Marinska akvakultura

Ribogojilišta na moru

“Karaka Maricultura – Company” Neum

Adresa: Jazina 54, 88390 Neum
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 880 234;  063 350 180; e-mail: marinko.lovric@tel.net.ba
Ime i prezime vlasnika, direktora: Marinko Lovrić
Status – vlasništvo: d.o.o.
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1989. / 1990. / 2001. godine
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 7,0 – 28,0
Tip ribnjaka (beton / kavez / zemlja) kavezi
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 1500 / 11.250

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Konzumne ribe (tona) Lubin 10 15 25 45
Orada 10 15 25 45
Školjki (tona) Mušule – Dagnje 40
Kamenice – nasad (kom.) 200.000
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 6 6 6 6

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Ancora – Comerc” Neum

Adresa: Mimoza br.1, 88390 Neum
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 880 166;  036 884 130; 063 350 204
Ime i prezime vlasnika, direktora: Drago i Ivica Krmek
Status – vlasništvo: d.o.o.
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1997. godine
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 7,0 – 28,0
Tip ribnjaka (beton / kavez / zemlja) kavezi
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 2.100 / 16.250

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Konzumne ribe (tona) Lubin 10 15 10 40
Orada 10 15 10 40
Zubatac – nasađeno (kom.) 20.000
Školjki (tona) Mušule – Dagnje 15
Kamenice – nasad (kom.)
Prerađeno ribe: 5
Broj zaposlenih radnika: 4 4 4 4

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