Rijeka Usora

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
880 145 735 82,0 82,0

httpv://www.youtube.com/watch?v=ZWHZVt7VOm0

httpv://www.youtube.com/watch?v=KQEtm_OFyb0

Piše: Vedran Vasiljević
Nastaje ispod vrha Očauš, planinskog masiva Borija sa desne i planine Vlašić sa lijeve strane, spajanjem dvije male riječice Penava i Mihajlovac i kreće na svoj put dug 82km do grada Doboja gdje se ulijeva u rijeku Bosnu.
Usora je većim dijelom bujičasta rijeka prosječne širine oko 10 m, dok dubina varira, a najdublji virovi su oko 3-4m. Mještani dio rijeke od izvora pa do grada Teslića zovu Velika Usora gdje dobija pritoku Malu Usoru i nadalje se tok zove samo Usora.
Usora se u ranijoj bosanskoj istoriji ubrajala u zlatonosne rijeke, a vjeruje se da je to i dalje u svom gornjem toku skupa sa mnogobrojnim većim i manjim pritokama i potocima.
Što se tiče ribljeg fonda u izvornom dijelu pa do mjesta Studenci (oko 40km toka čiste planinske vode), nastanjena je potočna pastrmka, a zatim klen, škobalj, krkuša, potočna mrena, mrena, plotica, gagica(lokalni naziv jošavka), uklija(lok.bijelić) i bjelica.
Taj dio toka pa do grada Teslića je i najljepši za ribolov, jer je voda čista, riba zdrava i odlično se bori.U Tesliću Usora dobija i prvog velikog stogodišnjeg zagađivača – hemijsku industriju “Destilacija” koja se bavi destilacijom drveta i svu svoju industrijsku vodu neprečišćenu ispušta u rijeku, tako da smo ranije, dok je radila punim kapacitetom, imali 2-3 puta godišnje trovanje ribe. Nisu pomagale ni tužbe RSD Usora protiv tog giganta, a riba lovljena nizvodno je imala miris esencije (sirćeta).Sada rade sa četvrtinom proizvodnog kapaciteta pa su i trovanja malo smanjena.
Većim dijelom rijeke gazduje SRD Usora koje sa dva redovna kontrolora i desetak volontera odlično štiti riblji fond. Za vrijeme ratnih dešavanja u BiH i javašluka na vodi, riba je skoro uništena bombama i raznoraznim sredstvima (struja, mreže i t.d.) ali se riblji fond oporavio tako da mogu prijatno iznenaditi i ulovi klena preko 1kg kao i škobalja i mrene.