Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Moderator/ica: emin

Odgovori
Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la senad » 19 lis 2010, 18:35

Veca slika Ladjenica.JPG
Naslov je naziv projekta Udruženja sportskih ribolovaca “Sarajevo 1906″ koji je u fazi realizacije.Do sada, svi nadležni su dali verbalnu podršku, dok finasijska, po običaju, kaska.
Upravni odbor Udruženja je pokrenuo i uradio mnoge stvari, poput izrade Studije, Idejnog projekta “Ribarske oaze”, za šta su utrošena povelika sredstva, koja će se, nadati se isplatiti, jer realizacijom ovog projekta svi ribolovci u Sarajevu (kojih nije mali broj) bi imali tu malu oazu, a ista bi, vjerujem, postala kvalitetna takmičarska staza, te i malo izletište svih sarajlija.
Slijedi izvod iz Studije sa više detalja o planovima i do sada urađenom


Sarajevski kanton, odnosno Grad Sarajevo kao urbani prostor i pored relativno velikog broja rijeka i značajnog broja članova udruženja sportskih ribolovaca nema organizovanog uređenog prostora uz neki vodotok za bavljenje ribolovom kao hobijem, rekreacijom i u sportsko-takmičarskom obliku.
Poznato je da je ribolov jedna od najstarijih navika ljudi kao oblik preživljavanja, rekreacije pa i sportsko takmičarski boravak u prirodi, pored vode, na vodi i u vodi.
Udruženje sportskih ribolovaca (U.S.R.) „Sarajevo-1906“ Sarajevo dobilo je na korištenje ribolovno pravo na ribolovnom području IV na području Kantona Sarajevo, od strane Kantonalnog ministarstva privrede. Ovo ribolovno područje obuhvata i rijeku Bosnu od ušća Zujevine do mosta u Reljevu, odnosno i predmetno područje korita rijeke Bosne – Lađenica u naselju Dobroševići, Općina Novi Grad, Sarajevo
Članovi USR „Sarajevo-1906“ na lokalitetu Lađenica namjeravaju izgraditi ribarsko takmičarsku stazu sa potrebnim pratećim sadržajima u dužini od oko 400 m. U tom cilju poduzeli su i prve korake na izradi projektne dokumentacije, odnosno izradi Idejnog projekta za ribarsku stazu u dvije varijante (varijante A i B).
ladjenica.JPG


Predmet ove Studije je izgradnja ribarsko takmičarske staze sa pratećim sadržajima po Varijanti B.Takmičarska staza namijenjena je održavanju takmičenja u sportskom ribolovu svih kategorija (invalidna lica, paraplegičari, seniori, juniori, žene i muškarci, te djeca svih uzrasta kao i mala škola ribolova).
Naručilac je tokom mjeseca juna 2010. godine zatražio stručno mišljenje na Idejni projekat „Ribarske oaze“ Lađenica od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Zavod je sa aspekta provedbeno planske dokumentacije dao pozitivno stručno mišljenje za Idejni projekat, uz uslov da se prethodno pribave saglasnosti iz Agencije za vodno područje rijeke Save i JP Autoceste FBIH
Naručilac se 04.08.2010. godine obratio i Općini Novi Grad Sarajevo (općinskom načelniku) sa pismom namjere i molbom za pokretanje inicijative prema Općinskom vijeću da se predmetna lokacija dodijeli na korištenje USR.
Na zahtjev naručioca – USR „Sarajevo-1906“, izvršilac Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu pripremio je Studiju, te izvršio:
- terensko rekognosciranje,
- analizu i interpretaciju postojećih podataka, te
- izradu dokumenta Studije.
2 PODACI O LOKALITETU I POLOŽAJU OBJEKTA
2.1 Opće karakteristike
Lokacija na kojoj se planira graditi „Ribolovna oaza“ Lađenica, smještena je u sjeverozapadnom dijelu Sarajeva, na području naselja Dobroševići, Općina Novi Grad Sarajevo, oko 1.300 m nizvodno od ušća rijeke Miljacke u rijeku Bosnu.
Predmetni meandar rijeke Bosne, formiran je u aluvijalnoj dolini i obodnom području prve riječne terase rijeke Bosne.
Kroz ovaj prostor je planirana izgradnja autoputa na koridoru Vc – dionica Obilaznice oko Sarajeva na potezu Jošanica – Vlakovo
karta ladjenica.JPG
Početkom 2008. godine počela je izgradnja Sarajevske obilaznice u sklopu Koridora Vc. Na predmetnom području obilaznica je trasirana blizu korita rijeke Bosne, i presjeca meandar rijeke.
Trup obilaznice presijeca meandar na dva mjesta na kojima su ugrađeni propusti Ø 800 mm za potrebe propuštanja vode koja će se nalaziti u koritu meandra .
Mikrolokalitet gdje trasa Sarajevske obilaznice u izgradnji presijeca predmetnu lokaciju prikazan je na slici

