Bajram šerif mubarek olsun

Juli 28th, 2014
Autor Senad

Bajram

Ribolovcima islamske vjeroispovjesti želimo sretan praznik

Bajram šerif mubarek olsun!

Svim ribolovcima “bistro!”
BistroBiH Team

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Kategorija Ostalo | Nema komentara » |

Poziv udruženjima i ribolovcima za pomoć u prikupljanju podataka

Juli 21st, 2014
Autor Senad

mladicaDragi prijatelji, zaljubljenici i borci u zaštiti bh. ribljeg fonda,

U Evropi je pokrenuta inicijativa pod nazivom „Spasimo plavo srce Evrope“ kojom se želi smanjiti navala nekontrolisane izgradnje hidrocentrala ukazivanjem na brojnost i važnost životinjskih vrsta, posebno riba, koje žive u vodotocima dunavskog sliva na Balkanu. Ovi podaci temelje se na naučnim istraživanjima i vjerodostojnim informacijama s terena.

Jedna od vrsta koja bi posebno bila pogođena stihijskom izgradnjom hidrocentrala jeste mladica. Balkan predstavlja posljednje uporište ove riblje vrste u Evropi, a možda i najveći broj lokaliteta na kojima još uvijek živi nalazi se upravo u Bosni i Hercegovini. Međutim, najveći dio rijeka savskog sliva, koji je dom mladici, u BiH se ne nalazi ni pod kakvom zvaničnom zaštitom, što je inače prvi korak u očuvanju svake vrste. Stanje dodatno otežava i činjenica da ne postoji baza podataka s pouzdanim informacijama o bh. vodotocima u kojima mladice još uvijek zasigurno ima, što može dovesti do toga da BiH bude isključena iz svih budućih projekata zaštite ovog resursa.

Stoga smo pokrenuli projekat kreiranja jedne takve baze, te vas pozivamo i molimo na nam svojim znanjem i informacijama s terena pomognete da prikupimo podatke o rasprostranjenosti mladice u BiH. Date informacije pomoći će uključivanje BiH u spomenutu inicijativu i buduće projekte koji će biti od pomoći i ribarskim udruženjima u njihovim naporima zaštite ribljeg fonda.

MOLBA SVIM RIBOLOVCIMA – POJEDINCIMA I ONIM KOJI SU U UPRAVAMA UDRUŽENJA DA POGLEDAJU UPITNIK, PREUZMU GA I POPUNE SA RELEVANTNIM PODACIMA KOJI SU IZ RIBOLOVNIH OSNOVA ILI IZ LIČNOG ISKUSTVA STEČENOG TOKOM DUGOGODIŠNJEG RIBOLOVA NA TIM VODAMA.

VODE U KOJIMA (STALNO ILI POVREMENO) OBITAVAJU MLADICE SU:

Vrbas, Banjica, Bioštica, Bistrica, Ćehotina, Drina, Drinjača, Fojnica, Gomjenica, Jadar, Klokot, Kozica, Krušnica, Krivaja, Lašva, Lepenica, Lim, Mlava, Očevica, Prača, Rzav, Sana, Sanica, Stupčanica, Sutjeska, Ugar, Una

POPUNJENE UPITNIKE MOŽETE PROSLIJEDITI NA info(at)bistrobih.ba ili bistrobih(at)gmail.com

TAKOĐER, UKOLIKO NA POPISU RIJEKA NEDOSTAJE NEKA U KOJOJ STALNO ILI POVREMENO IMA MLADICE, MOLIMO VAS DA NAM PROSLIJEDITE I TE PODATKE.

PREUZMI UPITNIK ZA ISTRAŽIVANJE O MLADICI U WORDU

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Kategorija Ekologija, Ostalo | 1 Komentar » |

DSR “Borak” Široki Brijeg: Izvršeno poribljavanje rijeke Lištice

Juli 20th, 2014
Autor Senad

14DSR “Borak” iz Širokog Brijega svake godine vrši redovna poribljavanja rijeke Lištice.

