Obilaskom terena, predstavnici Centra za životnu sredinu utvrdili su da je Sana vidljivo zamućena i da veliko zagađenje dolazi od pritoke Sane, rječice Medljanke, u koju kroz vodotok Grabovac vjerovatno stižu sve otpadne materije i teški metali koji se spiraju sa obližnjeg rudnika uglja Medna, u istoimenom selu.

– Rijeka Sana, koja je prema Uredbi o klasifikaciji vodotokova okarakterisana kao voda I kategorije kvaliteta, sada trpi ogromne posljedice, jer u nju dospijevaju opadne vode i to sa obližnjeg rudnika koji se karakteriše kao relativno “mali” rudnik. Možemo samo zamisliti kakve posljedice dolaze od velikih rudnika – ističe Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu.

Stanovništvo iz općina uz Sanu strahuje za svoje zdravlje, posebno oni koji žive na obalama ove rijeke ili su skoro svakodnevno vezani za nju.

Navode da se ne osjećaju bezbjedno, jer nemaju odgovore na pitanje šta uzrokuje zagađenje.

Ribari sa ove rijeke ističu da su im narušene aktivnosti i svi benefiti koje ta rijeka donosi, ne samo njima nego i svim drugima koji na neki način uživaju tu rijeku i kojima ona donosi određene benefite.

Pročitajte i:   SRD Ključ: Izvršeno poribljavanje Sane i Sanice

Centar za životnu sredinu je poslao dopis nadležnoj inspekciji za izlazak na teren i zatražio hitno uzorkovanje vode kako bi se utvrdio stepen zagađenja – navodi se u saopćenju.