Salmonidna ribogojilišta

d.o.o. “Norfish Blagaj” – Mrijestilište Buna

Adresa: Branilaca Bosne – Blagaj
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 508-811; fax 036 500-823;  norfish@bih.net.ba
http://www.norfish-blagaj.com/results.php
Ime i prezime vlasnika, direktora: Sanel Šarić
Status – vlasništvo: d.o.o.
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1952.; 1974.; 1987.; 1997.; 2001.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 9,5 – 10,5
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton – plastika
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 50
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 750
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 2,500,000 3,000,000 5,000,000 7,000,000
potočna pastrmka 700,000 1,000,000 500,000 1,000,000
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka 2,000 150,000
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 1,800,000 2,000,000 2,500,000 4,000,000
potočna pastrmka 500,000 700,000 400,000 800,000
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka 1,200 100,000
Konzumne ribe:
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 7 7 9 10

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

d.o.o. “Norfish Blagaj” – Ribogojilište Blagaj

Adresa: Blagaj – Mostar
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 572-478; fax 036 500 823; norfish@bih.net.ba
http://www.norfish-blagaj.com/results.php
Ime i prezime vlasnika, direktora: Sanel Šarić
Status – vlasništvo: d.o.o.
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1974.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 9,5 – 10,5
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 100
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 6,000
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 80 150 100 250
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 8 8 8 8

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Tropik ribarstvo” – Ribnik

Adresa: U. Drenovića – Banja Luka Klašnik – Ribnik
Telefon, fax, e-mail, web adress: 051 215-811 ; 050 431-024
Ime i prezime vlasnika, direktora: Mirko Risović
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1973; 1984.
Vozilo za transport žive ribe: da, tri vozila sa prikolicama (36 cisterni)
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 8,0 – 9,2
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 115/100
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 1,000
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 11,000
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 2,500,000 2,500,000 3,500,000 3,500,000
potočna pastrmka 500,000
potočna zlatovčica 300,000
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 1,800,000 1,800,000 2,300,000 3,100,000
potočna pastrmka 400,000
potočna zlatovčica 200,000 250,000
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 438 450 450 500
Prerađeno ribe: 30 50
Broj zaposlenih radnika: 14 14 14 14

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Tropik ribarstvo” – Krupa na Vrbasu

Adresa: Krupa na Vrbasu
Telefon, fax, e-mail, web adress: 051 417-050; 417-092
Ime i prezime vlasnika, direktora: Mirko Risović
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1992.; 1999.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,0 – 18,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 700
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 20 28 30 30
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Riz – Krajina” – Mrijestilište Klokot

Adresa: Klokot, Bihać
Telefon, fax, e-mail, web adress: 037 331-401; 061 149-766
Ime i prezime vlasnika, direktora: Rifat Tahirić
Status – vlasništvo: d.o.o.
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1980.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 7,0 – 11,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 52
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 400
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 600,000 1,700,000 2,000,000 2,000,000
potočna pastrmka 120,000 4,000
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
lipljen 50,000 40,000
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 400,000 1,500,000 1,800,000 1,600,000
potočna pastrmka 100,000 3,000
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
lipljen 25,000 30,000
Konzumne ribe:
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 6 6 6 6

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Riz – Krajina” – Ribogojilište Martin Brod

Adresa: Bosanska b.b. 77 000 Bihać
Telefon, fax, e-mail, web adress: 037 331-401; 061 149-766
Ime i prezime vlasnika, direktora: Rifat Tahirić
Status – vlasništvo: d.o.o.
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1985.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 7,0 – 11,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 400
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 10,600
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 50 100 300 300
Prerađeno ribe: 12 25
Broj zaposlenih radnika: 11 11 11 11

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Riz – Krajina” – Ribogojilište Zdena

Adresa: Sanski Most
Telefon, fax, e-mail, web adress: 037 331-401; 061 149-766
Ime i prezime vlasnika, direktora: Rifat Tahirić
Status – vlasništvo: Iznajmljeno na pet godina.
Godinja izgradnje – reizgradnje:
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 8,0 – 9,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 180 / 220
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 10 10 20 20
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 1 2 4 4

