Rijeka Bregava

Bregava je lijeva pritoka Neretve u južnoj Hercegovini, u Bosna i Hercegovina. Njeno slivno područje leži između Neretve na zapadu i Trebišnjice na jugoistoku i površine je 722,4 km².

Bregava nastaje od stalni vrela Bitunje i Hurgada i periodičnih vrela Malog i Velikog Suhovića. Dužina toka iznosi 31 km. sa prosječnim padom od 3,7 m/km . Ulijeva se u Neretvu kod mjesta Klepci, u općini Čapljina. Rijeka je udubila korito u obliku kanjona čije dolinske strane dostižu visinu i do 700 m. U proširenjima se nalaze aluvijalni nanosi. Veće mjesto kroz koje protiče je Stolac.

Duljina 31 km
Površina porječja 722,4 km²
Izvor vrela:Bitunja, Hurgada, Mali i Veliki Suhović
Ušće kod mjesta Klepci,
općina Čapljina
Države BiH
Gradovi Stolac
Slijev jadranski
Ulijeva se u Neretvu
Plovna od – do nije plovna