Rijeka Ričina

Rijeka na području Grobnika koja teče cijele godine samo po ljeti na određeni period stane vrlo su male temperature

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na