Rijeka Sutjeska

Rijeka Sutjeska se nalazi u sjevernom dijelu Istočne Hercegovine i lijeva je pritoka rijeke Drine. Rijeka Drina pripada Crnomorskom slivu. Na rijeci Sutjesci projektom su predviđene tri male hidroelektrane. Na slici je prikazan njen podužni profil, kao i lokacije gdje su predviđene male hidroelektrane, sa karakteristikama padavina i temperatura na ovom slivu.

Planirane male hidroelektrane: Sutjeska S-1 Sutjeska S-2 Sutjeska S-2a Sutjeska S-3 Hrčavka S-H-2 Jabučnica S-J-K-1 Jabučnica S-J-1a Jabučnica S-J-1b Jabučnica S-J-2 Jabučnica S-J-3 Suha Suha S-S-1 Suha S-S-2 Suha S-S-3 Suha S-S-4 Klobučarica S-K-J-1 Klobučarica S-K-1a

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na