Rijeka Gomjenica

Gomjenica-i-Ribnjaci-kod-prijedora.jpgRijeka_Gomjenica.jpg

Gomjenica, desna pritoka Sane, samo dijelom donjeg toka prolazi kroz Prijedor. Ona ima lepezast sliv zbog čega dolazi do veće koncentracije količine vode, što rezultira naglim nadolaskom velikih voda.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na