Rijeka Mrtvica

Rijeka Mrtvica protječe središnjim dijelom Kupreškog polja.Ukupna dužina toka koji ne presušuje iznosi oko 9,41 km (Ribolovna osnova RU Pastrva, 2009.). Čine je mnoge pritoke od kojih su najznačajnij: Karićevac, Jazmak i Smrdelj.

Ponori rijeke Mrtvice se nalaze na dva značajna mjesta. Prvi ponor (sliv prema Jadranskom moru) se nalazi u zapadnom dijelu Kupreškog polja, podno planine Kurljaj dok se drugi ponor (sliv prema Crnome moru) nalazi u sjevernom dijelu Kupreškog polja, te ovaj tok Mrtvice ima karakter povremene tekućice (presušuje).

U nekim literaturama se navodi da se kada je riječ o slivu u Crno more zapravo ne radi o rijeci Mrtvici nego o rijeci Mrtvaji. Glavni ponor rijeke Mrtvice ima geografski naziv „Ponori“. Ponori se nalaze blizu zapadnog ruba Kupreškog polja, podno planine Kurljaj, a cijeli kompleks ponora se nalazi na površini od oko 0,4 ha.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na: bistrobih@gmail.com