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

HE “Bočac” – Ribogojilište Jezero

Adresa: Mrkonjić Grad
Telefon, fax, e-mail, web adress: 050 211-660; rib.050 291-130; fax 050 211-352
Ime i prezime vlasnika, direktora: Ilija Dakić
Status – vlasništvo: JP “Elektroprivreda RS”
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1963.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 9,0 – 9,5
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 120
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 3,000
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 12,000
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 900,000 800,000 850,000 800,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 745,000 610,000 700,000 630,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 50 70 80 120
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 14 14 14 14

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Krupić” – Prozor-Rama

Adresa: TIP “Dekorativa” – Prozor-Rama
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 770-750; 770-117; 063 353-901; fax:036 771-118
Ime i prezime vlasnika, direktora: Mile Marić
Status – vlasništvo: d.d.
Godinja izgradnje – reizgradnje:
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 8,0 – 11,5
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 112 / 90
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 880
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 4,000
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000
potočna pastrmka 1,800,000 1,800,000 1,500,000 1,500,000
potočna zlatovčica 300,000 300,000 300,000 300,000
jezerska zlatovčica 2,000 1,000
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 1,500,000 1,500,000 400,000 200,000
potočna pastrmka 1,500,000 1,500,000 800,000 1,000,000
potočna zlatovčica 200,000 200,000 200,000 200,000
jezerska zlatovčica 1,500
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 80 80 30 30
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 9 9 9 9

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Okašnica – Ovako” – Bugojno

Adresa: Vrpeć – Bugojno
Telefon, fax, e-mail, web adress: 030 251-459
Ime i prezime vlasnika, direktora: Kemal Džafić
Status – vlasništvo: d.o.o.
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1964./1976.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 9,0 – 12,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 40
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 1,600
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 3,200
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 1,800,000 1,800,000 2,300,000 4,000,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 1,500,000 1,500,000 600,000 1,200,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 40 55 23 64
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 14 14 14 14

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Salmon” – Ljubuški

Adresa: Grabovo vrelo – Ljubuški
Telefon, fax, e-mail, web adress: 039 841-107; fax:039 841-589
Ime i prezime vlasnika, direktora: Veselko Čolak i Veselko Vištica
Status – vlasništvo: Zakup
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1983.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 11,0 – 15,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 100
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 500
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 5,000
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 700,000 1,300,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 500,000 1,000,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 70 170 100 150
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 10 10 12 13

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Riba Neretva” – Konjic

Adresa: Konjic
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 726-756; 061 133-400
Ime i prezime vlasnika, direktora: Sulejman Ćatović, Faruk Hadžimešić (direktor)
Status – vlasništvo: d.d.
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1974.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,0 – 10,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 200
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 300
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 12,000
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 1,200,000 1,600,00 1,700,000 1,900,000
potočna pastrmka 350,000 660,000 700,000 2,000,000
potočna zlatovčica 200,000
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 1,000,000 1,400,000 1,500,000 1,700,000
potočna pastrmka 300,000 600,000 600,000 1,500,000
potočna zlatovčica 120,000
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 40 80 90 132
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 10 10 10 10

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Zakir Kommerce” – Kreševo

Adresa: Huseina Doze br. 135 Ilidža, Sarajevo
Telefon, fax, e-mail, web adress: 061 144-559; 033 415-749
Ime i prezime vlasnika, direktora: Zakir Bećar
Status – vlasništvo: Privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1985.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,0 – 15,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 13
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 30
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 1.100 / 1.400
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 400,000 400,000 400,000 400,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 300,000 300,000 300,000 300,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 40 50 50 50
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Ribnjak Žunovnica” – Hadžići

Adresa: Branilaca Sarajeva 19
Telefon, fax, e-mail, web adress: 033 470-930; 420-104
Ime i prezime vlasnika, direktora: Mithat Kulo
Status – vlasništvo: d.o.o.
Godinja izgradnje – reizgradnje:
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 9,0 – 12,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 110
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 44
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 2,500
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 583,000 770,000 700,000 800,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 209,000 380,000 320,000 500,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 15 20 22 25
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 8 8 8 8

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Fish – Čelić” – Gornji Vakuf

Adresa: Bosanska b.b., Gornji Vakuf
Telefon, fax, e-mail, web adress: 030 265-355
Ime i prezime vlasnika, direktora: Fahrija Čelić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1999./ 2000.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 6,0 – 11,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 30
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 320
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 620
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 50,000 400,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka 10,000 300,000
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 3 10 10 60
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2 3

