Rijeka Dobrinja

Rijeka Dobrinja izvire u Topliku i teče kroz Toplik, Lukavicu, Dobrinju Nedžariće, Gornji Stup, Donji Stup i Otes i uliva se u Bosnu niže Dogloda. Ova se rječica u naselju Lukavica zove Lukavica ili Lukavički Potok, a od Dobrinje do ušća u Bosnu zove se Dobrinja. S desne je strane pritoka Dobrinji miljevički potok Lukavac koji izvire u vrh Miljevića, protiče kroz Miljeviće i jedan dio Lukavice i uliva se u Dobrinju vise samog naselja Dobrinja.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na