Jezero Grabovica

Hidroakumulacija Grabovica je formirana 1982.godine.Počinje od Jablanice i proteže se prema Mostaru.Maksimalna dužina jezera je oko 12 kilometara a površina oko 130 ha.Maksimalna dubina jezera je oko 34 metra, dok su oscilacije vode oko 4 metra.

Prilikom ihtioloških istraživanja hidroakumulacije Grabovica ( Rifat Škrijelj 1990.godine ), u ovom ekosistemu je konstatirano prisustvo šest vrsta riba: potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario L), glavatica (Salmo marmoratus Cuv.) i kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss Wal.) iz porodice Salmonidae te bijeli klijen (Leuciscus cephalus albus Bon.), strugač (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.) i babuška (Carassius auratus gibelio BI.) iz porodice Cyprinidae. Kalifornijska pastrmka i babuška su unesene (poribljene) vrste u ovo jezero. Kao i u ostalim hidroakumulacijama, babuška je nekontrolisano naseljena u Grabovicu, pa, zbog toga, nema argumentiranih podataka kada i u kojem obimu je dospjela u ovaj vodeni bazen. Kalifornijska pastrmka je dospjela poribljavanjem. Ovakvo relativno siromaštvo kvalitativnog sastava ihtiofaune ovog ekosistema je posljedica nepovoljnog sklopa čitavog niza ekoloških uvjeta.Kvalitativni sastav ihtiofaune hidroakumulacije Grabovica.Od ulovljene 83 jedinke u istraživanjima obavljenim u augustu 1990. godine, zastupljenost vrsta je iznosila:
1. — 3 komada Potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario L)
2. — 4 komada Glavatica (Salmo marmoratus C uv.)
3. — 4 komada Kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss Wal.)
4. — 54 komada Strugač – sval (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.)
5. — 17 komada Bijeli klijen (Leuciscus cephalus albus Bon.)
6. — 1 komad Babuška (Carassius auratus gibelio BI.)

Hidroacumulation Grabovica was made in 1982. This acumulation starts from Jablanica and  outspread towards Mostar. It`s about 12 km long and its size is about 130 hectares. Maximum depth of this lake is about 34 meters and oscilations of the water level are about 4 m.
Durind the ichtyoligical explorations of this acumulation ( Rifat Škrijelj -1990.), in this ecosystem was found 6 kinds of fishes: brook trout ( Salmo trutta m. fario L), marble trout (Salmo marmoratus Cuv.) and californian trout (Oncorhynchus mykiss Wal.) from Salmonidae kind and white chub (Leuciscus cephalus albus Bon.),Neretva`s chub (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.) and crucian carp(Carassius auratus gibelio BI.) from Cyprinidae kind. Californian trout was introduced in this lake. Yust like in others acumulations, crucian carp was introduced without control in Grabovica lake, that`s why we have no inforamations in which number was introduced in this lake. From 83 fishes caught in explorations made in year 1990. , the pressence of these fish  types were:

3  brook trouts (Salmo trutta m. fario L)
4  marble trout (Salmo marmoratus C uv.)
4  californian troutsOncorhynchus mykiss Wal.)
54 Adriatic Dace(Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.)
17 white chub (Leuciscus cephalus albus Bon.)
1 crucian carp(Carassius auratus gibelio BI.)
Prevod: Jasmina Ramić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.