Rijeka Janja

 

Revir__Janja_-_U__e2.JPGDrina-Janja.JPGIMG_9020.JPGRevir_Janja-_U__e_1.JPG

Janja izvire ispod Konjica, na oko 670 m nadmorske visine, a uliva se na 150 m u Drinu kod gradića Janje.
Njen tok je dug 53 km. Visinska razlika je 565 metara .Prvih 10 km je brza rijeka jer se obrušava do Priboja na svega 250 metara. Ostala 43 km spušta se još 145 m.
Prva značajnija pritoka je Prelovačka rijeka, desna pritoka, koja izvire ispod Stolica.
Protiče kroz Završje pa je mještani u tom dijelu zovu Završni potok.
Nepuna dva kilometra niže, Janja prima Lipovačku rijeku sa lijeve strane, kratku rječicu, koja izvire u Lipovicama ispod Lazića brda. Ispred tjesnaca koji čine brdo Rust 323 m i Bjelovnica 438 m s desne strane, Janja prihvata dvije veće pritoke, prvo s lijeve strane Labudansku rijeku, a nekoliko metara niže i Rastošnicu sa desne strane.
Labudanska rijeka izvire nedaleko od kote 567 m, zvane Kurjača.
Rastočka rijeka izvire ispod Goduškog visa 669 m.
Na oko 750 m od ušća ove rijeke podignuta je brana za akumulaciono jezero za potrebe termoelektrane.
Dužina tako stvorenog jezera je nepuna 4 km, a širina oko 250 metara.
Iz Tobuta dolaze Trijesnica, mali potok i Tobutska rijeka, koja cio tok teče kroz Tobut, a izvire nedaleko od brda Svjetljike 442 m.

Podatke i slike poslao Senad Šehić