Paljanska Miljacka

Paljanska Miljacka (12,9km) izvire u Palama (Begovina, nadmorska visina 1010m). Mokranjska Miljacka (20,5km) izvire u Kadinom Selu (nadmorska visina 1135m). Nekoliko kilometera istočno od Sarajeva u selu Dovlići, ove dvije pritoke se spajaju u Miljacku. Dalje Miljacka teče (21,2km) na zapad, u Sarajevo, odakle nastavlja svoj put prema rijeci Bosni u koju se uliva (Butile, nadmorska visina 490m).

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na: bistrobih@gmail.com