Hutovo blato

Click to view full size image
Click to view full size image

Park prirode – Hutovo blato
Hutovo blato je prirodni akvalni kompleks, smješten u južnom dijelu Bosne i Hercegovine, na oko 5 km jugoistočno od Čapljine. Ukoliko želite posjetiti Park prirode Hutovo blato krenite magistralnim putem Mostar-Metkovići. Nakon skretanja i blagog drmuskanja putem, prvo će te stići do Karaotoka, službenog ulaza u Park. Ovo je naime nekada bio otok, a danas je sa jedne strane povezan sigurnim nasipom kojim vodi asfaltni put. Karaotok je ustvari šumoviti brežuljak. Ima površinu od 5,6 ha i na njemu se nalazi motel „Karaotok“. 50-ih godina prostor koji nije plavljen vodom je pošumljen, stoga se Karaotok posmatrajući iz daljine izdvaja iz okolnog prostora, svojom tamnom bojom, po čemu je i dobio ime. Površina parka Hutovo blato je 7 411 ha. Podjeljena je u dvije morfološke cjeline, koje u novije vrijeme nemaju hidrografsku vezu. Jezera Hutova blata Deransko, Jelim i Svitavsko su kriptodepresije. Gornje Hutovo ili Deransko jezero je još uvjek prirodna cjelina. Pored ovog jezera koje je najveće u Gornjem Hutovu nalaze se još Škrka, Jelim, Drijen i jezero Orah. Jezera su međusobno povezana rijekom Krupom, koja se u Neretvu uljeva kod Gabele. Prosječna dubina Krupe je 5 m , prosječna širina korita 15 m , a dužina toka 9 km. Krupa nema klasičan izvor, ona nastaje kao otoka Deranskog jezera. Površina Deranskog jezera je 3,7 km2, dužina 3,3 km, a maksimalna širina jezera je 2,4 km. Prosječna dubina ovog jezera je 2 m. Donje Hutovo ili Svitavsko blato je 70-ih godina pretvoreno u HE „Čapljna“, usljed čega je ovaj prostor izgubio prirodni izgled. Za vrijeme visokog vodostaja na vodenoj površini Hutova blata, mogu se vidjeti tzv. busovi. Oni po vodenoj površini „šetaju“ pri svakom naletu jakog vjetra. Svakako , kada želimo posjetiti neko mjesto, jedno od osnovnih pitanja je: „ Kakva je klima tog prostora?“ Zbog svog geografskog položaja Hutovo blato ima izražene mediteranske klimatske odlike, blage zime i duga topla ljeta. Najtopliji mjesec je juli sa srednjom temeperaturom od 24 C, a najhladniji mjesec je januar sa srednjom temperaturom od 5,6 C. Godišnja količina padavina je velika i neravnomjerno raspoređena. Iznosi 1 200 mm godišnje u prosjeku, a najveći dio padavina se izluči u hladnijem dijelu godine. Srednja godišnja vlažnost zraka je 71%, a godišnja insolacija iznosi 2 400 sati.
Hutovo blato- od elitnog lovišta do Parka prirode!
– Nakon II s.r. Hutovo blato je zaštićeno kao elitno lovište. – 1954. osniva se ornitofaunistički rezervat Hutovo blato. – 1959. u sklopu rezervata izdvaja se ptičiji rezervat Škrka, koji je zatvoren za lov i ribolov ali i za bilo koje druge ekonomsko isplative eksploatacije. – 1971. Hutovo blato je uvršteno na Popis močvara od međunarodnog značaja. – 1980. Hutovo blato je uvršteno u Međunarodni projekat za zaštitu mediteranskih močvara. – 1995. Hutovo blato je proglašeno Parkom prirode. – 1998. ICBP je uvrstio Hutovo blato na listu međunarodno važnih staništa za ptice. – 2001. Park prorode Hutovo blato je upisan na listu močvara od međunarodne važnosti, po metodologiji Ramsarske konvencije, te registrovano pri UNESCO-u.
Značaj Hutova blata !
U periodu seobe ptica, Hutovo blato pruža povoljne klimatske i druge uslove mnogobrojnim vrstama. Prema posljednjim istrazivanjima , na Hutovom blatu su registrovane 163 vrste ptica iz 39 porodica. Bijela čaplja kao najzastupljenija ptica uzeta je kao simbol i zaštitni znak ovog Parka prirode. Osim ptica posebnu pažnju privlače gmizavci i ribe. Od gmizavaca se može izdvojiti zmija kravosas (Elaphe quatvorlineata), za koju se vežu mnogobrojne legende na ovim prostorima. Može narasti do 2,5m , a hrani se uglavnom ribama i žabama. Od riba u vodama Hutova blata žive 22 vrste iz 12 porodica. Unutar njih izdvaja se endemska vrsta podustva (Chondrostoma kneri), a od ostalih najzastupljenije su šaran, linjak i američki somić. Da je Hutovo blato zaista specifičan akvalni kompleks , govori i podatak, da u njegovim vodama žive i riblje vrste slanih voda. One dolaze iz Jadranskog mora Neretvom i Krupom, a najčešće vrste su evropska jegulja i cipal glavaš. Na kraju šta drugo reći nego, dođite i uvjerite se u ljepotu ovog prostora i ne zaboravite : „ČOVJEK JE SAMO DIO PRIRODNOG OKRUŽENJA!“
Orhana Bušatlija, prof.

