Rijeka Tolisa

 

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
440 81 359 56,2 56,2

Tolisa je rijeka na sjeveru Bosne i Hercegovine, desna pritoka Save. Na ušću ove rijeke u Savu smješteno je i selo Tolisa, koje je naziv dobilo po rijeci.[1]

Rijeka je duga 56,2 km.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na