Tako su i ove godine članovi udruženja izvršili poribljavanje rijeke sa 600 kilograma potočne pastrmke.

Poribljavanje je izvršeno 19. jula  na lokacijama Mostarsko blato i u Borak.

Potočna pastrma stigla je iz ribogojilišta iz Rame, a sezona ribolova je u toku.

Pogledajte galeriju fotografija >>> (više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Štuka od 8.5 kilograma iz Une

Juli 19th, 2014
Autor Senad

denijal- stuka (1)Dana 11. jula 2014. godine, na rijeci Uni u blizini naselja Golubić, Denijal Selimović je imao lijepe ribolovačke sreće.

Naime, loveći na blinker ručne izrade – “Džane blinkeri”, Denijalu ja uhvatio štuku dugačku 99 centimetara i tešku 8.5 kilograma.

Nezvanično, ovo je najveća do sada ulovljena štuka na rijeci Uni jer do sada nije zabilježena nijedna veća.

Denijal je član USR “Una” iz Bihaća, ribolovac sa dugogodišnjim iskustvom i mnogo ulovljenih kapitalnih riba.

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Kategorija Ulovi | Nema komentara » |

Novi pomor ribe u rijeci Spreči

Juli 17th, 2014
Autor Senad

4Rijeka Spreča je vjerovatno rijeka sa najviše pomora ribe u Evropi – svako malo dobijamo vijesti o ekološkim incidentima na ovoj jadnoj rijeci koju izazivaju privredni subjekti ispuštajući svoje otpadne vode.

14. jula se desio jedan u nizu i Udruženje “Drijenča” iz Gračanice je poslalo Dopis nadležnim inspekcijama.

Broj predmeta; 11-07-14
Datum; 16. 07. 2014. godine
Mjesto; Gračanica

- VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA F BiH, TK
- MINISTARSTVO PŠV TK
- AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
- OPŠTINE TK
- MEDIJI TK

Predmet: Trovanje rijeke Spreče,

Ekološko sportsko ribolovno društvo Drijenča Gračanica 14.07.2014 godine u popodnevnim satima na rijeci Spreči i to na više lokacija (Orahovica, Lohinja, Pribava S.Polje) primjetilo je uginuće velike količine ribe i jak smrad iz vode (benzol).

Zbog svega ovog navedenog zahtjevamo od vas radikalnu mjeru što prije da se otkriju počinioci i najstrože kazne, a nama namjeri učinjene šteta.

Ako se ništa ne preduzme, bićemo prisiljeni na proteste ispred inspekcijskih organa i blokadu istih te blokadu saobraćaja.

S poštovanjem, predsjednik Ibrahim Šuvalić

I 15. jula, oko 13:00 sati, na ispustu iz koksare u rijeku Spreču, primjećena je i uslikana masna mrlja koja se širi nizvodno ka općinama (više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Šta se desi kad požurite da izvučete šarana težine preko 10 kg prije nego ga umorite?

Juli 15th, 2014
Autor Senad

001Jasminu već pomalo zavidimo na ovako čestim izlascima na vodu ;) . Novi mail i novi izvještaj sa Mitterwasser Asten (Austrija)

“U petak, 11. jula, poslije posla sam malo “izletio” na vodu.
Štapove sam ubacio oko 19:30 i nakon 15-ak minuta već sam imo udarac – šaran je zgrabio mamac i krenuo niz vodu.

Pokušao sam da ga vratim ali bez uspjeha – šaran se kao munja se zaletio pod drvo i otkačio.

Oko 20:30 časova sam imao drugi udarac, a to je ovaj sa snimka. Mojom greškom, (čitaj: požurivši da (više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Kategorija Ulovi, Video | Nema komentara » |

Održano 4. kolo spin lige BiH u Donjem Vakufu

Juli 15th, 2014
Autor Senad

Spin_logoU nedjelju 13. jula 2014. godine, na rijeci Vrbas kod domaćina SRD “Vrbas” iz Donjeg Vakufa, održano je 4. kolo Premijer spin lige BiH.

