Rijeka Janj

Rijeka “JANJ” je zaštićeni prirodni rezervat i pravi biser medju rijekama. 2010 godine bilo je predvidjeno da jedan sektor u okviru 16. Evropskog prvenstva u mušičarenju koje se održava u BiH od 6-12 septembra 2010.g. , bude na rijeci Plivi.Medjutim zbog poznatih problema oko Plive i ponudjene staze od sastava Janja i Plive, koji je inspekcijski tim FIPS-MOUCHE odbio, u prvi plan je došla rijeka “JANJ” , ništa manje atraktivna rijeka na području opštine Šipovo.

Rijeka “JANJ” izvire u južnom dijelu opštine Šipovo 13 km od grada izmedju naselja Strojice i Babići u dubokom mračnom kanjonu na nadmorskoj visini 612 metara i teče prema Šipovu . Nizvodno od izvora 4 km JANJ se rasipa na više tokova i vodopada koje čine JANJSKE OTOKE, pored magitralnog puta Šipovo -Kupres. To je krecnjacka dolina dužine 1 kilometar i širine 300 metara.

Rijeka JANJ je rijeka srednje velicine, širine 30- 35 metara dubine prosječno 0,80 metara. Obiluje virovima i brzacima.Rijeka je potpuno cista jer na cijelom toku nema nikakvih industrijskih postrojenja, a i naselja u blizini rijeke ima veoma malo.

Vodom upravlja SRD Šipovo i sve informacije o ribolovu mogu se dobiti kod predsjednika društva
Lujic Milorada na telefon ++387 65 533-145
Za sada rijeku vam predstavljamo kratkim foto zapisom uradjenim prije dva dana.
TEKST: Marcel Kucinski
FOTO : Dragana Cumbo TZ Šipovo
Janj je rijeka u općini Šipovo. Desna pritoka je rijeke Plive. Ime Janj označava i oblast južno od Šipova prema Kupresu sačinjenu od mnogobrojnih sela, koja se nalaze u i oko kanjona rijeke Janj. Kanjon rijeke Janj je zaštićeni prirodni rezervat. Rijeka Janj je poznata i po turističkoj atrakciji Janjska ostrva gdje se Janj razljeva u mnogobrojne potočiće koji se nakon nekoliko kilometara spajaju. Rijeka Janj je izuzetno bogata pastrmkom i lipljenom, te je zbog toga veoma atraktivna ribolovna mušičarska voda. Rijeka Janj je i izvor pitke vode za općinu Šipovo.