Rijeka Turjanica

turjanica-8

“Rijeka Turjanica je nepredvidljiva pa joj ljudi mnogo ne vjeruju. Zna se začas od potoka pretvoriti u nabujalu neman i sve na šta naleti odnijeti u hladni Vrbas. Možda je tako nepredvidljiva bila i zvijer turjak koja je nekada živjela po ovdašnjim šumama.”

Preuzeto sa: www.josavka.com

Fotografije poslao Goran Šolaja

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na