Takmičarska staza se planira izvesti na meandru-starom koritu rijeke Bosne. Ovdje je potrebno naglasiti da se predmetni objekat nalazi u zaštitnom pojasu autoputa na koridoru Vc (Sarajevske obilaznice) te da je potrebno tražiti odobrenje od nadležnog upravitelja ceste u postupku izdavanja odobrenja za građenje ili urbanističke saglasnosti, kako je i navedeno u Stručnom mišljenju općinske službe za urbanizam i stambene poslove.
U jesen 2008. godine Civilna zaštita Kantona Sarajevo vršila je čišćenje korita rijeke Bosne od otpadnog materijala i rastinja – drveća na obalama. Cilj tih radova je bio da se poveća proticajni profil korita rijeke Bosne i smanji mogućnost izlijevanje iz korita na tom području koje se zna desiti i dva puta godišnje. U sklopu čišćenja rijeke Civilna zaštita je na dijelu meandra izvšila „prosijecanje novog korita rijeke“ po Idejnom projektu.
Poslije prokopavanja – presjecanja meandra izvršilo se uređenje i osiguranje obale. Uređenje obala je urađeno materijalom iz iskopa tako da je rijeka u kratkom periodu uzurpirala te obale i napravila svoje korito. Prirodni materijal je nestabilan i podložan podlokavanju.
Nadalje, sa jugoistočne strane objekta „Ribarska oaza“ planira se izvršiti uređenje glavnog toka rijeke Bosne prema „Glavnom projektu – Uređenje rijeke Bosne od mosta na magistralnom putu M-17 do Plandišta“ (septembar 2009. godine) .
Glavni tok rijeke Bosne na tom potezu je izmješten i na njemu je predviđen trapezni profil koji je kombiniran s nagibima kosina 1:2. Prirodni meandar koji je presječen će ostati “živi organizam sa svojim prirodnim stanjem korita”, iz kojeg će se obalne vode, velike vode i atmosferske vode slijevati u glavni tok rijeke Bosne.
Sa jugozapadne strane meandra se nalazi poljoprivredno dobro i lokalni put iznad kojeg se nalazi individualno stambeno područje.
Trenutno, korito rijeke Bosne u meandru zagađeno je velikim naslagama mulja, kao i drugog kabastog otpada koji se godinama taloži na tom dijelu rijeke.

3 OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA I TEHNOLOŠKOG POSTUPKA AKTIVNOSTI

USR “Sarajevo-1906″ Sarajevo želi izgraditi certificiranu takmičarsku stazu za održavanje takmičenja u sportskom ribolovu svih kategorija (invalidna lica, paraplegičari, seniori, juniori, žene i muškarci te djeca svih uzrasta kao i mala škola ribolova).
Kao podlogu za izradu ove Studije, Naručilac je Izvršiocu dostavio projektnu dokumentaciju za objekat „Ribarska oaza“ Lađenica izrađenu na nivou Idejnog projekta u dvije varijante, A i B. Idejni projekat izradio je M design, d.o.o., Sarajevo.
Prema Idejnom projektu, prva varijanta (A) „Ribarske oaze“ Lađenica sadrži:
• takmičarsku stazu u dužini cca 400 m,
• pješačko biciklističku stazu u istoj dužini,
• ulaznu partiju, rampu, sanitarni čvor sa odgovarajućom septičkom jamom, kontejner za smeće sa rješenjem rasvjete – otvorenog prostora,
• manji otvoreni natkriveni prostor za sudijske timove sa uređenim ognjištem za roštilj i sl.,
• korpe za otpatke,
• jarbole za isticanje obilježja (udruženja, općine, kantona, države i ostalih učesnica u manifestacijama koje se budu održavale),
• infrastrukturu za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica, kao i saobraćajnu veza sa postojećom lokalnom putnom saobraćajnicom, te
• hortikulturno uređenje lokacije.

