Rijeka Prača

 

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
1460 329 1131 56,9 56,9

Prača je rijeka u BiH, lijeva pritoka Drine. Izvire (Vrelo Prače) na sjevernim padinama Jahorine na 1540m nadmorske visine. Protiče kroz naseljena mesta: Podgrab, Prača, Renovica, Mesići i Ustiprača gdje se ulijeva u Drinu. Veća pritoka je Rakitnica, koja protiče kroz Rogaticu.

Dolinom Prače je prolazila i uskotračna željeznička pruga SarajevoUžice, koja je ukinuta 1974.[1] godine. Prugu je izgradila Austro-Ugarska 1906. godine.

Brana HE Mesići

U Mesićima se nalazi hidroelektrana, izgrađena 1950. godine. Visina brane je 12.8, a dužina 36m. Akumulacija ima korisni volumen od 50.000 m³. Instalirana su dva agregata ukupne snage 3.1 MW, a godišnja proizvodnja premašuje 21 GWh.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na: bistrobih@gmail.com