dežurstvo Policije
 • Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima u svom i okolnim SRD/USR.
 • Priložiti  reference u organizaciji dosadašnjih društvenih ili međunarodnih  takmičenja ( samo pobrojati );
 • Pismeno se izjasniti da  će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD/USR, Opštine ili Grada i potpisati sa Savezom BiH;
 • Dati  izjavu da će prihvatiti  da u koliko se za to ukaže potreba omogućiti pregled takmičarske staze i uvid u drugo ponuđeno svojom prijavom.
Pročitajte i:   Kalendar takmičenja Sportsko ribolovnog saveza BiH za 2024. godinu

Aplikacija za domaćina se podnosi  isključivo u pisanoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata, prostora predviđenih za otvaranje i zatvaranje prvenstva i smještajnih sadržaja na adresu:

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica Ive Andrića 4.  71 123 Istočno Sarajevo
sa naznakom:    KONKURS  ZA  IZBOR DOMAĆINA/SUORGANIZATORA  TAKMIČARSKIH STAZA ZA TAKMIČENJA U 2024. GODINI.

Aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 13. februara 2024. godine.
Svi kandidati (SRD/USR) biće pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biće objavljen na WEB stranici SRS BiH.

Sve  ostale  informacije  mogu  se  dobiti  kod sekretara  SRS BiH  na  tel:  065  521-686;   ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

Predsjednk TK, Ernisa Erna Kardaš
PREDSJEDNIK SRS BIH, Danijel Kobaćić

PRILOG :

 • Prijedlog kalendara SRT za 2024.
 • Prijava za izbor takmičarskih staza u 2024. godini

Konkurs za domaćina-suorganizatora takmičenja i izbor takmičarskih staza 2024.
Prijava takmičarske staze za 2024. godinu
Prijedlog Kalendar takmičenja za 2024. godinu SRS BIH sa terminima

Pročitajte i:   Kalendar takmičenja Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu
BILTEN SRS BIH ZA 2023 FINAL

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.