Bistrička rijeka

Bistrička rijeka je lijeva pritoka rijeke Bosne u zeničkoj kotlini dužine 12.000 metara. To je planinska rijeka sa velikim padom uz bezbroj pitkih izvora i studenaca. Poznata je po mnogobrojnim vodenicama i odmaralištu u naselju Bistričak

(Sa Wikipedije)

 Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na bistrobih@gmail.com