Jezero Salakovac

Hidroakumulacija Salakovac je formirana 1981.godine.Maksimalna dužina jezera je 20 kilometara, površina oko 314 ha, najveća dubina je oko 40 metara,dok su oscilacije vode oko 5 metara.Istraživanja ihtiofaune akumulacionog jezera Salakovac pokazala su da ovaj ekosistem naseljava devet vrsta riba iz dvije porodice: Salmonidae i Cyprinidae. Od pastrmskih riba u “jezeru” Salakovac su zastupljene potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario L), neretvanska mekousna pastrmka (Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus Steind.), glavatica (Salmo marmoratus Cuv.), kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss Wal.) i jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus L). Ustanovljeno je i prisustvo četiri ciprinidne vrste: strugač (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.), bijeli klijen (Leuciscus cephalus albus Bon.), šaran (Cyprinus carpio L) i ukljeva (Alburnus alburnus alborella de Filippi). Analizom kvalitativnog sastava ihtiofaune u vještačkom jezeru Salakovac uočava se da u ovom ekosistemu žive tri vrste autohtonih i dvije introducirane salmonide. Kod ciprinidnih vrsta prisutne su tri autohtone i šaran kao jedina novonaseljena riba. Jasno se može uočiti da se u Salakovcu postepeno povećava broj “novih” vrsta.

Kvalitativni sastav ihtiofaune hidroakumulacije Salakovac

Od ukupno ulovljene 144 jedinke u istraživanjima obavljenim u augustu 1990.godine (Škrijelj), zastupljenost vrsta je bila:

1. —      5 komada       Potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario L.)

2. —      2 komada       Glavatica (Salmo marmoratus Cuv.)

3. —      3 komada       Neretvanska mekousna pastrmka (Salmothymus obtusirostris oxyrhinchus Steind.)

4. —      2 komada       Kalifornijska pastrmka (Oncorhynchus mykiss Wal.)

5. —      1 komad         Jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus L)

6. —  111 komada        Strugač – sval (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.)

7. —      5 komada        Bijeli klijen (Leuciscus cephalus albus Bon.)

8. —      6 komada        Šaran (Cyprinus carpio L)

9. —      9 komada        Ukljeva (Alburnus alburnus alborella de Filipi)

I u jezeru Salakovac je došlo do promjene u sastavu ihtiofaune pojavljivanjem smudja, jezerske pastrmke, i soma te sigurno puno većem broju jedinki  kalifornijske pastrmke, čemu je uzrok bijeg istih iz mnoštva ribogojilišta te vrste ribe.Takodje, došlo je i do potpunog nestanka mekousne pastrmke koja je sa 10,31% jedinki u prijašnjim istraživanjima (Kosorić i sar.1983. i 1989 godine),u 1990. godini, kada je vršeno ovo istraživanje bila zastupljena sa 2,08%.

Salakovac lake

This lake was made on 1981. Its maximum length is 20 km, its size is about 314 hectares, and 40 m deep. Explorations were showed that this ecosystem has 9 types of fishes from 2 kinds; Salmonidae and Cyprinidae:
Trout (Salmo trutta m. fario L),(Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus Steind.), (Salmo marmoratus Cuv.), californian trout (Oncorhynchus mykiss Wal.) and (Salvelinus alpinus L). From Cyprinidae kind:  (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.), white chub (Leuciscus cephalus albus Bon.), carp (Cyprinus carpio L) and (Alburnus alburnus alborella de Filippi). Analysing the qualitative essay of the ihtyofauna in artificial lake Salakovac, it was concluded that in this ecosystem lives 3 spieces of  authentic and 2 introducted salmonidae. It is clearly that in Salakovac lake increases the number of the  «new» spieces. ( Sauger )

Prevod: Jasmina Ramić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.