Takmičenje je održano po lošem vremenu, kiši, te uvjetima koji nisu bili primjereni, a i riba nije uopće radila, tako da je i takmičarska atmosfera bila bila na niskom stupnju.

Takmičenje su proveli, glavni sudac Ivica Tomičić, delegat Tibor Mioč i komesar lige Josip Pjevac.

 

spin-rezultati-2014

SPIN LIGA BIH

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Kategorija Ostalo | Nema komentara » |

Zaustavimo gubitak diverziteta – mladica u dunavskom slivu

Juli 13th, 2014
Autor Senad

okrugli-stoZoran Marčić, Danilo Mrdak, Dragana Milošević, Predrag Simonović, Marina Piria, Belma Kalamujić, Steven Weiss i Jörg Freyhof
Konvencija o biološkom diverzitetu (KBD) i Strategija o zaštiti biodiverziteta EU postavile su ambiciozne ciljeve koji trebaju biti ispunjeni do 2020. godine. KBD zahtjeva značajno smanjenje gubitka biološke raznolikosti i EU želi ne samo da zaustavi taj gubitak, već i da revitalizira narušeni biodiverzitet. I dok su brojne aktivnosti pokrenute kako bi se postigao ovaj cilj, još je dug put koji treba preći pa se od vlada zahtijeva da pojačaju svoje napore.

Međutim, svjedoci smo cunamija izgradnje novih hidroelektrana koja snažno utiče na ekosisteme, njihov biodiverzitet i usluge. Budućnost rijeka ne čini se svijetlom u Evropi i šire.

Među najznačajnijim vrstama koje su pogođene ovim projektima izgradnje jeste mladica (Hucho hucho). Ova vrsta, jedna od najvećih svjetskih salmonida, veoma je osjetljiva na promjene u ekosistemu izazvane izgradnjom hidroelektrana.

Nekoliko velikih populacija istrebljene su pretvaranjem rijeka u nizove akumulacija, dok u brojnim drugim populacijama svjedočimo konstantnom padu u brojnosti jedinki. Mladica zavisi o riječnom habitatu, koji se gubi izgradnjom hidroakumulacija ili čak čitavog niza istih. Stoga riblje staze ne pomažu, jer one ne mogu zamjeniti izgubljeni riječni habitat. Mladica se smatra ugroženom i nalazi se na Crvenoj listi IUCN-a još od 1990. godine i zaštićena je Direktivom o staništima EU, kao i brojnim nacionalnim legislativama.

Rijeke Balkana predstavljaju preostalo uporište mladice u Evropi. Još uvijek postoji nekoliko velikih, gotovo netaknutih, rijeka koje pružaju utočište ovoj vrsti, no naše znanje o stvarnoj rasprostranjenosti i konzervacijskom statusu svake populacije u ovom regionu je nedovoljno da bismo identifikovali najvažnije zone za zaštitu mladice.

Stoga su Sveučilište u Zagrebu, IUCN FFSG i IUCN ekspertska grupa za salmonide organizovali radionicu o procjeni rasprostranjenosti i konzervacijskog statusa mladice. Ukupno 17 stručnjaka iz sedam zemalja (Njemačka, Austrija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) sastali su se u Ekološkoj stanici Ježević, Hrvatska, od 13.-15. maja 2014., kako bi razmotrili buduće smjernice za monitoring i projekte zaštite.

Ova radionica dio je inicijative pod nazivom „Spasimo plavo srce Evrope“ (Save the Blue Hart of Europe, http://www.balkanrivers.net).

Tokom radionice postalo je jasno da na Balkanu još uvijek postoje brojne stabilne populacije mladice, ali da su mnoge pod pritiskom krivolova i izgradnje hidrocentrala. Ozbiljne prijetnje ne dolaze samo od izgradnje velikih brana već i od brzog razvoja tzv. mini hidrocentrala, izgrađenih na manjim pritokama koje često predstavljaju značajna mjesta mrijesta i rasta mladice.