Hutovo blato is natural aqual complex, situated in south part of BiH, about 5 km south-east from Čapljina. If you want to visit Hutovo blato you should use main road Mostar-Metkovići. You will come first to Karaotok, official entrance to Nature park. This Park used to be an island, and today is connected with safe bank. Karaotok is actually wooded barrow. Its size  is from 5,6 hectares and here is situated Motel «Karaotok». The size of  Hutovo blato is 7411 hectares. This park is divided in two morphological complex which don`t have any hydrografic connection. Deransko lake, Jelim and Svitavsko lake are cryptodepressions. Beside Deransko lake you can see Škrka, Jelim,Drijen and Orah lake. These lakes are connected with Krupa river, and this river is inflowing in Neretva river at Gabela. The average depth of Krupa river is 5 meters, average width of manger is 15 meters, and it`s long about 9 km. The size of Deransko lake is 3,7 km2, it`s  3,3 km long and maximum width is 2,4 km. Average depth of this lake is 2 meters. Svitavsko lake was in 70-ties turn into power-station «Čapljina» , because of that this lake was lost its natural look.
If you want to visit some place, the basic question is what weather you can expect? Here in Hutovo blato you can expect long and warm summer and short and calm winter, mediterain climat characteristics. In July the optimum temperature level is 24 C, and the coldest month is the January with optimum temperature level  of 5,6 C.
After world war II Hutovo blato is protected as an  elite hunting place. In year 1959. here was founded bird shelter Škrka, and it,`s closed for haunting and ranching and for any other exploatations. In year 1971. Hutovo Blato is added to  list of morass with international importance and registered by UNESCO in 2001.. Hutovo blato was manifesred in Nature park  in year 1995. 1998. ICBP added Hutovo blato to list of  international impotrance habitaton for birds.
The importance of Hutovo blato
Hutovo blato has excallent climat terms to mainfold kinds of birds in times of removal. By the last explorations here were registered 163 kinds of birds from 39 families. The white heron is the simbol of this Park. Beside birds , special attention alluring fish and reptiles: snake (Elaphe Quatvorlineata) , she can grow till 2,5 meters and she eats fish and frogs. 22 kind of fishes are living here, carp, american catfish, and between them the endemic Chondrostoma kneri. This is a very specific natural complex, which proves the fact that here lives fishes from salt water. They arrived from Adriatic sea, Neretva river and Krupa river:  european eel and cipal glavaš. You should come and see the  beauty of this place and don`t forget: «The man is just a part of  the natral suroundings!»
Prevod: Jasmina Ramić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.