Rijeka Krupa

Rijeka Krupa izvire ispod Velebita, probija se kroz duboke usjeke u stijenama i predstavlja pravi biser. Voda je čista i bistra . Na svom putu prema Zrmanji prolazi pokraj manastira Krupa.Rijeka Krupa ima svoju pritoku Krnjezu.Izvire iz ogromne spilje u podnožju Velebita i nakon kratkog toka ulijeva se u Krupu. Krnjeza je vjerojatno najkraća i najljepša rijeka u Hrvatskoj, duga svega 600m.Ta mala rječica duboka je na mjestima do 45 m, vrlo hladna i bistra, izvrsna za piće.

Preuzeto sa: http://www.komazec.com/zrmanja.htm