I dok se mala brojnost populacija usljed prekomjernog izlova može relativno brzo riješiti adekvatnim mjerama upravljanja, masivne posljedice koje će nastupiti ako se provede zamišljeni plan ekspanzije hidrocentrala značiće kraj za većinu populacija mladice.

Svi učesnici su se složili da je veoma teško ublažiti negativan uticaj razvoja hidroelektrana i da su potrebna (više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Završena revizija ribolovne osnove za članice saveza iz SBK

Juli 11th, 2014
Autor Senad

REV_SBK_01Konačno je završena revizija ribolovne osnove za 13 članica Saveza, sportsko ribolovnih društava iz srednjobosanskog kantona koje je za ove članice uradio Agronomsko-prehrambeni i tehnološki fakultet iz Mostara
na temelju odabira po javnom natječaju.

Slijedi promocija, dobijanje Mišljenja na reviziju od strane kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, te dobijanje saglasnosti od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i time je jedan veliki posao završen sukladno zakonskim odredbama.

Svim članovima kantonalnog saveza koji su bili angažirani na terenu, radili na prikupljanju novčanih sredstava za plaćanje revizije, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK, želimo ovom prilikom da izrazimo zahvalnost i podršku, bez koje ne bi uradili ovaj zajednički projekat svih članica kantonalnog saveza.

I u teškim vremenima besparice, pokazali smo (više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Rijeka Una: Prvenstvo BiH u mušičarenju za U-14 i U-18 kategorije

Juli 11th, 2014
Autor Senad

1Proteklog vikenda na rijeci Uni u Kulen Vakufu održano je Prvenstvo SRS Bosne i Hercegovine za kategorije takmičara U-14 i U-18 u disciplini mušičarenje.

Postignuti su slijedeći rezultati:

KATEGORIJA JUNIORA U-18
=======================
1. Ognjen Smiljanić – SRD “Banja Luka”, Banja Luka…………….ZSP=02
2. Memagić Muharem – “Una-Fly”, Bihać………………………….ZSP=06
3. Muharemagić Osman – “Una Fly”, Bihać………………………..ZSP=06
4. Arnautović Adnan – USR “Konjic”, Konjic…………………….ZSP=10
5. Halidžanović Husein – SRD “Krušnica”, Bosanska Krupa…..ZSP=12
6. Ustalić Omar – SRD “Konjic”, Konjic……………………………..ZSP=15
7. Hasić Adnan – USR “Krušnica”, Bosanska Krupa……………..ZSP=15
8. Kavić Miloš – SRD “Banja Luka”, Banja Luka…………………..ZSP=16
9. Redžić Rijad – SRD “Konjic”, Konjic……………………………..ZSP=16
10. Altić Adnan – “Una Fly”, Bihać…………………………………..ZSP=17

KATEGORIJA KADETI U-14
=======================
(više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Kategorija Ostalo | Nema komentara » |

Održano prvenstvo Republike Srpske u disciplini “Lov ribe udicom na plovak”

Juli 11th, 2014
Autor Senad

DIGITAL CAMERANa rijeci Drini u Višegradu, dana o5. jula 2014. godine, održano je prvenstvo Republike Srpske za sve kategorije u disciplini “Lov ribe udicom na plovak”.

U seniorskoj konkurenciji (ekipno) postignuti su sljedeći rezultati:

1. mjesto SRD “Ukrina”, Derventa……………..SP=0
2. mjesto EU “Drinska jezera”, Višegrad……..SP=9
3. mjesto SRD “Jezero”, Rudo…………………..SP=12

POJEDINAČNO SENIORI: (više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Poziv za 5. kup Jadransko-podunavskih zemalja u mušičarenju – rijeka Lim, Crna Gora