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

HET Ribogojilište “Jazina” – Trebinje

Adresa: Obala Luke Vukalovića, Trebinje
Telefon, fax, e-mail, web adress: 059 260-950; 252-025
Ime i prezime vlasnika, direktora: Boško Andrić
Status – vlasništvo: državno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1954./ 1978.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 23,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 20
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 180
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 950
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 900,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000
potočna pastrmka 150,000
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 600,000 700,000 800,000 1,000,000
potočna pastrmka 120,000
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 20 20 20 25
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 20 20 22 22

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Eko – Fish” – Glogošnica

Adresa: Glogošnica, 88420 Jablanica
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 754-257; 061 169-234
Ime i prezime vlasnika, direktora: Zaim Imamović
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 2001.
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 8,0 – 18,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 600
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 8 20
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 4 4

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Ribnjak Perići” – Prozor-Rama

Adresa: Prozor-Rama
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 771-365
Ime i prezime vlasnika, direktora: Jozo Zadrić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje:
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) stalna – 8,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 50
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 200
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 450
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 200,000
potočna pastrmka 40,000
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 120,000
potočna pastrmka 30,000
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 20 20 20 20
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Ribogojilište Milići” – Milići

Adresa: TUK Motel “Milići”, Milići
Telefon, fax, e-mail, web adress: 056 740-215; 741-215
Ime i prezime vlasnika, direktora: Zoran Golić
Status – vlasništvo: a.d.”Boksit” – Milići
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1965./1988.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,0 – 20,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 560
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 15 15 20 20
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 5 5 5 5

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Sokočnica” – Šipovo

Adresa: Sokočnica – Šipovo
Telefon, fax, e-mail, web adress: 065 582-955; 050 372-856
Ime i prezime vlasnika, direktora: Pero-Peđa Guzijan
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1966
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 7,0 – 9,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) punosistemni – beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 50
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 50
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 400
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka 200,000 500,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka 70,000 200,000
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 10 12 15 15
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Maoča” – Brčko

Adresa: Maoča, Brčko
Telefon, fax, e-mail, web adress: 061 284-657; 049 526-798
Ime i prezime vlasnika, direktora: Ibrahim Lević
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 2000.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 7,0 – 16,0
Tip ribnjaka (beton / kavez)
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 400 / 560
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 7 10 14
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Diva” – Grabovica

Adresa: Diva-Grabovica
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 753-301
Ime i prezime vlasnika, direktora: Šerif Šehić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1999.
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 10,0 – 12,5
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 300
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 3 10 10 12
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 1 1 1 1

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Ribogojilište “Šanica” – Jablanica

Adresa: Šanica, Jablanica
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 753-534; 061 727-924
Ime i prezime vlasnika, direktora: Sala Nezirić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1999.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 7,0 – 16,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 300
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 5 10 10 12
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 1 3 3 3

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Ribogojilište “Ontario” – Ilovača

Adresa: Ćurovići, Ilovača
Telefon, fax, e-mail, web adress: 061 156-904
Ime i prezime vlasnika, direktora: Alija Ćurovac
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1982./1999.
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 16,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 320
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 6 6 10 10
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 3 4 4 4

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SUR “Ribnjak” – Fojnica

Adresa: Gornja Mahala b.b., Fojnica
Telefon, fax, e-mail, web adress: 030 837-427
Ime i prezime vlasnika, direktora: Ibrahim Klisura
Status – vlasništvo: Udruženje sportskih ribolovaca – Fojnica
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1972.
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 8,0 – 9,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³) 30 /18
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 55 /33
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 360
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 8 8 7 10
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 6 6 6 6

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Ribogojilište “Duboka” – Bugojno

Adresa: Vesela, Bugojno
Telefon, fax, e-mail, web adress: 061 154-444; 061 154-222
Ime i prezime vlasnika, direktora: Samir Memić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1997./2000.
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 9,3 – 9,9
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton – zemlja
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 960
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 5 5 7 10
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 1 1 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Dionis” Trnovo

Adresa: Trnovo b.b.
Telefon, fax, e-mail, web adress: 057 610 406
Ime i prezime vlasnika, direktora: Nedeljko Kokic
Status – vlasništvo: zakup
Godinja izgradnje – reizgradnje:
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 15,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 1.700
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 3 5 6
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 3 3 3

