Rijeka Jablanica

Jablanica je rijeka u sjevernom dijelu Bosne, u Republici Srpskoj. Desna je pritoka rijeke Save.

Duljina 35,1 km
Površina porječja 370,8 km²
Izvor južne padine planine Prosare
Ušće 4 km uzvodno od Bosanske Gradiške
Pritoke Bukovica, Vrbaška, Lubina, Ljutava
Države BiH
Slijev crnomorski
Ulijeva se u Savu

Duga je 35,1 km, sa površinom slijeva 370,8 km². Nastaje od vrlo razgranatog izvorišta u južnim padinama planine Prosare. Izvorište joj se nalazi ispod Vrištika. Ulijeva se u Savu 4 km uzvodno od Bosanske Gradiške.