Juli 11th, 2014
Autor Senad

5-kup-jadransko-podunavskih-zemalja-plav-lim-crna-gora-musicarenje-flyfishing-20145. kup Jadransko-podunavskih zemalja u mušičarenju ove godine će biti održan od 12. do 14. septembra u Crnoj Gori (Plav – Andrijevica – Berane). Sportsko ribolovnio savez Crne Gore poslao je pozivno pismo i Bilten kojim poziva članice RAJP da izvrše prijave za ovo renomirano takmičenje u mušičarenju.Na temelju plasmana na KUP-u BiH u Busovači 2013. godine za nastup u Crnoj Gori ostvarile su prvo tri ekipe i to:

  1. SRD “Šipovo”, Šipovo
  2. USR “Una”, Bihać
  3. UGSR “Glavatic”, Jablanica

Rezervne ekipe u slučaju odustajanja: (više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Donesen novi Kalendar takmičenja u ligama SRS BiH za 2014. godinu

Juli 11th, 2014
Autor Senad

srsbih_logoTakmičarska komisija SRS Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 28. juna 2014. godine u Lukavcu – Prokosovići izvršila je izmjene i dopune Kalendara takmičenja za 2014. godinu u državnim ligama koje organizuje SRS Bosne i Hercegovine.

Izmjene u Kalendaru su zbog promjena na stazama koje su nastale u poplavama u maju mjesecu ove godine.

Komesari liga dužni su objaviti satnicu 15 dana prije početka takmičenja sa svim uvjetima takmičenja.

Po Odluci U.O. SRS BiH, za sve učesnike sportsko ribolovnih takmičenja, osim seniorki i mlađih kategorija, po svakom kolu takmičenja se plaća (više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Som od 2.5 metara i težine preko 100 kg

Juli 11th, 2014
Autor Senad

som-po-23213Yuri Grisendi iz Reggio Emilia, malog gradića između Bolonje i Milana je imao sreću da je u blizini njegovog mjesta rođenja rijeka Po.

U početku bavljenja ribolovom je, po lokalnim kanalima, ulovio mnogo šarana i drugih riba, sve dok nije, čitajući novinske članke prekaljenog ribolovca na somove Gaetana Borghija, odlučio da se i sam okuša u lovu na brkate monstrume koje krije rijeka Po.

Na videu je samo jedan od njegovih mnogih ulova koji je bio dugačak 2.5 metara i težak preko 100 kilograma, a na njegovom youtube kanalu, web stranici  i Facebook stranici možete vidjeti kakve je sve monstrume ovaj ribolovac imao na udici.

 

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Kategorija Ulovi, Video | Nema komentara » |

Katastrofa je neizbježna? Cijeli svijet ima još samo par godina!

Juli 10th, 2014
Autor Senad

katastrofa-je-neizbjezna-cijeli-svijet-ima-jos-samo-par-godina-504x335-20140727-20140710184729-0b10fa50c22fdc9b32a9094dccd58569Klimatske promjene će donijeti ekstremnije vremenske prilike te dijelove svijeta učiniti nemogućim za život, najozbiljnije upozorava novi ključni dokument UN-a

Cijeli svijet ima još samo nekoliko godina vremena da spriječi katastrofalne posljedice klimatskih promjena koje će donijeti ekstremnije vremenske prilike te dijelove svijeta učiniti nemogućim za život, upozorava novi ključni dokument UN-a.

U izvješću, koje je sastavilo 772 znanstvenika, ističe se da će emisije stakleničkih plinova, ako se pod hitno ne smanje, rezultirati značajnim podizanjem razina mora te velikim promjenama u temperaturama koje će dramatično utjecati na život ljudi i ekosustave.

- Zabilježeni utjecaji klimatskih promjena već su vrlo rašireni i značajni – pišu članovi Međudržavnog panela za klimatske promjene (IPCC) u dokumentu objavljenom u ponedjeljak u Yokohami u Japanu.

Izvješće je  najozbiljnije i najglasnije upozorenje koje je IPCC do sada iznio. Prema njemu su klimatske promjene već na djelu i očite, prijete širenjem različitih (više…)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Ribogojilište Laks Mostar

Element Baits