Ciprinidna ribogojilišta

Ribogojilište “Saničani AD” Prijedor

Adresa: Preradovićeva br.11, Prijedor
Telefon, fax, e-mail, web adress: 052 325 636; 065 580 751
Ime i prezime vlasnika, direktora: Momčilo Travar
Status – vlasništvo: Akcionarsko društvo
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1903. / 1949. godine
Vozilo za transport žive ribe: da (3)
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 30,0
Tip ribnjaka (beton / kavez / zemlja) zemljani
Matičnjak – korisne vode (m² / m³) 6 hektara
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 26 hektara
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 1128 hektara

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Mlađi (tona): šaran 240 230 220 250
amur 20 10 10 10
tolstolobik 160 74 105 30
smuđ
som 30 16 15 10
Konzumna riba (tona): šaran 865 640 850 500
amur 20 20 20 10
tolstolobik 150 150 200 170
smuđ
som 15 20 30 20
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 90 85 83 75

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

m.p.”Ribnjak” Prnjavor

Adresa: Štrpci, Prnjavor
Telefon, fax, e-mail, web adress: 051 875 007; 065 535 794
Ime i prezime vlasnika, direktora: Zdravko Neimarević
Status – vlasništvo: Mješovito preduzeće
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1965. / 1978. godine
Vozilo za transport žive ribe: da (3)
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 5,0 – 25,0
Tip ribnjaka (beton / kavez / zemlja) zemljani
Matičnjak – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³)
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 620  hektara

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Mlađi (tona): šaran 260 260 200 270
amur
tolstolobik 40 40 30 20
smuđ
som
Konzumna riba (tona): šaran 440 440 350 400
amur
tolstolobik 160 160 125 100
smuđ
som 2 2 1 3
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 65 65 65 54

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Ribnjak Bardača AD” Srbac

Adresa: Bardača, Srbac
Telefon, fax, e-mail, web adress: 051 840 779
Ime i prezime vlasnika, direktora: Anđelko Dumanović
Status – vlasništvo: Akcionarsko društvo
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1902. / 1960. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 28,0
Tip ribnjaka (beton / kavez / zemlja) zemljani
Matičnjak – korisne vode (m² / m³) 1 hektar
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 17 hektara
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 640  hektara

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Mlađi (tona): šaran 60 70 70 75
amur 10 10
tolstolobik 80 130 120 130
smuđ
som 1 2
Konzumna riba (tona): šaran 150 130 145 150
amur 5 10 5 10
tolstolobik 10 90 100
smuđ
som 2 3
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 47 47 47 47

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

d.o.o.”Ribnjak” Brod

Adresa: Sjekovac b.b., Brod
Telefon, fax, e-mail, web adress: 053 612 226; 065 535 614; 065 525 156
Ime i prezime vlasnika, direktora: Nedeljko Jugović
Status – vlasništvo: Akcionarsko društvo
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1983. / 1984. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 30,0
Tip ribnjaka (beton / kavez / zemlja) zemljani
Matičnjak – korisne vode (m² / m³) 1 hektar
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 14 hektara
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 372  hektara

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Mlađi (tona): šaran 44
amur 3
tolstolobik 3
smuđ
som
Konzumna riba (tona): šaran 330
amur 27
tolstolobik 30
smuđ
som 3
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 30

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

“Riba prom” Brod

Adresa: Sjekovac b.b., Brod
Telefon, fax, e-mail, web adress: 053 612 225; 612 226
Ime i prezime vlasnika, direktora: Bogdan Kušić
Status – vlasništvo: Akcionarsko društvo
Godinja izgradnje – reizgradnje: 1983. / 1984. godine
Vozilo za transport žive ribe: da
Godišnje variranje temperature vode (ºC) 4,0 – 30,0
Tip ribnjaka (beton / kavez / zemlja) zemljani
Matičnjak – korisne vode (m² / m³)
Rastilište – korisne vode (m² / m³) 14 hektara
Tovilište – korisne vode (m² / m³) 337  hektara

Proizvodnja u proteklom periodu

Godišnja proizvodnja: 1999. 2000. 2001. 2002.
Mlađi (tona): šaran 70
amur
tolstolobik 130
smuđ
som
Konzumna riba (tona): šaran 130
amur 10
tolstolobik 10
smuđ
som
Prerađeno ribe:
Broj zaposlenih radnika: 15

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