Crna rijeka

Crna rijeka izvire ispod obronaka Jahorine i Trebevića.

Voda rijeke je izuzetno čista tako da je planirano njeno iskorištenje u svrhu snabdjevanja Sarajeva vodom za piće, izgradnjom brane i postrojenja te priključenjem na vodovodnu mrežu. Sličan projekat je planiran i na rijeci Bijeloj, lijevoj pritoci Željeznice koja utiče nekoliko kilometara nizvodno od ušća Crne. Oba projekta su od izuzetnog značaja za snabdjevanje Sarajeva pitkom vodom ali po cijenu uništenja dva najljepša riječna i prirodna revira šireg područija grada Sarajeva.