Naručilac Studije se usmeno izjasnio da je opredjeljenja da nadalje projektno razvija i izvede drugu varijantu (B), te se u nastavku daje opis i više detalja za nju.
Prema Idejnom projektu, druga varijanta (B) „Ribarske oaze“ Lađenica treba da sadrži:
• takmičarsku stazu u dužini cca 400 m, širine 8 m,
• pješačko biciklističku stazu u istoj dužini, širine 6 m,
• parking prostor za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica – za 81 vozilo (ljeto, zima), u dužini cca 350 m, širine 6 m
• ulaznu partiju, rampu, sanitarni čvor sa odgovarajućom septičkom jamom, kontejner za smeće sa rješenjem rasvjete – otvorenog prostora,
• manji otvoreni natkriveni prostor za sudijske timove sa uređenim ognjištem za roštilj i sl.,
• centralni objekat za sudije, takmičare, goste i članove udruženja sportskih ribolovaca, sa vidikovcem za ljetni i zimski boravak (dimenzija 6 x 18 m),
• veći natkriveni prostor sa uređenim ognjištem za ražanj, roštilj, sač i sl.,
• korpe za otpatke,
• jarbole za isticanje obilježja (udruženja, općine, kantona, države i ostalih učesnica u manifestacijama koje se budu održavale),
• infrastrukturu za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica, kao i saobraćajnu vezu sa postojećom lokalnom putnom saobraćajnicom,
• hortikulturno uređenje,
• prostor između desne obale starog korita rijeke Bosne i gradske sobraćajnice-zaobilaznice, projektovao bi se nadalje kao prostor za šatorsko naselje, rekreaciju i auto kamp prostor za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica.
Plan Ladjanica B varijanta.JPG
poprecni presjek varijanta b.JPG
centralni objekt varijanta b.JPG
Za održavanje “Ribarske oaze” Lađenica brinuli bi članovi USR “Sarajevo-1906″ Sarajevo sa licima koja bi bila u stalnom radnom odnosu (invalidi rata).

Projektovanje svih sadržaja u “Ribarskoj oazi” Lađenica trebaju biti podređeni ribolovu za potrebe invalidnih lica, posebno paraplegičara, takmičara, rekreativaca, djece kroz “malu školu ribolova” sa vertikalnim vizuelnim komunikacijama u širem smislu. Ostali sadržaji mogu biti i otvorenog tipa za potrebe svih korisnika pa i na komercijalnoj osnovi, sa akcentom na samoodrživost “Ribarske oaze” Lađenica u naselju Dobroševići.

Kakvo je vase misljenje o ovome, da li ce clanovi USR "Sarajevo 1906" imati podrsku, kako nadleznih institucija, tako i ribolovaca, ili ce i prvi i drugi zakazati?
Isplati li se trositi sebe, zivce, sredstva za nesto sto sutra moze, jer nam je drustvo takvo, postati okupljaliste narkomana, kriminalaca, sto moze neki od istih zapaliti objekat, unistiti sve, ili bas zbog ovog drustva u kakvom smo, treba pokazati da se moze i drugacije?
Nemaš dopuštenje za pregledavanje privit(a)ka dodan(og)ih postu.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:


Avatar
rusko
Nobelovac
Postovi: 4759
Pridružen/a: 30 stu 2009, 19:17
Lokacija: Svedska

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la rusko » 19 lis 2010, 18:58

Ako se ne naprave ovakvi projekti kojima cemo nasoj djeci (a i nama samima) moci pokazati da postoji alternativa nenormalnom zivotu, imacemo daleko vise narkomana i piromana u buducnosti...

zato je po meni vise nego bitno pokusati... pa ce nam djeca mozda jednoga dana biti i ponosni na nas <flag>
slika slika

Avatar
labud
Pravo piskaralo
Postovi: 342
Pridružen/a: 14 sij 2008, 00:33
Lokacija: Sarajevo

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la labud » 07 stu 2010, 03:28

ovo izmedju Fajkine bare i stocne p. ili ?

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la senad » 08 stu 2010, 20:43

Ovo ti je nize Faikove bare 200-300 metara.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
angler
Nobelovac
Postovi: 5468
Pridružen/a: 23 lip 2006, 07:49
Lokacija: Pored vode
Kontakt:

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la angler » 08 stu 2010, 20:53

Sve je to perfektno ali se mora stalno biti na oprezu.

