Fabrike za preradu ribe

“Norfish Blagaj” Blagaj


Adresa: Salakovac, Mostar
Telefon, fax, e-mail, web adress: 036 555 390
Ime i prezime vlasnika, direktora: Sanel Šarić
Status – vlasništvo: mješovito: 72% privatno i 28% državno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 2002. godine
Kapacitet (tona) 1500 – 3500
Komore za zamrzavanje (m² / m³) 130 / 380

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja (tona): 1999. 2000. 2001 2002.
očišćeno(svježe u ledu) salmonidne vrste 200
ciprinidne i ostale vrste
smrznuto salmonidne vrste 300
ciprinidne i ostale vrste
odimljeno salmonidne vrste
ciprinidne i ostale vrste
filetirano salmonidne vrste
ciprinidne i ostale vrste
Broj zaposlenih radnika: 18
Vozilo za transport smrznute ribe: da
Filteri za prečišćavanje otpadnih voda: da

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Tropik ribarstvo” Banja Luka


Adresa: Uroša Drenovića 105, Banja Luka
Telefon, fax, e-mail, web adress: 051 215 811; 215 812; fax: 051 218 021
Ime i prezime vlasnika, direktora: Mirko Risović
Status – vlasništvo: privatno
Godinja izgradnje – reizgradnje: 2001. godine
Kapacitet (tona) 360
Komore za zamrzavanje (m² / m³) 90 m²

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja (tona): 1999. 2000. 2001 2002.
očišćeno(svježe u ledu) salmonidne vrste 56
ciprinidne i ostale vrste 6
smrznuto salmonidne vrste 11
ciprinidne i ostale vrste
odimljeno salmonidne vrste 31
ciprinidne i ostale vrste 2.3
filetirano salmonidne vrste 5
ciprinidne i ostale vrste 1.6
Broj zaposlenih radnika: 17 15
Vozilo za transport smrznute ribe: da (više vozila za ambulantnu prodaju – hladnjača)
Filteri za prečišćavanje otpadnih voda: da

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