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Plava voda” Travnik

Adresa: Šumeće, Travnik
Telefon, fax, e-mail, web adress: 061 154 520; 061 140 817
Ime i prezime vlasnika, direktora: Hasan Dervić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1994. godine
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 7,0 – 8,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 300
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 2 2 3 3
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Podorašac” Konjic

Adresa: Podorašac , Konjic
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 722 108; 061 175 405
Ime i prezime vlasnika, direktora: Mahmut Osmanović
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 2002. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,5 – 18,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) beton
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 300
Kavezi – korisne vode (m² / m³)

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 10
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Norfish Blagaj” Salakovac

Adresa: Salakovac, Mostar
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 555 191; fax:555 190; e-mail: norfish@bih.net.ba
Ime i prezime vlasnika, direktora: Sanel Šarić
Status – vlasništvo: d.o.o.
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1987./1997. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 6,0 – 23,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 2.200 / 20.000

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 30 40 400 450
Prerađeno ribe: 490
Broj zaposlenih radnika: 4 4 4 5

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Tropik ribarstvo – Bočac” Crna Rijeka

Adresa: Bočac, Crna Rijeka
Telefon, fax, e-mail, web adress: 051 215 811; fax: 051 217 018; e-mail:tropik@necco.net
Ime i prezime vlasnika, direktora: Mirko Risović
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1998. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 6,0 – 24,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 3000 / 15.000

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 100/150 100/150 250 250
Prerađeno ribe: 30 30
Broj zaposlenih radnika: 11 11 11 11

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Forele” Salakovac

Adresa: Salakovac, Mostar
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 574 394; 061 242 371
Ime i prezime vlasnika, direktora: Semir Zukić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1999. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,5 – 21,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 750/3.800

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 12 20 30 30
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 1 1 1 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Riba” Šćit Prozor/Rama

Adresa: Šćit, Prozor-Rama
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 780 450
Ime i prezime vlasnika, direktora: Nikica Tomić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1989. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 27,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 1350/5.400

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 30 30 25 15
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Prenj” Grabovica

Adresa: Grabovica, Jablanica
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 752 436; 061 251 950
Ime i prezime vlasnika, direktora: Salko Čilić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1990. godine
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,0 – 16,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 850/3.400

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 10 10 10 10
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Zeriko” Drežnica

Adresa: Drežnica, Mostar
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 551 293; 061 285 200
Ime i prezime vlasnika, direktora: Adi Alikadić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1999. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,0 – 22,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 300/1.500

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 3 10 14 37
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 1 1 1 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Pastrmka” Drežnica

Adresa: Jasenjani – Drežnica, Mostar
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 574 246; 061 285 061
Ime i prezime vlasnika, direktora: Arif Beglerović
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1999. godine
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 24,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 360/1.500

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 2 4 5 7
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 1 1 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Riba Co” Drežnica

Adresa: Drežnica, Mostar
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 586 224; 061 285 355
Ime i prezime vlasnika, direktora: Mira Džajo, Enver Omerović
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1998. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 22,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 500/2.000

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 4 7 40 40
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Vojno – Marić” Mostar

Adresa: Vojno b.b., Mostar
Telefon, fax, e-mail, web adress:
Ime i prezime vlasnika, direktora: Nikola Marić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1998. godine
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 9,0 – 15,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 100/450

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 5 7 7 7
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 1 1 1 1

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Braća Palić” Prenj

Adresa: Prenj, Jablanica
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 753 509
Ime i prezime vlasnika, direktora: Majdin Širić
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 2000. godine
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,0 – 20,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 300/1200

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Ikre (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Mlađi (komada): kalifornijska pastrmka
potočna pastrmka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
mekousna pastrmka
Konzumne ribe: 3 5 8
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2 2

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Modro vrelo” Salakovac

Adresa: Donji Jasenjani bb, Salakovac, Mostar
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 576 326
Ime i prezime vlasnika, direktora: Vladimir Fink
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1997. godine
Vozilo za transport žive ribe: ne
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 24,0
Tip ribnjaka (beton / kavez) kavez
Mrijestilište – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³)
Kavezi – korisne vode (m² / m³) 325/1.300

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Konzumne ribe: 10 10
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 2 2


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