"Anamooni" vrbuju na perfidan nacin...lagano i kulturno, a kad ne ide tako onda pocinje sila, naravno za sve "one" koji vide interes u tom projektu.


Avatar
labud
Pravo piskaralo
Postovi: 342
Pridružen/a: 14 sij 2008, 00:33
Lokacija: Sarajevo

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la labud » 12 stu 2010, 18:59

Ljeti ce Miljacka gusiti raju u kampu hhahah

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la senad » 23 pro 2012, 18:23

Evo kako to izgleda sada, jer se krenulo postepeno raduckati.
Sirovi snimak sa akcije "Let's do it - očistimo zemlju u jednom danu" kada smo uradili jako mnogo posla, a nakon toga je USR Sarajevo imalo još 4-5 izlazaka gdje smo i mi dva puta pripomogli.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8z5EC6dmrbY[/youtube]
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
besko
Predsjednik Skupštine U.G. Bistro!
Postovi: 264
Pridružen/a: 19 sij 2010, 01:33
Lokacija: Sarajevo, BiH
Kontakt:

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la besko » 24 pro 2012, 01:21

senad je napisao/la:Evo kako to izgleda sada, jer se krenulo postepeno raduckati.
Sirovi snimak sa akcije "Let's do it - očistimo zemlju u jednom danu" kada smo uradili jako mnogo posla, a nakon toga je USR Sarajevo imalo još 4-5 izlazaka gdje smo i mi dva puta pripomogli.
Mislis kako izgleda SADA :456:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3N2IYPKeYhQ[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... N2IYPKeYhQ

Ovaj tvoj snimak je malo stariji, sad je jedna obala cista ;)

Bistro!

Han
Književnik
Postovi: 662
Pridružen/a: 23 kol 2011, 21:06
Lokacija: Sarajevo

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la Han » 24 pro 2012, 11:40

O Besko ... šuti i čisti kad se zovne "hajmo na pecanje" :456:


9:40 .... pa mi je bilo malo zbunjujuće .... stoji a teče :135:
"Sine Tale, magare moje drago, smiri se u sebi pa ćes se izmiriti i sa nebom i sa zemljom"

Han
Književnik
Postovi: 662
Pridružen/a: 23 kol 2011, 21:06
Lokacija: Sarajevo

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la Han » 24 pro 2012, 11:53

17:14 do 17:40 .... Senadu na dušu .... znaće on, eh :(
"Sine Tale, magare moje drago, smiri se u sebi pa ćes se izmiriti i sa nebom i sa zemljom"

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la senad » 24 pro 2012, 21:31

Daj, ne zezaj, vidis na 17:42 i ja krenuo za tobom, ali mi neko reče da moram pričat'.
Za one koji ne znaju, Adi i ja rekosmo: "Hajmo nastaviti raditi!" i krenu Han, krenusmo i mi i neko reče da moramo i mi dati intervju. Mi sjedosmo, a Han ode radit' :mrgreen:
Nije namjerno, tita mi i jovanke! <titinpionir>
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
Casper70
Početnik
Postovi: 7
Pridružen/a: 17 sij 2017, 12:32
Lokacija: Sarajevo-Centar

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la Casper70 » 22 vel 2017, 23:36

Moze li poblize objasnjenje kako doci do ribolovne staze u Lađenici da malo u subotu skoknem do nje i probam srecu?
<ribaribu>

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Post Postao/la senad » 24 vel 2017, 11:36

Caspere, imas na ovom linku kartu
http://usrsarajevo.ba/ribarska-oaza-ladenica/
A neki dan sam nekom isto objasnjavao, pa evo copy-paste upute :)

Lađenica se nalazi u Dobroševićima – idete na Bojnik, pored stočne pijace, preko Bosne, do raskrsnice gdje je granap – tu idete desno (lijevo se ide prema kasarni u Butilama), i tim putem idete prema novom mostu preko Bosne kojim se ide nazad u Rajlovac prema Robotu. Negdje na pola puta, odmah iza raskrsnice dobroševićke (cca. 200-300 metara) cesta ide uz Lađenicu i imate desno makadamski put kojim ćete prići meanderu.
Ispod su koordinate koje možete kopirati u Google maps ili na svoj telefon u aplikaciju Google maps koja će vas dovesti tačno do tog makadamskog puta.
43°52'46.9”N 18°17'57.5”E
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Odgovori

Natrag na “Jezera”