S.R.D. “Šaran” Pelagićevo

Posjetite stranicu udruženja

Na osnivačkoj skupštini održanoj 25. 07. 2004.godine, osniva se DRUŠTVO SPORTSKIH RIBOLOVACA “ŠARAN” Pelagićevo, čija aktivnost na ovom jezeru ima za cilj unapredjenje i zaštitu ribljeg fonda, planiranje, razvoj i propagiranje sportskog ribolova i ribolovnog turizma, takmičarske aktivnosti u ribolovnom sportu, te ubrzano priključenje svjetskim tokovima zaštite čovjekove prirodne okoline.

Sve dosadašnje aktivnosti, društvo je provodilo sistematski u djelo, zasnovane na naučnim dostignućima iz oblasti ihtiologije i pod stalnim su nadgledanjem kvalifikovanih lica, od kojih su neki i osnivači ovog društva. U skladu sa hidrološkim i fizičkim karakteristikama vode, mikrobiološkim pokazateljima, postojećim sastavom ribljeg fonda, te mogućnostima prirodnog mrijesta i prirasta ribe, ovo udruženje je uz dosta velike napore u 2004 i 2005.godini izvršilo nekoliko poribljavanja, naseljavanja prirodne hrane za ribu i stvaranja boljeg sveukupnog ambijenta za normalan rast, razvoj i zajedničku simbiozu svih vrsta riba koje nastanjuju ovo jezero.

Poribljavanje je izvršeno sa 1000 kg amura težine od 2 do 7 kg, 1500 kg šarana težine od 2 do 5 kg, 50 kg štuke prosječne težine oko 1 kg, 25 kg deverike i sa nekoliko komada tolstolobika težine oko 1 kg.

Na jezeru je uspostavljena ribočuvarska služba koja obavlja blagovremenu i efikasnu kontrolu sportskih ribolovaca te u okviru svojih ovlaštenja i zadataka obavlja poslove planskog hranjenja ribe, preciznu evidenciju ulova po vrsti i težini ulovljenih primjeraka, brine o čistoci kompleksa jezera.

Ribolov se vrši isključivo na označenim ribolovnim pozicijama koje su numerisane i udaljene jedna od druge 50 metara, kako bi se otklonile moguća ometanja medju ribolovcima.

DSR “Saran” je u 2005.godini organizovalo i prvo promotivno takmičenje u lovu šarana savremenim metodama na teritoriji BiH, kao i nekoliko ekipa iz susjednih zemalja. U svrhu omasovljenja i popularizacije modernog šaranskog ribolova , te organizacije nekoliko velikih takmičenja medjunarodnog karaktera kao afirmacije ribolovnog turizma u narednom periodu, društvo je u martu 2006.godine obavilo poribljavanje sa oko 2000 kg šarana, prosječne težine oko 10 kg, te u maju sa oko još 250 kg šarana i 250 kg amura, pretežno težine od 8 do 12 kg, te nekoliko komada šarana i soma, što uz postojeće kapacitete ribljeg fonda ovo jezero čini još atraktivnijim, kako za takmičarski, tako i za slobodni ribolov.

U julu 2005 i maju 2006 godine na ovom jezeru održana su kola šaranske lige BiH u organizaciji Ribolovnog saveza BiH. U junu 2005 održan je PRVI TRADICIONALNI CARP CUP PELAGIĆEVO.

U 2006.godini ovaj CARP CUP biće održan u dane 23,24 i 25 juna, te je planirano da se ovaj kup održava svake godine u mjesecu junu.

Od samog pocetka kampanje, očuvanja kompleksa jezera, kao prirodnog bisera u srcu Posavine koji nudi neograničene mogućnosti, prije svega u smislu modernog šaranskog ribolova, ideja vodilja ribolovaca, odnosno ljudi koji su pokrenuli ovu kampanju je deviza koju već dugo propagiraju mnoge šarandzije širom svijeta- “UHVATI I PUSTI” (CATCH & RELEASE).

U nadi da će sve više voda u BiH biti zaštićeno na ovakav ili sličan način, i da savremeni čovjek neće okrenuti ledja prirodi i da će i budućim generacijama omogućiti da je gledaju istim očima kao i mi, pozivamo sve istinske zaljubljenike u prirodu i ribolovni sport, željne odmora u prirodi i uživanja u čarima vrhunskog ribolova da posjete jezero Pelagićevo i da se uvjere u svu njegovu ljepotu.

Uvjerimo se u blagodeti prirode,
vratimo joj ono što je njeno,
vratiće nam višestruko.

BISTRO !

Adresa: Žabar bara-Šljunkar, 76256 Pelagićevo
Telefon: 065/898-846
e-mail: pelagice@srsbih.com