Rijeka Japra

Dolina Japre jedan je od najznačajnijih rudarsko–topioničarskih kompleksa antičkog doba na prostoru BiH. Podiglo ga je staro ilirsko pleme Japodi, po kojima je Japra dobila ime, prije više od 2000 godina, a znatno ga razvili Rimljani. Istraživanja su obavljana sve do 1963. godine u Blagaj Japri, Maslovarama, Donjim Agićima – Čelopeku i Gradini kod Ćela. Došlo se do senzacionalnih arheoloških otkrića. Nažalost, zbog nedostatka sredstava, sve što je otkriveno zatrpano je i razbacano, osim pojedinih pokretnih spomenika koji su u obliku eksponata preneseni u Zemaljski muzej u Sarajevu. Kada bi se sakupili i vratili spomenici i predmeti odneseni sa ovog područja, među kojima je skulptura rudara iz četvrtog vijeka, nadgrobni spomenici, alatke, hladno oružje, kućni predmeti i rudarska oruđa iz antičkog doba, u dolini Japre mogao bi se urediti jedinstven arheološki park u BiH.

Dolina Japre nalazi se u sjeverozapadnom dijelu RS i BiH. To je područje ispod planine Grmeča i prostire se između rijeka Sane i Une na nadmorskoj visini od 100 do 800 m. Raspolaže kvalitetnim zemljištem i povoljnom klimom, bogatim biljnim i životinjskim svijetom. Ima prirodne uslove za ratarsku, stočarsku i voćarsku proizvodnju, kao i za razvoj seoskog i ribolovnog turizma. Rijeka Japra nudi sportskim ribolovcima mnogobrojne riblje vrste, kao što su: mladica, pastrmka, štuka, mrena, klen, grgeč i plotica.

Okružena blagim proplancima Podgrmeča, protkana bistrim izvorima i nemirnim tokovima planinskih potočića koji se slivaju u čarobnu ljepoticu Japru, dolina ove rijeke liči na prekrasnu prirodnu bajku koja će uskoro prerasti u turističku oazu aktivnog odmora za mnogobrojne goste iz obližnjih gradova banjalučke i bihaćke regije, ali i privlačno mjesto za učenje i zabavu školske i studentske omladine.

Tokom avgusta 2009. g. u potpunosti je završeno asfaltiranje puta dolinom Japre: od Blagaja, gdje se Japra ulijeva u Sanu, preko Donjih Agića, Budimlić Japre i Dubovika pa sve do Hašana, rodnog mjesta poznatog književnika Branka Ćopića, i susjednog sela Majkić Japre gdje na Radanovom polju, ispod Grmeča, izvire ova bistra i nestašna planinka Japra. Što se komunalne infrastrukture tiče, ostaje još da se poboljša snabdijevanje zdravom i pitkom vodom, koje u užem okruženju ima u izobilju, zatim stabilniji napon električne energije, kao i obezbjeđenje stabilne telefonske linije.

U Donjim Agićima djeluju Osnovna škola “Branko Ćopić”, pošta, ambulanta i Opšta zemljoradnička zadruga “Agrojapra”. U pogledu jačanja proizvodne orijentacije ovog kraja kao važnog segmenata za seoski turizam, zadruga je pokrenula i razvila raznovrsnu poljoprivrednu proizvodnju kod seoskih domaćinstava, kao i finalne proizvode u zadružnim pogonima. Idući u susret pripremama za seoski turizam, Agrojapra je preduzela i nekoliko koraka na stvaranju uslužne infrastrukture za potencijalne goste seoskog turizma: izgradila vodenicu na rijeci Japri sa kupalištem, koja predstavlja turističku atrakciju, a sama po sebi je i obrazovni ekološki centar, rekonstruisala, opremila i pustila u rad zadružni restoran “Breza” sa 80 stolica i fontanom, izgradila benzinsku pumpu koja radi u dvije smjene i otvorila mini market.

U narednom periodu svoju energiju usmjerićemo na pripremanje stanovništva i zadruge za ovakvu značajnu dodatnu aktivnost. U tom cilju započeli smo rekonstrukciju objekta za Seosko zadružni dom koji će služiti za obrazovanje, kulturu i zabavu stanovništva, naročito omladine. U okviru ovog jedinstvenog centra za kulturu i obrazovanje realizovaćemo projekte edukacije poljoprivrednika za bavljenje seoskim turizmom. Posebnu pažnju posvetićemo stvaranju smještajnih kapaciteta u seoskim domaćinstvima, usavršavanju raznih domaćih specijaliteta zdrave hrane, izgradnji zelenih pješačkih i biciklističkih staza, organizovanju raznih aktivnosti u prirodi Podgrmeča i Potkozarja, kroz izletnički, a zatim za vikende i praznike, i boravišni seoski turizam.

Preuzeto sa: http://agrojapra.net/seoski_turizam.html

 

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na